Consultancy in het onderwijs

De kwaliteit van onderwijs op maat bevorderen

De consultants van de Onderwijsspiegel ondersteunen onderwijsinstellingen, afdelingen en teams om de kwaliteit te verhogen, zodanig dat leerlingen/studenten daar profijt van hebben.

Wij werken vanuit het perspectief van kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog aan concrete thema’s. Doen onderzoek, analyseren, adviseren concreet en zijn ‘niet bang om vieze handen te maken’ en/of als inspirator of meewerkend voorman te functioneren.

Wij ondersteunen de opdrachtgever, geloven in maatwerk en gaan voor eigenaarschap en co-creatie. Samen verkennen we in een intake de doelstellingen van de ondersteuning. Vervolgens concretiseren we dat, maken in onderlinge afstemming een plan en voeren we dat praktisch wijs uit.

Consultancy voor het PO

Consultancy voor het VO

Consultancy voor het MBO

Consultancy voor het HBO – WO

Meer weten?

Onze consultants vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren in het onderwijs.

Onze consultants

Onze consultants hebben hun sporen verdiend in het brede onderwijsveld. Als adviseur, analist en auditor in VO, MBO, HBO en WO werken ze graag met teams, management en bestuur om de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg te verbeteren. Onze benadering is kenmerkend voor de Onderwijsspiegel: vraaggericht, onderzoekend en met actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden.

Marten Beeftink
Marten BeeftinkAdviseur kwaliteitszorg
Klaas Reinders
Klaas ReindersAdviseur kwaliteitszorg

Onze expertise berust op gedegen  kennis van de wettelijke eisen van het inspectiekader.
We zijn in staat om op alle niveaus over kwaliteitszorg mee te denken en ondersteuning te bieden.

Wij bieden uitzicht door inzicht.

Spiegel consultancy

Onderwijsinstellingen zijn voortdurend bezig met het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarbij wordt op grote schaal gebruik gemaakt van de online kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken die de Onderwijsspiegel biedt. Tegelijkertijd zien we dat er behoefte is aan meer. Steeds vaker wordt gevraagd naar aanvullende ondersteuning, specifiek op het vlak van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg. Op basis van deze behoefte biedt de Onderwijsspiegel nu ook Spiegel-consultancy.

Onze expertise

Onze expertise berust op gedegen kennis van de wettelijke eisen van het inspectiekader. We zijn in staat om op alle niveaus over kwaliteitszorg mee te denken en ondersteuning te bieden. Hierbij kunt u denken aan:

 • De visie en onderwijsstrategie van de instelling

 • Het kwaliteitszorgstelsel

 • De kwaliteitscultuur

 • De kwaliteitsdialoog en -verantwoording

Wij bieden uitzicht door inzicht.
Neem contact op met onze consultants voor meer informatie.

De voordelen van consultants van de Onderwijsspiegel

 • Inhoudelijke expert als het gaat om onderwijskwaliteit

 • Sterke verbinding tussen visie, beleid, uitvoering en data

 • Gericht op dialoog met alle betrokkenen

Wij werken kwaliteitsgericht en quality-based. Dat wil zeggen: Vanuit visie doen wat we wat we zeggen en spiegelen we door de dialoog aan te gaan met ieder die betrokken is – en wil zijn.

Spiegel Consultancy

Meer informatie over consultancy

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

Waarom kiezen voor de Onderwijsspiegel?

De Onderwijsspiegel is stevig verankerd in het onderwijs. Een grote groep klanten in het PO, VO, MBO, HBO en WO werkt al jaren met de online enquêtetool. Via deze klanten kunnen we ruim 600.000 respondenten bereiken.