Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Real time studentfeedback op digibord

Vorig jaar hebben mijn studenten online de docentenevaluatie ingevuld en heb ik direct de uitslag van de enquête aan de studenten laten zien op het digibord: ‘real time feedback op het digibord’.

Ik vind dit een erg zinvolle werkwijze. Op deze manier krijg je namelijk gemakkelijk het gesprek met studenten op gang over het onderwijs dat ze van jou, als docent ontvangen. Vooral de items waar studenten onderling van standpunt verschillenden, leverden gespreksstof op. Ik kan me wel voorstellen dat docenten die een minder goede relatie hebben met de groep deze werkwijze niet zo goed durven toe te passen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een selectie van de antwoorden van de studenten op het digibord te tonen. Ook kun je besluiten om op een ander moment de resultaten te bespreken.

De uitvoering van de docentevaluatie en ‘real time feedback’ verliep heel eenvoudig. De studenten vulden de enquête online in. Het waren 15 á 20 vragen, dus dat ging snel. En meteen daarna konden we de antwoorden samen bespreken. Ik vind het ook een voordeel dat op deze manier studenten niet door elkaar beïnvloed worden en kunnen overleggen zoals bij een mondelinge evaluatie.

Ik vind het erg belangrijk om feedback van studenten te krijgen. Hoe meer we met studenten in gesprek gaan over het onderwijs hoe beter het onderwijs wordt.