Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Testimonials

Dit is wat klanten van ons zeggen.

"Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten"

De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat.

De rapportage met de resultaten is helder. In één oogopslag wordt inzichtelijk hoe de verschillende betrokken groepen over de thema’s denken; aandachtspunten worden snel duidelijk.
De teambespreking van de resultaten is prima van opzet. Wij hebben er veel uit kunnen halen, de sessie heeft veel opgeleverd. Het is ook mooi om te zien dat we op de goede weg zijn. Iedereen deed actief mee, er werd hard gewerkt in een prettige, interactieve sfeer.
De teambegeleider van de Onderwijsspiegel heeft van de teambespreking een prima rapportage gemaakt waarmee we verder aan de slag kunnen.
Ik zou de Onderwijsscan VO zeker aanbevelen aan andere scholen.

 

Mark Duijf

Coördinator en docent op het Dollard College

"Alle meniningen over onderwijskwaliteit naast elkaar"

In het verslag van de Onderwijsscan staan de meningen over onderwijskwaliteit van alle betrokkenen heel goed geordend. Het is super om de mening van studenten, docenten en stagebedrijven op deze manier naast elkaar te zien. Levert veel gespreksstof op.

Teamleider

MBO

"Direct inzicht in kwaliteit opleiding"

Heldere rapportage. Je ziet meteen wat er goed gaat in je team en wat er beter kan.

Docent juridische opleiding

MBO

"Teambespreking Onderwijsscan levert veel op"

In de teambespreking hebben we in korte tijd veel gedaan met heel concreet resultaat!

Docent

MBO

"Klantgericht en volledige ontzorging"

Ik heb de Onderwijsspiegel ervaren als een klantgericht bedrijf. Ik heb prima ondersteuning van hen gehad bij het opzetten van een passende bestuursmonitor met goed leesbare rapportages die het samenwerkingsverband inzicht geeft in de onderlinge samenwerking. De Onderwijsspiegel zorgt voor volledige ontzorging en neemt het werk uit handen zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

Erik Wissink

Directeur samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland

"Hier wordt iedereen beter van"

Voor ons is de docentevaluatie een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren. Dit is echt iets om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Niet stroperig, niet omdat Den Haag het wil. Dit gaat over het nu, over ons allemaal. Hier wordt iedereen beter van.” aldus Ruben Wegstapel, voorzitter van de Centrale Deelnemers Raad in het blad van het ROC van Twente.”

Bij het ROC van Twente is de docent-evaluatie geleidelijk ingevoerd voor uiteindelijk alle docenten. De ROC-Spiegel bood het gehele traject maatwerk. De uitslag van de enquêtes gaat alleen naar de betreffende docent. Zo is privacy gewaarborgd, maar krijgt de docent wel veel input om zichzelf verder te ontwikkelen en om in dialoog te gaan met studenten om het onderwijs nog beter op hen af te stemmen.

Ruben Wegstapel

Voorzitter centrale deelnemersraad / Student ROC van Twente

"Door goed te kijken, ontdek je waar het echt om gaat"

‘De training Beeldcoaching / Marte Meo heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Door goed naar beelden te kijken ontdek je ook waar het nu echt om gaat: is het nu klassenmanagement of toch meer de interactie? Ik vond het fijn dat we veel handreikingen kregen rondom bepaalde onderwerpen waardoor je heel concreet aan de slag kan gaan bij het kijken naar beeldmateriaal. Ook heb ik veel opgestoken van de gespreksvoering: het opbouwen van gesprekken, stellen van goede vragen etc. Daar ben je als begeleider altijd al mee bezig, maar mijn repertoire is nu weer uitgebreid. (meer…)

Gea Pasker

AB'er / Onderwijsondersteuner Passend Onderwijs

"Training beeldcoaching: meer geleerd dan ik verwachtte!"

‘Ik ben erg tevreden over de training Beeldcoaching. Het was een dynamische training waarin ik vooral veel geleerd heb van het kijken naar elkaars beelden gecombineerd met theorie. Marijke geeft veel feedback op een relaxte manier: ik had niet het gevoel dat ik kon falen. Ze schept vertrouwen in jezelf.
Ik heb van de training beeldcoaching meer geleerd dan ik hoopte te leren. Vooral het steeds blijven kijken naar het positieve heeft ervoor gezorgd dat ik diepere gesprekken met (aanstaande) leraren voer door de veilige sfeer die gecreëerd wordt.
Als schoolopleider gebruik ik de beeldcoaching op verschillende manieren. Ik maak opnames van stagiaires om hen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Daarnaast heb ik opnames gemaakt van de gesprekken tussen stagiaires en hun mentoren. Door het met de mentor bekijken van de opnames werden de mentoren zich weer bewust wat het effect van hun vragen en hun houding op de studenten is. Ten slotte begeleid ik nu ook collega’s met een hulpvraag met beeldcoaching.
Ik kan er dus echt veel mee!’

Geranne Willemsen

Schoolopleider SO

"Real time studentfeedback op digibord"

Vorig jaar hebben mijn studenten online de docentenevaluatie ingevuld en heb ik direct de uitslag van de enquête aan de studenten laten zien op het digibord: ‘real time feedback op het digibord’.

Ik vind dit een erg zinvolle werkwijze. Op deze manier krijg je namelijk gemakkelijk het gesprek met studenten op gang over het onderwijs dat ze van jou, als docent ontvangen. Vooral de items waar studenten onderling van standpunt verschillenden, leverden gespreksstof op. Ik kan me wel voorstellen dat docenten die een minder goede relatie hebben met de groep deze werkwijze niet zo goed durven toe te passen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een selectie van de antwoorden van de studenten op het digibord te tonen. Ook kun je besluiten om op een ander moment de resultaten te bespreken.

De uitvoering van de docentevaluatie en ‘real time feedback’ verliep heel eenvoudig. De studenten vulden de enquête online in. Het waren 15 á 20 vragen, dus dat ging snel. En meteen daarna konden we de antwoorden samen bespreken. Ik vind het ook een voordeel dat op deze manier studenten niet door elkaar beïnvloed worden en kunnen overleggen zoals bij een mondelinge evaluatie.

Ik vind het erg belangrijk om feedback van studenten te krijgen. Hoe meer we met studenten in gesprek gaan over het onderwijs hoe beter het onderwijs wordt.

Henk Buikema

Docent Aventus Apeldoorn

"Super!"

We werken uitstekend samen met de Onderwijsspiegel. De helpdesk neemt ons veel werk uit handen. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en bereid om mee te denken en zaken te regelen. Kortom: we zijn super tevreden over de Onderwijsspiegel.
Er vallen twintig scholen onder ons schoolbestuur. Jaarlijks vullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in. We vragen de leerlingen naar hun mening over het onderwijs. Hiervoor gebruiken we de tool van de Onderwijsspiegel. Daarnaast gebruiken we de tool voor een tevredenheidsonderzoek bij alle teamleden en ouders. Dit onderzoek voeren we iedere twee jaar uit. Met dank aan de Onderwijsspiegel!

Jan de Boer

Bestuurder algemeen directeur VCO Midden- en Oost-Groningen

"Hoge respons op BPV-enquêtes"

Als stagedocent heb ik op de werkplekken met de I-pad heel gemakkelijk de BPV-enquêtes af kunnen nemen bij de werkbegeleiders van onze studenten. Tijdens de stagebezoeken heb ik de enquête op de I-pad klaargezet en de werkbegeleiders vulden hem – geheel anoniem – in vijf minuten in. Handig dat dit ook offline kon. De werkbegeleiders vonden het prettig dat hun mening gevraagd werd en voor mij was het een fluitje van een cent.

Alle collega’s van de opleiding Verpleegkunde hebben op deze manier de enquête laten invullen. De BPV-enquête werd vroeger schriftelijk afgenomen. De respons was toen beduidend lager. Binnenkort ontvangen we de resultaten van het hele onderzoek.

Ben Bruggink

Docent Verpleegkunde en stagedocent- ROC van Twente

"Aanrader!"

We hebben in ons team – als pilot – de Teamscan HBO afgenomen. We hebben heel prettig samengewerkt met de Onderwijsspiegel. De helpdesk is snel, adequaat en zorgvuldig.
Heel goed dat de Teamscan HBO drie gebieden bestrijkt (gedrag, context, resultaat). Mensen kunnen er hun ei in kwijt. Je meet ook echt wat. De teamscan heeft een aantal inzichten opgeleverd waar we weer mee verder kunnen. Het is bovendien prettig dat ze zwart op wit staan. We hebben de Onderwijsspiegel nog wel een aantal suggesties kunnen geven om de scan door te ontwikkelen.

 

Ruth de Baat

Adviseur opleiding Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam

"Uitermate geschikt voor ons doel"

We waren – binnen het Alfa-college – op zoek naar een manier om de kwaliteit van onze BPV te bepalen. Daartoe hebben we college-breed een enquête uitgerold. Belangrijk was dat de vragen ook een aantal antwoorden gaven op het BPV-verbeterplan. Daarnaast vinden we het belangrijk om opmerkingen van de bedrijven te krijgen om zodoende ons weer verder te kunnen verbeteren. De topics van de vragenlijst hadden betrekking op de matching, programmering en de begeleiding. De tevredenheid wordt ook in een cijfer uitgedrukt.

De BPV-docenten die de studenten op hun werkplek bezoeken, nemen nu de digitale vragenlijst mee naar de bedrijven. Daar kunnen ze hem in de laatste minuten van het BPV-gesprek afnemen. Het voordeel van de Onderwijsspiegel is dat de vragenlijst gedigitaliseerd is en ook offline gebruikt kan worden. Dat laatste vinden we belangrijk omdat op de BPV-plaats niet altijd een internetverbinding is. Met deze manier van werken hebben we meer grip op deelname om de enquêtes daadwerkelijk in te vullen.

Het contact met de helpdesk van de Onderwijsspiegel verliep prima. Aanpassingen werden in no-time geregeld. Daarnaast is het instrument heel gebruiksvriendelijk. Uitermate geschikt voor ons doel!

 

Bert Bennink

Beleidsadviseur centrale eenheid Onderwijs en kwaliteitszorg Alfa-college / Groningen

"Veel concrete handvatten."

De beeldcoaching gaf me veel concrete handvatten en inzichten. Marijke sluit aan op wat je al doet en op je persoonlijke doelen. Ze kijkt scherp en weet je kundig te sturen nav de opnames. Je wilt de nieuwe inzichten meteen gaan uitproberen!

Docent HBO

"Doeltreffend en prettig"

Marijke keek naar mijn kracht en de dingen die al wél goed gingen. Dat bleek al heel wat te zijn, wat mijn vertrouwen in mijn eigen kunnen versterkte.

Aankomend leraar

"Afgestemde beeldbegeleiding"

Marijke heeft een heel prettige manier van communiceren en je voelt je snel veilig bij haar. Ze geeft je de ruimte om je verder te ontwikkelen en heeft snel door wat je daarbij nodig hebt.

Docent VO

"Een andere kijk op lesgeven"

De beeldbegeleiding heeft me een andere kijk op mijn lesgeven opgeleverd. Ik ben dankzij de begeleiding van Marijke me bewust geworden van mijn handelen en het effect ervan op leerlingen. Ik heb nog nooit zo ontspannen voor de klas gestaan met een begeleider/beoordelaar erbij!

Leraar in Opleiding/PO

"Tijdbesparend!"

De docentevaluatie is een belangrijk onderdeel van de gesprekscyclus bij het Twents Carmel College. Tot voor kort werd de docentevaluatie op papier verwerkt. Het kostte veel tijd om de enquêtes voor ruim 400 docenten te verwerken. In samenwerking met de ROC-Spiegel is dit gehele proces geautomatiseerd. Corné Luijkc, stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën, ziet grote voordelen: “Docenten krijgen nu de volgende dag al de uitslag van de enquête. Verder werkt het veel efficiënter. En het is nu echt anoniem: de docent kan bij open vragen het handschrift niet meer herkennen. We zijn erg blij met deze nieuwe manier van werken!

Corné Luijkc

stafdirecteur Kwaliteitszorg en Financiën Twents Carmel College

"Zorgvuldige ondersteuning en up to date"

We hebben een abonnement op de ROC-spiegel en enquêtes die we regelmatig uitvoeren organiseren we zelf. Maar bij wat andere enquêtes is het fijn om de expertise van de Helpdesk in te kunnen schakelen. Ze zijn erg gemakkelijk te bereiken: vragen worden snel en deskundig beantwoord. Onlangs wilden we een meer specifieke enquête uitzetten. Het was prettig dat medewerkers van de Spiegel langs zijn gekomen om de verschillende mogelijkheden te bespreken en voorbeelden te tonen van andere ROC’s. We zijn zeer tevreden over de ROC-Spiegel.

Gert-Jan Oude Wesselink

Regisseur Planning & control / Alfa-college

"Doeltreffend!"

De PO-Spiegel is praktisch, doeltreffend en biedt je de gelegenheid om een goede reflectie te krijgen op dat wat je wil weten als dienstverlenende organisatie’, aldus Sven Schwartau, directeur van IKC de Tichelaar.
‘Het fijne aan de PO-Spiegel is dat hij zo gebruiksvriendelijk is. Bovendien is er een behulpzame en geduldige helpdesk die snel en volledig helpt. Bij onze stichting zetten we regelmatig vragenlijsten voor alle scholen uit. In de databank van de PO-Spiegel zijn veel vragen te vinden rondom allerlei onderwerpen. Je hoeft het dus niet allemaal meer zelf te bedenken. We gebruiken deze databank en passen de vragen aan aan onze situatie. Het handige aan de PO-Spiegel is dat we een deel van de vragenlijst voor alle scholen hetzelfde kunnen maken, waardoor we de scholen kunnen vergelijken, en dat de scholen het andere deel van de vragenlijst zelf kunnen opstellen. Deze vragen gaan dan over hun eigen situatie en wensen. Zo krijgen we allemaal gemakkelijk de gewenste gegevens boven tafel.

Sven Schwartau

directeur IKC de Tichelaar te Gendt

"Mooie impuls voor het goede gesprek"

De Teamscan MBO hebben we als heel positief ervaren. De scan is afgestemd op de context van het MBO, dus herkenbaar voor ons. Dat geeft deze scan meerwaarde. Het is een mooie pas op de plaats. Goed om zwart op wit te zien waar we staan als team. Het was ook fijn dat we binnen het MBO Utrecht de scan in drie teams hebben kunnen afnemen, dan heb je vergelijkingsmateriaal.
De Teamscan gaf ons een basis voor het goede gesprek. Nu niet vanuit emoties, maar vanuit feiten. De discussies die ontstonden hebben direct acties opgeleverd. Zo blijft het niet bij praten. Op de komende tweedaagse kunnen we meteen aan de slag!

Renske Baten

Docent - Aansturing Team Evenementen MBO Utrecht

"Deskundige begeleiding"

We hebben met drie teams meegedaan aan de Teamscan MBO. Na een goede voorbespreking is de scan in de teams afgenomen. Dit is verzorgd door de Onderwijsspiegel. De resultaten zijn vervolgens eerst in het managementteam besproken en daarna in de teams zelf. Het was erg prettig dat die bespreking door de coaches van de Onderwijsspiegel is uitgevoerd. Dat werd door de teams als minder bedreigend en meer objectief ervaren. De scan is een mooi aanknopingspunt voor het goede gesprek. Vooral voor de onderwerpen waar een grote spreiding in antwoorden was, dus de meningen verschillen. We hebben veel input gekregen voor de verbeterplannen van de teams.

Jan Van Grunsven

Onderwijsdirecteur MBO Utrecht

"Echt op maat!"

‘Binnen ROC West Brabant hebben we een teamscan ontwikkeld die de teamontwikkelingsgraad inzichtelijk maakt. Toen we besloten om deze scan voor onze 85 onderwijsteams in te gaan zetten, hebben we hulp van de ROC-Spiegel ingeschakeld. Onze vraag was of maatwerk binnen de ROC-Spiegel mogelijk was zodat we deze voor de Teamscan zouden kunnen gebruiken. En dit bleek mogelijk!

Het team van de ROC-Spiegel heeft zowel geholpen bij het plaatsen van de enquêtevragen in de ROC-Spiegel als bij het generen van tabellen en grafieken voor de rapportages. Het overleg met de medewerkers van de ROC-Spiegel verliep heel prettig. Men heeft daar een pro-actieve houding, ze denken mee en willen begrijpen wat je precies voor ogen hebt. Zo leveren ze echt maatwerk. En als er eens een keer wat was dan waren ze goed bereikbaar en bereidwillig om de nodige aanpassingen te doen.

Het heeft ons veel opgeleverd. Het maatwerk heeft ons echt geholpen om de rapportages sneller op te leveren. Zo hadden wij de tijd om ons te richten op de inhoud en de analyses.

Heel waardevol. In feite bespaar je veel geld. Als je zou berekenen hoeveel tijd we anders kwijt zouden zijn geweest! Het is een goede investering. Vooral ook omdat we de intentie hebben om deze teamscan periodiek te gaan inzetten en zo op langere termijn profijt hebben van het maatwerk van de ROC-Spiegel.’

 

Diana van den Bersselaar

ROC West-Brabant

"Heel veel mogelijkheden"

We maken pas sinds dit schooljaar gebruik van de Spiegel. We hebben zelf al een aantal enquêtes opgesteld en afgenomen. De tool is overzichtelijk en het is fijn dat je er zo gemakkelijk zelf mee aan de slag kunt.
Daarnaast leverde De Onderwijsspiegel ook maatwerk rondom de docentevaluaties. Daar zijn we erg tevreden over. We wilden namelijk graag dat uit iedere klas enkele leerlingen de docentevaluatie voor een bepaalde docent invulden. Het voordeel is dat de docent input vanuit verschillende klassen krijgt en de leerlingen niet van iedere docent een enquête in hoeven te vullen. Bij het organiseren van het maatwerk is door De Onderwijsspiegel steeds afgestemd op onze wensen. Ook de uitvoering verliep soepel. De rapporten waren overzichtelijk. Leuk om te merken dat ook de docenten tevreden waren met het resultaat.

Al met al een aan te bevelen programma: het is overzichtelijk, biedt veel mogelijkheden en de resultaten zijn gemakkelijk af te lezen.

Miriam Verhees

medewerker kwaliteitszorg en docente geschiedenis, Jan van Brabant College Helmond

"Helemaal ontzorgd"

Wij hebben begin 2017 een onderzoek gedaan naar de beweegactiviteiten van de leerlingen uit onze onderbouw. Het was een maatwerktraject van de VO-Spiegel: vanaf de start van het onderzoek hebben we heel prettig samengewerkt. We hadden veel inbreng. Zo gaven we aan hoe de rapportage er precies uit moest komen te zien, ook hadden we inbreng in de vragen en filters. De samenwerking verliep heel gemakkelijk.

Er werd ons veel werk uit handen genomen. Dat was echt fijn. Zeker ook voor de verwerking van de gegevens. Ik hoefde alleen maar te zorgen dat de leerlingen in computerlokalen de vragenlijst konden invullen. De leerlingen hadden de enquête in vijf minuten ingevuld. Zonder enig probleem. Het ‘ontzorgen’ is dus zeker gelukt. Ik zou zeker de VO-spiegel aanbevelen als een school iets in kaart wil brengen.’

In één oogopslag een helder overzicht van de beweeg- en sportactiviteiten van de leerlingen op onze school!

Jeroen Brink

Docent Lichamelijke Opvoeding Damstede Lyceum Amsterdam

"Echt maatwerk"

We willen graag van onze leerlingen weten hoe zij onze docenten zien. Daarom evalueren leerlingen twee keer per jaar hun docenten met behulp van de docentevaluatie. Het team van de Onderwijsspiegel heeft ons maatwerk geleverd: samen hebben we bestaande vragenlijsten aangescherpt en geautomatiseerd. Docenten zijn enthousiast omdat ze met de resultaten van de evaluatie hun manier van lesgeven kunnen verbeteren. Leerlingen zijn er blij mee omdat ze gehoord worden en merken dat er iets gedaan wordt met hun oordeel. Ook onze locatiedirecteuren, College van Bestuur en teamleiders gebruiken de docentevaluaties om te kijken wat er anders kan. Zo maken we ons onderwijs steeds een stapje beter.

Jan Jaap van der Mark

hoofd onderwijskwaliteit, Hout- en Meubileringscollege (HMC), Rotterdam

"Gebruiksvriendelijk"

De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks worden meerdere evaluaties uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op de inhoud van de onderwijseenheden, modules, de kwaliteit van de docenten, het lesmateriaal en de faciliteiten (gebouw, parkeermogelijkheden, ICT, secretariaatsondersteuning). Ook worden er enquêtes voor alumni en studiereizen uitgezet. Een nieuwe tendens is dat we studenten steeds meer betrekken bij het opstellen van de vragenlijsten. Het gaat namelijk om de kwaliteit van hun onderwijs!

De enquêtes leveren veel informatie op die gebruikt wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zijn we op de goede weg? Hoe kunnen we de opleidingen nog beter afstemmen op de wensen van de studenten? We denken op dit moment na over de wijze hoe we de informatie uit de enquêtes goed kunnen terugkoppelen naar de studenten om hen nog meer te betrekken bij het onderwijs en hen te laten zien dat hun mening wordt gehoord.

Ik vind de tool de afgelopen jaren sterk verbeterd. Het programma werkt prettig en het is gebruiksvriendelijk. Ik ben tevreden over de lay-out van de rapporten en de analyses; ze hebben dezelfde stijl en zien er netjes uit. Het is bovendien prettig dat je kunt kiezen tussen het maken van totaalrapporten met alle informatie, uitgebreide analyses of deelrapporten, bijvoorbeeld per docent. En bij vragen kan ik altijd een beroep doen op de dames van de helpdesk.

De Spiegel is een gebruiksvriendelijke tool om de kwaliteitszorg binnen een organisatie te meten.

Sybille van Haarlem

Secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties voor de masteropleidingen van de HAN, binnen het instituut HAN Masterprogramma’s (HMP).

"De Spiegel is een vaste waarde binnen ons onderwijs"

De Spiegel is ondersteunend aan de kwaliteitszorg van ons onderwijs. Blijvend meten en onderzoeken is belangrijk: we willen onze leerlingen steeds het beste blijven bieden. We gebruiken de Spiegel intensief. Voor tevredenheidsonderzoek in het kader van Vensters VO bijvoorbeeld. Ook zetten we het instrument in voor 360° feedback: een manier waarop we onze docenten evalueren. Verder gebruiken we de spiegel voor incidentele onderzoeken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de positie van het Fries op school. De spiegel is zeer gebruiksvriendelijk. Mailadressen kun je met één druk op de knop inladen, zodat een enquête razendsnel bij ouders of leerlingen is. Ook de archieffunctie is fijn.

Meine Luimstra

stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, CSG Comenius, Leeuwarden

"Voor alle kwaliteitsonderzoeken"

Ik gebruik de ROC-Spiegel voor allerlei kwaliteitsonderzoeken. Bij het opstellen van de vragen houd ik vaak al rekening met de eisen van de Inspectie. Zo helpen de enquêtes ons de kwaliteit van de opleiding hoog te houden. We voeren beleidsaanpassingen uit naar aanleiding van de uitslag van de enquêtes. Het prettige van de enquêtetool is dat de resultaten heel snel zichtbaar zijn. En door de rubricering krijg ik gemakkelijk inzicht in hoeverre we bv in het Inspectiekader scoren. Het opstellen van de vragenlijsten gaat ook heel gemakkelijk en als ik er niet uitkom, neem ik contact op met de Helpdesk. De Helpdesk vind ik erg gebruikersvriendelijk. Ze zijn snel, actiegericht en zoeken mee naar mogelijkheden.

Onlangs hebben we een ouderenquête voor het eerst over de hele linie van de organisatie uitgevoerd. Volgend jaar herhalen we hem en kunnen we de uitslag vergelijken met de uitslag van dit jaar voor onze afdelingen, maar ook over alle afdelingen binnen de organisatie. Daarnaast voeren we onderzoek uit over de beoordeling door leerlingen van BPV-bedrijven. We hebben ook klankbordgroepen waarin bedrijven zitting hebben. Zij beoordelen met behulp van de Spiegel de kwaliteit van de afstudeerproducten van studenten. Studenten Vormgeving maken bijvoorbeeld etalages of verzorgen de belettering op auto’s. Door deze werkwijze sluiten we kwalitatief steeds beter aan bij de wensen van het beroepenveld.

Al met al ben ik erg tevreden over de Spiegel: Een heel gebruiksvriendelijk hulpmiddel om in te zetten voor allerlei kwaliteitsonderzoeken!

Marie-Cecile Bouwens

SG De Rooi Pannen Tilburg Vormgeving - VMBO