Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Docentevaluatie

De stem van de leerlingen

Als onderwijsinstelling werkt u aan de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijsprogramma. Maar hoe staat het met de ontwikkeling van docenten? Als overdragers van kennis en begeleiders van leerlingen en studenten, moeten ook zij kritisch naar zichzelf blijven kijken. Leerlingen en studenten kunnen precies aangeven wat zij verstaan onder een goede docent. Onze docentevaluatie is daarvoor een ideaal onderzoeksinstrument.

Hoe werkt een docentevaluatie?

Bij een docentevaluatie geven studenten of leerlingen feedback aan hun docent over zijn functioneren. Zo krijgen docenten veel inzicht in hun werkwijze en waardering. Zij kunnen de uitkomsten van de evaluatie gebruiken om hun competenties verder te ontwikkelen.

De online enquêtetool van de Onderwijsspiegel is bijzonder geschikt voor het afnemen van online docentevaluaties. Hebt u een licentie op de Onderwijsspiegel? Dan kunt u een docentevaluatie zelfstandig afnemen. U stelt vragen op en de docent ontvangt een code die hij deelt met zijn studenten. De studenten vullen de enquête in en de resultaten zijn al de volgende ochtend beschikbaar. Liever niet zelf de enquête opstellen en afnemen? Wij kunnen u ook alles uit handen nemen en volledig maatwerk leveren.

Maatwerk docentevaluatie

De Onderwijsspiegel biedt onderwijsinstellingen maatwerk bij de opzet, invoering en uitvoering van docentevaluaties:

 • Ondersteuning bij de communicatie over de evaluatie
 • Realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij docenten
 • Creëren van een veilige sfeer voor docenten (bijvoorbeeld enquête anoniem afnemen)
 • Opstellen van een op de onderwijsinstelling afgestemde vragenlijst
 • Leveren van een online tool om eenvoudig enquêtes op te stellen, af te nemen en rapporten te genereren
 • Organisatie van de enquête; de afnameprocedure, een snelle en heldere rapportage, het uitvoeren van pilots
 • Hulp bij structurele inbedding in het professionaliseringsbeleid

De voordelen

 • Het hele proces, van afname tot en met rapportage, is geautomatiseerd
 • Wij stemmen het proces en product af op uw wensen
 • De evaluatie is van hoge kwaliteit door de medewerking van onze ervaren onderwijskundigen en toetsdeskundigen
 • Enquêtes kunnen op afgesproken tijdstippen afgenomen worden
 • Tijdens de afname hebt u ‘real time’ inzicht in de voortgang
 • Privacy is gegarandeerd

Wat levert het u op?

 • Feedback over het functioneren van docenten
 • Zowel op didactisch, pedagogisch als organisatorisch vlak
 • Inzicht in de waardering van docenten door studenten en leerlingen
 • Input voor de verdere ontwikkeling van docenten

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen u graag alles over docentevaluaties.

 • Helpdesk Onderwijsspiegel
 • Telefoon 040-2906078
 • helpdesk@onderwijsspiegel.nl

Gebruikerservaringen

Hier wordt iedereen beter van

 

"Voor ons is de docentevaluatie een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren. Dit is echt iets om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Niet stroperig, niet omdat Den Haag het wil. Dit gaat over het nu, over ons allemaal. Hier wordt iedereen beter van.” aldus Ruben Wegstapel, voorzitter van de Centrale Deelnemers..."

Lees meer >>

Ruben Wegstapel

Voorzitter centrale deelnemersraad / Student ROC van Twente

Real time studentfeedback op digibord

 

"Vorig jaar hebben mijn studenten online de docentenevaluatie ingevuld en heb ik direct de uitslag van de enquête aan de studenten laten zien op het digibord: ‘real time feedback op het digibord’. Ik vind dit een erg zinvolle werkwijze. Op deze manier krijg je namelijk gemakkelijk het gesprek met studenten op gang over het onderwijs..."

Lees meer >>

Henk Buikema

Docent Aventus Apeldoorn

Corné Luijkc

Tijdbesparend!

 

"De docentevaluatie is een belangrijk onderdeel van de gesprekscyclus bij het Twents Carmel College. Tot voor kort werd de docentevaluatie op papier verwerkt. Het kostte veel tijd om de enquêtes voor ruim 400 docenten te verwerken. In samenwerking met de ROC-Spiegel is dit gehele proces geautomatiseerd. Corné Luijkc, stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën, ziet grote voordelen:..."

Lees meer >>

Corné Luijkc

stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën Twents Carmel College

Meer lezen over nut en noodzaak van docentevaluaties?

In het artikel ‘Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem’ wordt een aantal aandachtspunten voor de afnames van een docentevaluatie beschreven. U kunt dit artikel kosteloos bestellen bij onze helpdesk of hier downloaden.