Klantreviews

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

Testimonials

Onderwijsscan VO indrukwekkend instrument

De VO Onderwijsscan, gebaseerd op het waarderingskader van de Inspectie, is als pilot uitgevoerd bij de onderbouw Havo/Vwo-tto.

De resultaten van het onderzoek worden door het team als indrukwekkend ervaren: de feedback op de onderwijskwaliteit, van alle betrokken doelgroepen naast elkaar, is gedegen input voor verbeteringen. De respons van de leerlingen, docenten, ouders, het management en de zorgcoördinatoren was hoog en weerspiegelt de betrokkenheid van de respondenten; iedereen van het team voelt dan ook de verantwoordelijkheid om met de resultaten aan de slag te gaan.

De heldere rapportage is onder leiding van teambegeleiders van de Onderwijsspiegel met het voltallige team besproken in een intensieve, fijne teamsessie. Juist de begeleiding door een ‘buitenstaander’ van de Onderwijsspiegel bracht het goede gesprek op gang en zorgde ervoor dat het eigenaarschap bij het team bleef.

Ik zou de VO Onderwijsscan zeker aanbevelen aan andere scholen.

Gomarus CollegeGerard Ypenga, Teamleider bij het Gomarus College

Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten

De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat.

De rapportage met de resultaten is helder. In één oogopslag wordt inzichtelijk hoe de verschillende betrokken groepen over de thema’s denken; aandachtspunten worden snel duidelijk.
De teambespreking van de resultaten is prima van opzet. Wij hebben er veel uit kunnen halen, de sessie heeft veel opgeleverd. Het is ook mooi om te zien dat we op de goede weg zijn. Iedereen deed actief mee, er werd hard gewerkt in een prettige, interactieve sfeer.
De teambegeleider van de Onderwijsspiegel heeft van de teambespreking een prima rapportage gemaakt waarmee we verder aan de slag kunnen.
Ik zou de Onderwijsscan VO zeker aanbevelen aan andere scholen.

Dollard CollegeMark Duijf, Coördinator en docent op het Dollard College

Een andere kijk op lesgeven

De beeldbegeleiding heeft me een andere kijk op mijn lesgeven opgeleverd. Ik ben dankzij de begeleiding van Marijke me bewust geworden van mijn handelen en het effect ervan op leerlingen.

Ik heb nog nooit zo ontspannen voor de klas gestaan met een begeleider/beoordelaar erbij!

Leraar in Opleiding/PO

Alle meningen over onderwijskwaliteit naast elkaar

In het verslag van de Onderwijsscan staan de meningen over onderwijskwaliteit van alle betrokkenen heel goed geordend.

Het is super om de mening van studenten, docenten en stagebedrijven op deze manier naast elkaar te zien. Levert veel gespreksstof op.

Teamleider, MBO

Tijdbesparend!

De docentevaluatie is een belangrijk onderdeel van de gesprekscyclus bij het Twents Carmel College. Tot voor kort werd de docentevaluatie op papier verwerkt. Het kostte veel tijd om de enquêtes voor ruim 400 docenten te verwerken. In samenwerking met de ROC-Spiegel is dit gehele proces geautomatiseerd.

Corné Luijkc, stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën, ziet grote voordelen: “Docenten krijgen nu de volgende dag al de uitslag van de enquête. Verder werkt het veel efficiënter. En het is nu echt anoniem: de docent kan bij open vragen het handschrift niet meer herkennen. We zijn erg blij met deze nieuwe manier van werken!

Twents Carmel CollegeCorné Luijkc, stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën Twents Carmel College

Direct inzicht in kwaliteit opleiding

Heldere rapportage. Je ziet meteen wat er goed gaat in je team en wat er beter kan.

Docent juridische opleiding, MBO

Zorgvuldige ondersteuning en up to date!

We hebben een abonnement op de ROC-spiegel en enquêtes die we regelmatig uitvoeren organiseren we zelf. Maar bij wat andere enquêtes is het fijn om de expertise van de Helpdesk in te kunnen schakelen. Ze zijn erg gemakkelijk te bereiken: vragen worden snel en deskundig beantwoord.

Onlangs wilden we een meer specifieke enquête uitzetten. Het was prettig dat medewerkers van de Spiegel langs zijn gekomen om de verschillende mogelijkheden te bespreken en voorbeelden te tonen van andere ROC’s. We zijn zeer tevreden over de ROC-Spiegel.

Alfa-collegeGert-Jan Oude Wesselink, Regisseur Planning & control / Alfa-college

Teambespreking Onderwijsscan levert veel op

In de teambespreking hebben we in korte tijd veel gedaan met heel concreet resultaat!

Docent, MBO

Klantgericht en volledige ontzorging

Ik heb de Onderwijsspiegel ervaren als een klantgericht bedrijf. Ik heb prima ondersteuning van hen gehad bij het opzetten van een passende bestuursmonitor met goed leesbare rapportages die het samenwerkingsverband inzicht geeft in de onderlinge samenwerking.

De Onderwijsspiegel zorgt voor volledige ontzorging en neemt het werk uit handen zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Erik Wissink, Directeur samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland

Doeltreffend

De PO-Spiegel is praktisch, doeltreffend en biedt je de gelegenheid om een goede reflectie te krijgen op dat wat je wil weten als dienstverlenende organisatie’, aldus Sven Schwartau, directeur van IKC de Tichelaar.

‘Het fijne aan de PO-Spiegel is dat hij zo gebruiksvriendelijk is. Bovendien is er een behulpzame en geduldige helpdesk die snel en volledig helpt. Bij onze stichting zetten we regelmatig vragenlijsten voor alle scholen uit. In de databank van de PO-Spiegel zijn veel vragen te vinden rondom allerlei onderwerpen. Je hoeft het dus niet allemaal meer zelf te bedenken. We gebruiken deze databank en passen de vragen aan aan onze situatie. Het handige aan de PO-Spiegel is dat we een deel van de vragenlijst voor alle scholen hetzelfde kunnen maken, waardoor we de scholen kunnen vergelijken, en dat de scholen het andere deel van de vragenlijst zelf kunnen opstellen. Deze vragen gaan dan over hun eigen situatie en wensen. Zo krijgen we allemaal gemakkelijk de gewenste gegevens boven tafel.

Sven Schwartau, directeur IKC de Tichelaar te Gendt

Mooie impuls voor het goede gesprek

De Teamscan MBO hebben we als heel positief ervaren. De scan is afgestemd op de context van het MBO, dus herkenbaar voor ons. Dat geeft deze scan meerwaarde. Het is een mooie pas op de plaats. Goed om zwart op wit te zien waar we staan als team. Het was ook fijn dat we binnen het MBO Utrecht de scan in drie teams hebben kunnen afnemen, dan heb je vergelijkingsmateriaal.
De Teamscan gaf ons een basis voor het goede gesprek. Nu niet vanuit emoties, maar vanuit feiten.

De discussies die ontstonden hebben direct acties opgeleverd. Zo blijft het niet bij praten. Op de komende tweedaagse kunnen we meteen aan de slag!

Renske Baten, Docent - Aansturing Team Evenementen MBO Utrecht

Hier wordt iedereen beter van

Voor ons is de docentevaluatie een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren. Dit is echt iets om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Niet stroperig, niet omdat Den Haag het wil. Dit gaat over het nu, over ons allemaal. Hier wordt iedereen beter van.” aldus Ruben Wegstapel, voorzitter van de Centrale Deelnemers Raad in het blad van het ROC van Twente.”

Bij het ROC van Twente is de docent-evaluatie geleidelijk ingevoerd voor uiteindelijk alle docenten.

De ROC-Spiegel bood het gehele traject maatwerk. De uitslag van de enquêtes gaat alleen naar de betreffende docent. Zo is privacy gewaarborgd, maar krijgt de docent wel veel input om zichzelf verder te ontwikkelen en om in dialoog te gaan met studenten om het onderwijs nog beter op hen af te stemmen.

ROC van TwenteRuben Wegstapel, Voorzitter centrale deelnemersraad / Student ROC van Twente