Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Privacy

Privacy-verklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar dat we passende maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Deze maatregelen zijn ook conform de eisen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De AVG gaat in per mei 2018.
Zie ook de verklaring in de bijlage.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met de Helpdesk, tel. 040-2906078.

 

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en bewerkersovereenkomst.