Docentevaluatie en Lesevaluatie voor het HBO / WO

Docentevaluatie

Feedback voor docenten in het hoger onderwijs

Met online docentevaluaties en lesevaluaties kunnen docenten snel feedback van hun studenten genereren.

De lesevaluaties en Docentevaluaties kunnen erg gemakkelijk online worden afgenomen met de enquêtetool van de Onderwijsspiegel.
Studenten hebben als ze eenmaal in het HBO of WO zitten al veel onderwijs genoten. Als vaste klant van het onderwijs kunnen studenten hun docenten goed aangeven hoe ze het onderwijs ervaren. Ze geven vaak goede feedback over wat er al goed gaat en wat er beter kan. Met de docentevaluatie HBO/WO krijgen docenten dus veel inzicht in hoe ze functioneren en bij studenten overkomen. Deze feedback is belangrijke input voor hun verdere professionele ontwikkeling.

Hoe werkt een docentevaluatie HBO/WO?

Onderwijsinstellingen met een licentie op de Onderwijsspiegel kunnen de docentevaluaties zelfstandig afnemen. Bij het opstellen van een docentevaluatie kan een van onze gevalideerde vragenlijsten gebruikt worden, maar je kunt ook zelf een vragenlijst samenstellen. In de enquêtesoftware staan veel vraagtypes en voorbeeldvragen die gebruikt kunnen worden om zelf een enquête te ontwikkelen.
Voor het invullen van de docentevaluatie ontvangen de studenten een code van hun docent of een link in hun mail. De studenten vullen de enquête in en de resultaten zijn desgewenst realtime beschikbaar.

Docent feedback Hoger onderwijs

Het volledig geautomatiseerde proces van een docentevaluatie bestaat uit drie fases. Scholen met een licentie op de Onderwijsspiegel kunnen de lesevaluatie zelfstandig afnemen, of kiezen voor maatwerk of extra ondersteuning vanuit ons. Zo heb je het proces van je lesevaluatie volledig in eigen hand!

Maatwerk docent feedback: van volledig ontzorgd tot helemaal zelf organiseren

De Onderwijsspiegel biedt maatwerk bij de opzet, invoering en uitvoering van docentevaluaties en lesevaluaties voor het HBO en WO.

Interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Maatwerk
 • Ondersteuning bij de interne communicatie over docent feedback hoger onderwijs

 • Realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij docenten

 • Creëren van een veilige sfeer voor docenten (de rapportage wordt – indien gewenst – uitsluitend aan de docent verstrekt)

 • Opstellen van een op de onderwijsinstelling afgestemde vragenlijst

 • Organisatie van de enquête; de afnameprocedure, een snelle en heldere rapportage, het uitvoeren van pilots

 • Hulp bij structurele inbedding in het professionaliseringsbeleid

Meer weten over docentevaluatie?

Download onze folder of neem contact op met onze adviseurs. Zij vertellen je graag alles over docentevaluatie in het hoger onderwijs.

De voordelen van Docent feedback in het hoger onderwijs

 • Het volledige proces, van afname tot en met rapportage, is geautomatiseerd

 • Wij stemmen het proces en product af op je wensen

 • Enquêtes kunnen op afgesproken tijdstippen afgenomen worden, maar ook gedurende een schooljaar openstaan

 • Tijdens de afname ontvang je ‘real time’ inzicht in de voortgang

 • Privacy is gegarandeerd

Wat levert het je op?

 • Feedback over het functioneren van docenten op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied

 • Inzicht in de waardering van studenten voor docenten

 • Input voor de verdere ontwikkeling van docenten

 • Betrokkenheid studenten bij de opleiding: samen werken aan beter onderwijs draagt bij aan een positief schoolklimaat

Hoe zit het met mijn privacy als docent bij docent feedback hoger onderwijs?

De docentevaluatie of lesevaluatie neem je in eerste instantie af om als docent feedback te krijgen van studenten op je functioneren als leraar en over je lessen. Je kunt de resultaten direct of op een later moment met je studenten delen en samen in gesprek gaan over hoe jullie het onderwijs ervaren en wat er sterk aan is en wat er anders kan.
Op opleidingsniveau maak je afspraken over hoe jullie omgaan met de privacy van de docent, zoals wie het recht heeft de uitslag in te zien. De enquêtetool van de Onderwijsspiegel biedt mogelijkheden om de privacy van docenten volledig te waarborgen. Ook hierin is maatwerk mogelijk.

Workshop / Training
Vergroot de impact van de docent feedback in het hoger onderwijs

Steeds vaker bespreken docenten de ontvangen feedback en de daaruit voortkomende ontwikkelpunten met hun studenten. Zo worden studenten actief betrokken bij de feedbackcultuur in hun school.

Wil je vast meer lezen over hoe je de impact van de docent feedback kunt vergroten, lees dan het artikel Docentevaluatie: betrekken van leerlingen bij je ontwikkeling.

Of neem contact met ons op.

Beeldcoaching:
feedback in beeld

Beeldcoaching

Ben je begeleider in het onderwijs en wil je – evt naar aanleiding van een docentenevaluatie of zelfevaluatie – leraren leren begeleiden met beeldmateriaal, dan is de training Beeldcoaching: feedback in beeld, vast iets voor jou.
De training Beeldcoaching is een zeer effectieve én inspirerende training voor begeleiders die willen leren werken met opnames in het onderwijs.
Na deze kennismakingstraining kun je beeldmateriaal op een krachtige manier inzetten bij de coaching van leraren. Je kunt ontwikkelingsgericht werken met beeld en verdiepende begeleidingsgesprekken voeren.
Het is mogelijk om deze training met een groep collega’s op je eigen locatie volgen.

Lees meer over beeldcoaching; feedback in beeld

Maak docent feedback tot een succes

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

Gebruiksvriendelijk

De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks worden meerdere evaluaties uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op de inhoud van de onderwijseenheden, modules, de kwaliteit van de docenten, het lesmateriaal en de faciliteiten (gebouw, parkeermogelijkheden, ICT, secretariaatsondersteuning). Ook worden er enquêtes voor alumni en studiereizen uitgezet. Een nieuwe tendens is dat we studenten steeds meer betrekken bij het opstellen van de vragenlijsten. Het gaat namelijk om de kwaliteit van hun onderwijs!

De enquêtes leveren veel informatie op die gebruikt wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zijn we op de goede weg? Hoe kunnen we de opleidingen nog beter afstemmen op de wensen van de studenten? We denken op dit moment na over de wijze hoe we de informatie uit de enquêtes goed kunnen terugkoppelen naar de studenten om hen nog meer te betrekken bij het onderwijs en hen te laten zien dat hun mening wordt gehoord.

Sybille van Haarlem, Secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties voor de masteropleidingen van de HAN, binnen het instituut HAN Masterprogramma’s (HMP)

Training Docentevaluatie

Download onze flyer

Workshop Docentevaluatie

Download onze flyer

Docentevaluatie

Download onze flyer