Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Onderwijsscan MBO

Zelfevaluatie met je team op basis van het Inspectiekader

Om opleidingen een krachtige kwaliteitsimpuls te geven is de Onderwijsscan MBO ontwikkeld. Met de Onderwijsscan wordt op een effectieve wijze de opleiding snel doorgelicht. Je weet direct wat de sterke kanten van de opleiding zijn en waar de ontwikkelpunten liggen.

Inhoud van de Onderwijsscan MBO

De Onderwijsscan MBO bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, studenten, de examencommissie, het beroepenveld en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden (met uitzondering van het werkveld) digitaal afgenomen en verwerkt in één rapportage. 

Betrouwbaar beeld

De uitkomsten van de Onderwijsscan MBO geven een betrouwbaar beeld op welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is. In een gestructureerd gesprek met het team worden de resultaten geanalyseerd en worden verbeteracties geformuleerd. Het eindresultaat is input, bijvoorbeeld voor het teamplan, waar je als team concreet mee vooruit kunt.`

Hoe werkt de Onderwijsscan MBO?

Stap 1 Intake
Plaats Onderwijsscan MBO binnen kwaliteitsbeleid. Concrete afspraken over afname scan.
Stap 2: Onderzoek
Digitale enquêtes voor docenten, studenten, examencommissie en management. Telefonische enquête stagebedrijven.
Stap 3: Teambespreking
Met een ervaren teamcoach bespreking van de resultaten. Formulering van verbeterpunten: de basis van het teamplan.

De voordelen van de Onderwijsscan MBO

  • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis
  • 360 graden input over de onderwijskwaliteit
  • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten
  • Mogelijkheid tot toevoeging eigen vragen
  • Onderdeel kwaliteitsbeleid
  • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering
  • Volledige ontzorging / kostenbesparend.

 

Probeer nu de Onderwijsscan MBO

De Onderwijsscan MBO bestaat per ROC-team uit een intake met de teammanager, het onderzoek en het teamgesprek. Het is ook mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren.

 

Meer weten?

Download de flyer Onderwijsscan MBO onderaan deze pagina.
De medewerkers van onze helpdesk vertellen u ook graag alles over de Onderwijsscan MBO.

Gebruikerservaringen

Alle meniningen over onderwijskwaliteit naast elkaar

 

"In het verslag van de Onderwijsscan staan de meningen over onderwijskwaliteit van alle betrokkenen heel goed geordend. Het is super om de mening van studenten, docenten en stagebedrijven op deze manier naast elkaar te zien. Levert veel gespreksstof op."

Lees meer >>

Teamleider

MBO

Direct inzicht in kwaliteit opleiding

 

"Heldere rapportage. Je ziet meteen wat er goed gaat in je team en wat er beter kan."

Lees meer >>

Docent juridische opleiding

MBO

Teambespreking Onderwijsscan levert veel op

 

"In de teambespreking hebben we in korte tijd veel gedaan met heel concreet resultaat!"

Lees meer >>

Docent

MBO