Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Categorie: Nieuws

14 april 2020

Docentevaluaties, ook tijdens de Coronacrisis

Stem van de leerling blijft belangrijk De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de docent voor de klas. Maar niet alleen voor de klas, het valt of staat nu óok met de docent op afstand. De stem van studenten en leerlingen blijft daarom belangrijk, ook tijdens de Coronacrisis. Bij een docentevaluatie geven studenten…

25 maart 2020

Kosteloos Online Trainingen voor gebruikers van de Onderwijsspiegel

Deelname aan een training over de Onderwijsspiegel op locatie is op dit moment niet wenselijk. Daarom gaan wij in de komende periode kosteloos online trainingen via ZOOM aanbieden. Afhankelijk van de behoefte aan online trainingen zullen wij het aanbod uitbreiden. Een online training duurt ongeveer een uur. Tijdens de training wordt een thema/functionaliteit van de…

25 maart 2020

Leren op afstand. Gebruik nieuwe online-vragenlijst

Hoe bevalt leren op afstand? Gebruik onze nieuwe vragenlijst. Les op afstand is een oplossing om onderwijs te verzorgen nu veel studenten/leerlingen niet meer naar school kunnen. Het gaat in veel gevallen om een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Voor velen een nieuwe…

05 december 2019

Zo verbeter je snel de kwaliteit van je MBO-onderwijs

De #Onderwijsscan MBO slaat aan. Na een pilotperiode is sinds september de Onderwijsscan MBO live. We zijn er trots op dat inmiddels meer dan 50 MBO-teams de Onderwijsscan gebruiken. Met de Onderwijsscan – gebaseerd op het Inspectiekader – krijgen teams direct inzicht in de kwaliteit van hun opleiding. In de rapportage staat de input van…

05 december 2019

Onderwijsscan VO

Na de Onderwijsscan MBO hebben we nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld. De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland. Op 3 december hebben we een pilot uitgevoerd bij het Dollard College….

05 september 2019

De Onderwijsscan in beeld

Wil je een indruk krijgen van de Onderwijsscan MBO, de zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader? Bekijk dan dit filmpje met fragmenten van de uitvoering van de scan bij het team Duale Trajecten van het Albeda-college. Meer informatie over wat de scan voor jullie kan betekenen? https://www.onderwijsspiegel.nl/onderwijsscan-mbo-inspectiekader/ of neem direct contact op…

13 juni 2019

Data Cleaning Onderwijsspiegel

De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk. Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen. Criteria voor Data Cleaning Data Cleaning is instelbaar conform de volgende criteria: • minimaal 40% van de verplichte vragen ingevuld • minimale invultijd = 5 minuten • toegestane hoeveelheid gelijke antwoorden in…

28 mei 2019

Onderwijsscan MBO

Zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen…

24 januari 2019

Vensters en de Onderwijsspiegel

Met de Onderwijsspiegel kunt u eenvoudig de onderzoeken van Vensters uitzetten. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen met Vensters laten zien wat zij doen en waar zij voor staan. De Onderwijsspiegel is partner van Vensters. Wij kunnen – kosteloos – op geautomatiseerde wijze de resultaten van uw onderzoeken uitwisselen met Vensters. U kunt…

10 januari 2019

Onderwijsscan voor het MBO

Hoe staan we er als team voor als de inspectie nu op de stoep zou staan? Wat gaat er goed in ons team en wat kan er beter? Wat worden de verbeteracties? Dit zijn de vragen waar de Onderwijsscan antwoord op geeft. De Onderwijsscan  is een vertaling van het Onderzoekskader van de onderwijsinspectie naar vragen…