Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Maand: mei 2018

15 mei 2018

Klankbordbijeenkomst Onderwijsspiegel

In maart en april organiseerden wij onze jaarlijkse klankbordbijeenkomst, bij wijze van proef voor elke onderwijssector afzonderlijk. Een geslaagd experiment dat we willen voortzetten, want wij zien terug op drie zeer vruchtbare klankbordbijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten – het verzamelen en bespreken van verbetersuggesties om de Onderwijsspiegel te optimaliseren en uitwisseling tussen scholen onderling…