Onderwijs Bestuursscan

Spiegel voor de bestuurder over kwaliteitszorg in het onderwijs

De Onderwijs Bestuursscan geeft direct inzicht in de kwaliteit van de diverse scholen en onderwijsinstellingen. De Bestuursscan geeft een goed beeld van de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en verantwoording en start de dialoog daarover. De Bestuursscan noemen we daarom ook wel een spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie.

Bestuursscan voor het PO

De PO Bestuursscan geeft direct inzicht in de kwaliteit van de diverse scholen en onderwijsinstellingen.

Bestuursscan voor het VO

De VO Bestuursscan geeft direct inzicht in de kwaliteit van de diverse scholen en onderwijsinstellingen.

Bestuursscan voor het MBO

De MBO Bestuursscan geeft direct inzicht in de kwaliteit van de diverse scholen en onderwijsinstellingen.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van een bestuursscan bij de Onderwijsspiegel.

Bestuursscan in het onderwijs

De Bestuursscan bestaat uit een gevalideerde, online vragenlijst voor CvB, directie, docenten, staf, studentenraad en vertegenwoordigers van het beroepenveld. De vragen zijn geënt op het waarderingskader van de inspectie. De vragen worden digitaal afgenomen en verwerkt. Het invullen van de vragenlijst kost weinig tijd. Alle respons wordt verwerkt in één overzichtelijke rapportage. Zo krijg je snel een betrouwbaar beeld van de kwaliteitszorg en de verbetercultuur binnen de onderwijsinstelling

De inhoud van de Bestuursscan

Met de Bestuursscan wordt de ‘ Kwaliteitszorg en ambitie’ zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie onderzocht.

Het gaat daarbij om de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur (KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3).

De vragen in de bestuursscan zijn direct afgeleid van KA1,2,3.

Met de scan krijg je direct een goed beeld van de ‘Kwaliteitszorg en Ambitie’ van de instelling.

Hoe werkt de Bestuursscan?

De Onderwijsscan MBO bestaat per ROC-team uit een intake met de teammanager, het onderzoek en een teambijeenkomst.

Meer over de bestuursscan

PO Bestuursscan

voor kwaliteitszorg en verbetercultuur in het primair onderwijs

VO Bestuursscan

voor kwaliteitszorg en verbetercultuur in het voortgezet onderwijs

MBO Bestuursscan

voor kwaliteitszorg en verbetercultuur in het MBO

Wat levert de Bestuursscan je op?

De uitkomsten geven een betrouwbaar beeld hoe het staat met de kwaliteitszorg, de verbetercultuur en de verantwoording & dialoog daarover. De rapportage wordt onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider besproken in een zogenaamde spiegelsessie waarbij alle respondentgroepen vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze komen de resultaten binnen de instelling in samenhang aan de orde en worden verbeteracties geformuleerd.

Lees meer over de bestuursscan voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO.

De voordelen

 • Valide. Het onderzoekkader van de inspectie vormt de belangrijkste bron voor de gevalideerde vragenlijst in deze scan.

 • Transparant. De rapportage biedt overzicht en geeft direct inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan.

 • Inzicht. Na dit traject weet je als bestuurder waar de onderwijsinstelling staat, ook als de inspectie op bezoek komt.

 • Draagvlak. Alle geledingen worden betrokken bij de scan, waardoor er een breed draagvlak wordt gecreëerd voor verbeteringen.

 • Efficiënt. Er wordt een gevalideerde set met vragen gebruikt die in korte tijd kan worden ingevuld.

 • Ondersteuning. Je krijgt deskundige support en wordt volledig ontzorgd.

Waarom kiezen voor de Onderwijsspiegel?

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

De Onderwijsspiegel is stevig verankerd in het onderwijs. Een grote groep klanten in het PO, VO, MBO, HBO en WO werkt al jaren met de online enquêtetool. Via deze klanten kunnen we ruim 600.000 respondenten bereiken.