Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Onderwijsscan VO

Zelfevaluatie met je team op basis van het Inspectiekader

Om opleidingen een krachtige kwaliteitsimpuls te geven is de Onderwijsscan VO ontwikkeld. Met de Onderwijsscan wordt op een effectieve wijze de opleiding snel doorgelicht. Je weet direct wat de sterke kanten van de opleiding zijn en waar de ontwikkelpunten liggen.

Inhoud van de Onderwijsscan VO

De Onderwijsscan VO bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, studenten, de examencommissie, het beroepenveld en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden (met uitzondering van het werkveld) digitaal afgenomen en verwerkt in één rapportage. 

Betrouwbaar beeld

De uitkomsten van de Onderwijsscan VO geven een betrouwbaar beeld op welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is. In een gestructureerd gesprek met het team worden de resultaten geanalyseerd en worden verbeteracties geformuleerd. Het eindresultaat is input, bijvoorbeeld voor het teamplan, waar je als team concreet mee vooruit kunt.

Hoe werkt de Onderwijsscan VO?

Stap 1 Intake
Plaats Onderwijsscan VO binnen kwaliteitsbeleid. Concrete afspraken over afname scan.
Stap 2: Onderzoek
Digitale enquêtes voor docenten, studenten, examencommissie en management. Telefonische enquête stagebedrijven.
Stap 3: Teambespreking
Met een ervaren teamcoach bespreking van de resultaten. Formulering van verbeterpunten: de basis van het teamplan.

De voordelen van de Onderwijsscan VO

  • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis
  • 360graden input over de onderwijskwaliteit
  • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten
  • Mogelijkheid tot toevoeging eigen vragen
  • Onderdeel kwaliteitsbeleid
  • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering
  • Volledige ontzorging / kostenbesparend.

Probeer nu de Onderwijsscan VO

De Onderwijsscan VO bestaat per school uit een intake met de directie/teamleider, het onderzoek en het teamgesprek. Het is ook mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen u graag alles over de Onderwijsscan VO.

Gebruikerservaringen

Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten

 

"De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat. De rapportage met de resultaten is helder. In één oogopslag wordt inzichtelijk hoe de verschillende betrokken groepen over de thema’s denken; aandachtspunten worden snel..."

Lees meer >>

Mark Duijf

Coördinator en docent op het Dollard College

Meer lezen over nut en noodzaak van docentevaluaties?

In het artikel ‘Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem’ wordt een aantal aandachtspunten voor de afnames van een docentevaluatie beschreven. U kunt dit artikel kosteloos bestellen bij onze helpdesk of hier downloaden.