Medewerkers

Het team van De Onderwijsspiegel bestaat uit gedreven mensen met hart en passie voor het onderwijs.

Ingrid de Loos
Ingrid de Loosadviseur

Sonja en ik vormen een goed team op de helpdesk, waar we onze klanten met raad en daad bijstaan. Ik ben heel erg trots op ons team en op wat we tot nu toe bereikt hebben. Mijn functie is heel divers: ik geef workshops en presentaties bij onderwijsinstellingen. Zo hoor ik waar hun wensen liggen en hoe we die kunnen vertalen naar passende producten en maatwerk. In overleg met onze programmeur kijk ik hoe we die vertaling het beste kunnen maken. Zo ben ik de schakel tussen klant en programmeur. Daarnaast verzorg ik de dagelijkse financiële administratie. Mijn werk is dynamisch en verveelt nooit.

Sonja van Orsouw
Sonja van Orsouwadviseur

Bij de Onderwijsspiegel mee kunnen werken aan de verbetering van het onderwijs, geeft mij dan ook veel voldoening. Mijn werk als adviseur is erg afwisselend; ik kan ’s ochtends nooit voorspellen wat ik aan het eind van de dag allemaal gedaan zal hebben. Samen met Ingrid beman ik de helpdesk en ondersteun ik onze klanten bij vragen. Daarnaast houd ik me onder andere bezig met (maatwerk)projecten, acquisitie, het maken van sjablonen, offertes en nieuwsbrieven. Het inhoudelijk meedenken met onze klanten, net zo lang puzzelen tot je de voor hen ideale oplossing hebt gevonden, dat vind ik heerlijk.

Bavo Janss
Bavo Janssprogrammeur

Ik was vanaf het eerste uur betrokken bij Digidoc en later de Onderwijsspiegel. We maakten de AOC-spiegel; de eerste online enquête voor kwaliteitsmeting in het onderwijs. Het was een prachtige tijd. Binnen een jaar hadden we bijna alle ROC’s in Nederland als klant aan ons verbonden, later volgden ook andere onderwijsinstellingen. Binnen De Onderwijsspiegel ben ik programmeur. Er is geen regeltje in de software dat ik niet geschreven heb. De Onderwijsspiegel is mijn kindje. Samen hebben we alles from scratch opgebouwd. We maken producten waar klanten echt blij mee zijn. Daar doe ik het voor.”

Hoyte Swager
Hoyte Swagersysteembeheerder

Servers, het web, en alle mogelijkheden die dat bood vond ik razend interessant. Daarom was het ook zo leuk om vanaf het begin al bij Digidoc betrokken te zijn. Nu ben ik nog steeds systeembeheerder. Ik woon in Engeland, maar ben nog erg betrokken. De techniek-kant van het bedrijf is ‘mijn toko’. Tegenwoordig is er op afstand zoveel mogelijk; je kunt een scherm overnemen, computers aan en uit zetten en een serverpark monitoren. We zijn dit bedrijf gestart als ‘jonge onderzoekers’, als pioniers. Die inslag is gebleven. We werken nog steeds met de meest vooraanstaande technieken en willen telkens weer vernieuwen en voorop lopen.”

Jack van Lent
Jack van Lentdirecteur

Ik zet mensen en organisaties graag in beweging. Mijn carrière stond tot nu toe dan ook vaak in het teken van leidinggeven aan verandering. Ook het onderwijs is altijd in beweging. Het is belangrijk jezelf regelmatig een spiegel voor te houden en even stil te staan. Wat gaat er goed, waar zijn we aan verandering toe? Met de Onderwijsspiegel bieden we een instrument waarmee je als onderwijsinstelling beter kunt worden. We dragen bij aan verandering, verbetering en kwaliteit. En we zijn nog lang niet klaar: we ontwikkelen onze diensten door en spelen in op vragen die er leven in het onderwijs. Onze docentevaluatie en teamscan zijn daar mooie voorbeelden van. Het is onze ambitie te blijven pionieren en het onderwijs steeds te blijven faciliteren.

Harmen Janssen
Harmen Janssenadviseur

Als onderwijskundige kwam ik terecht bij een particulier opleidingsinstituut. Eerst als online studie-adviseur, waarna ik me uiteindelijk ontwikkelde tot ICT’er van het bedrijf. Als generalist hield ik me bezig met applicatie-, website- en netbeheer, maar ook met het (digitaal) optimaliseren van de opleidingen en de organisatie ervan. Bij de Onderwijsspiegel ben ik weer dichter mijn echte interesse: het onderwijs, van PO tot WO en alles wat daartussen zit. Naast het beantwoorden en helpen oplossen van problemen van klanten, adviseer ik bij het verder verkennen van het onderwijsveld. Waar kan de Onderwijsspiegel met advies en kennis en vaardigheid van online enquêteren van dienst zijn om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren? Het oplossen van problemen, groot of klein, en het verbeteren van werkwijzen geeft me altijd veel voldoening. Daar zet ik me graag en zeer volhardend voor in. Dat gold als ICT’er, maar nu ook als adviseur bij de Onderwijsspiegel.”

Marijke Bouwhuis
Marijke Bouwhuisonderwijskundige / (beeld-)coach

Onderwijs is mijn passie. Het onderwijs blijft je uitdagen om na te denken over hoe je leerlingen het best kunt voorbereiden op een nog onbekende toekomst. We moeten ons blijven ontwikkelen omdat de buitenwereld zich ontwikkelt. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokken partijen samen optrekken. Dat we samen werken aan onderwijsontwikkeling; leerlingen, docenten, teams, ouders en alle andere betrokkenen. Hun stem telt. De Onderwijsspiegel is een prachtig instrument om dit proces te ondersteunen. Je kunt er ideeën en meningen van allerlei betrokkenen op een gemakkelijke manier mee genereren en direct gebruiken om samen het onderwijs een stapje beter te maken.”

Martine Warmenhoven
Martine Warmenhoventeamcoach

van mijzelf en mijn collega’s, verbinden, samen iedere dag een beetje beter, in je kracht staan, dat maakt een TEAM. Wat een voorrecht is het om de ontwikkeling van een team mee te mogen maken binnen het gebied waar mijn hart ligt…..het onderwijs. Ieder vanuit zijn eigenheid onderdeel laten zijn binnen een team waardoor kwaliteit en plezier, persoonlijk en vaktechnisch, groeit. Dat is mijn drijfveer, mijn motivatie, die maakt dat ik van voor de klas naar coaching van teams ben gegaan. Van Pabo, naar middenmanagement, NLP opleidingen, leerKRACHT, coaching……..TEAMSPIEGEL.”

Marten Beeftink
Marten Beeftinkadviseur kwaliteitszorg
Dat er leven in de brouwerij zit. Dat er gezamenlijke visie en richting in zit. Dat er liefde is voor de leerlingen, studenten en passie voor het vak. Dat leerkrachten, docenten werkelijk bekwaam zijn. Dat onderwijs zoiets is als leerlingen, studenten onder wijsheid tot groei en bloei te laten komen. Dat het hart van bestuurders en directie klopt voor het onderwijs. Dat de inrichting van de organisatie deugt. Dat de verrichtingen die gedaan worden zich kenmerken door wijsheid, geduld, generositeit, geheugen, gemeenschap en niet door haast, hype, hebzucht, hyperactivisme en/of hyperindividualisme. Dat vind ik fantastisch en daar gaat mijn hart professioneel voor kloppen, al bijna 30 jaar lang, voor alle vormen van onderwijs. Bij de Onderwijsspiegel krijg ik alle ruimte om onderwijs te laten kloppen.”
Klaas Reinders
Klaas Reindersadviseur kwaliteitszorg
Onderwijs gaat over leren. Over nieuwe dingen ontdekken en bekende dingen anders te doen. Omdat de situatie veranderd is of omdat elke tijd opnieuw vraagt om nieuwe antwoorden en oplossingen. Leren, ontdekken en ontwikkelen om te weten wat je doet en dat goed doen is voor mij een kernkwaliteit. En dan helemaal in het onderwijs. De goede dingen goed doen vraagt om leren. En ik ben ervan overtuigd dat de plek waar leren plaats vindt, ook zelf een leerplek is en kan zijn. Leren is voor je Leven, dat blijf je doen en dat wil je goed doen. Dat geldt voor leerlingen, studenten, docenten, onderwijsleiders en onderwijsorganisaties. Ik werk graag samen met anderen aan kwaliteit van onderwijs. Spiegelen en reflecteren is het begin: leren zien wat er te leren is…en van daar uit ontdekken dat kwaliteit de moeite waard is!”
Saskia van Dongen
Saskia van Dongenonderwijskundige

Want zoveel onderwijsmensen, zoveel meningen. Om nog maar niet te denken aan de studenten zelf. Hoe betrek je hen bij de ontwikkeling van jouw onderwijs? Samen werken aan de ontwikkeling van je onderwijs, vanuit verschillende en perspectieven zie ik als een grote uitdaging. De dialoog aangaan. Luisteren en elkaar bevragen, juist als je van mening verschilt. Dat de Onderwijsspiegel deze verschillende perspectieven in de kwaliteitsmeting en -ontwikkeling meeneemt, omarm ik van harte. Kwaliteit ontstaat als mensen geïnspireerd zijn. Als er sprake is van enthousiasme en voor liefde voor wat ze doen. Gelukkig zie ik dat bij vele teams. De liefde voor het vak en de opgroeiende student is een belangrijk fundament van een lerende organisatie. Maar niet het enige. Ook een toegewijd team heeft afspraken en plannen nodig om effectief te kunnen werken. Samenwerking is altijd gericht op het samen dingen voor elkaar krijgen, samen doelen realiseren. Liefst concreet. Van waarde. Met een positief effect op de klas of de leerlingen. Want als we geen beeld hebben van wát we met zijn allen willen realiseren, waar moet de samenwerking dan toe leiden? Dus, als je met mij te maken hebt, dan vraag ik door…. Waarom? Wat precies? Eigenlijk gaat samen onderwijs maken over leren, teamleren. Over het ontwikkelen van een professionele cultuur. En dan wordt het spannend, want dan kom je dichtbij mensen. Dan verwacht men dat je open bent en je kwetsbaar opstelt. In oog staan met je kwaliteiten en beperkingen en daarin kansen zien om van te leren. Kortom, in dit precaire gebied van teamleren, ligt mijn uitdaging om met jou/jullie aan het werk te gaan.”

Adrian van den Broek
Adrian van den Broekteamcoach

Wat een voorrecht is het toch om (jonge) mensen op te mogen leiden voor hun toekomst. Echter, de snel op elkaar volgende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat het beeld van de toekomst ook in rap tempo kan veranderen. Wat vandaag geleerd wordt, is morgen alweer sterk verouderd. Dit maakt dat het onderwijs en de onderwijsmensen óók in beweging moeten blijven…in het belang van de leerling of student.

De Onderwijsscan helpt daarbij…niet zozeer door terug te kijken naar wat goed en minder goed is gegaan, maar veel meer door de mogelijkheid die dit instrument biedt vooruit te kunnen kijken: ‘Welke kansen kunnen we pakken om het onderwijs aan onze leerlingen nog meer toekomstproof te maken?’. Ik zie het als een eer om met onderwijsmensen en onderwijsteams samen op ‘expeditie’ te gaan naar de toppen die we nu nog ‘toekomst’ noemen.

Op naar jullie onderwijs van morgen! Daar lever ik vandaag graag mijn bijdrage aan!