VO Bestuursscan

Kwaliteitszorg en verbetercultuur in het voortgezet onderwijs (VO)

De VO Bestuursscan is een spiegel voor de bestuurder over kwaliteitszorg en verbetercultuur van je voortgezet onderwijs instelling.

De VO Bestuursscan geeft direct inzicht in de kwaliteit van de diverse scholen en onderwijsinstellingen. De Bestuursscan geeft een goed beeld van de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en verantwoording en start de dialoog daarover. De Bestuursscan noemen we daarom ook wel een spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie.

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij (of zij) de kwaliteit van de diverse opleidingen goed in beeld heeft. En daarbij inzicht heeft in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en de verantwoording en dialoog daarover. Met de VO Bestuursscan krijgt u dit als bestuurder scherp in beeld.

Doordat alle stakeholders worden bevraagd, wordt ook helder hoe de verschillende geledingen
binnen de instelling hierover denken. Als bestuurder krijgt u zicht op wat er goed gaat en wat er beter kan en wellicht beter moet. Op basis hiervan kunnen verbeteracties worden ondernomen.

De VO Bestuursscan sluit naadloos aan bij het bestuur-gericht toezicht in het nieuwe inspectiekader.

Hoe werkt de VO Bestuursscan?

Met de VO bestuursscan krijgt u als bestuurder een scherp beeld van de kwaliteit van uw opleidingen.

Neem contact met ons op!

Download de flyer VO Bestuursscan of neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je graag alles over de VO Bestuursscan.

De voordelen van de VO Bestuursscan

 • Valide.
  Het onderzoekkader van de inspectie vormt de belangrijkste bron voor de gevalideerde vragenlijst in deze scan.

 • Transparant.
  De rapportage biedt overzicht en geeft direct inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan.

 • Inzicht.
  Na dit traject weet u als bestuurder waar uw onderwijsinstelling staat, ook als de inspectie op bezoek komt.

 • Draagvlak.
  Alle geledingen worden betrokken bij de scan, waardoor er een breed draagvlak wordt gecreëerd voor verbeteringen.

 • Efficiënt.
  Er wordt een gevalideerde set met vragen gebruikt die in korte tijd kan worden ingevuld.

 • Ondersteuning.
  U krijgt deskundige support en wordt volledig ontzorgd.

Wat levert een Bestuursscan op?

De uitkomsten geven een betrouwbaar beeld hoe het staat met de kwaliteitszorg, de verbetercultuur en de verantwoording & dialoog daarover. De rapportage wordt onder begeleiding van een onafhankelijke gespreksleider besproken in een zogenaamde spiegelsessie waarbij alle respondentgroepen vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze komen de resultaten binnen de instelling in samenhang aan de orde en worden verbeteracties geformuleerd.

Wil je meer weten?

Download dan onze flyer of neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor je klaar en informeren je graag over onze dienst VO Bestuursscan.

De VO Bestuursscan

De VO Bestuursscan bestaat uit een gevalideerde, online vragenlijst voor CvB, directie, docenten, staf, studentenraad en vertegenwoordigers van het beroepenveld. De vragen zijn geënt op het waarderingskader van de inspectie. De vragen worden digitaal afgenomen en verwerkt en het invullen van de vragenlijst kost weinig tijd.

Alle respons wordt verwerkt in één overzichtelijke rapportage. Zo krijg je snel een betrouwbaar beeld van de kwaliteitszorg en de verbetercultuur binnen de onderwijsinstelling.

De inhoud van de Bestuursscan

Met de VO Bestuursscan wordt de ‘Kwaliteitszorg en ambitie’ zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie onderzocht.

Het gaat daarbij om de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur (KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3).

De vragen in de VO bestuursscan zijn direct afgeleid van KA1,2,3.

Met de scan krijg je direct een goed beeld van de ‘Kwaliteitszorg en Ambitie’ van de instelling.

Download onze flyer

VO Bestuursscan

Download onze flyer

VO Onderwijsscan

Download onze flyer

Docentevaluatie