Docentevaluatie en lesevaluatie in het MBO

Docentevaluatie

Feedback voor docenten in het MBO

Met de online lesevaluaties en docentevaluaties van de Onderwijsspiegel ontvangen docenten in het MBO direct feedback van hun studenten.

De lesevaluaties en docentevaluaties kunnen heel eenvoudig online worden afgenomen met de enquêtetool van de Onderwijsspiegel.
Als bijna dagelijkse klant van het MBO kunnen studenten hun docenten veel vertellen over hoe ze het onderwijs ervaren. Ze geven vaak goede feedback aan de docenten over wat er al goed gaat en wat er beter kan. Met de docentevaluatie MBO krijgen docenten dus veel inzicht in hoe ze functioneren en bij studenten overkomen. Deze feedback is belangrijke input voor hun verdere professionele ontwikkeling.

Hoe werkt een docent- en lesevaluatie MBO?

Opleidingen met een licentie op de Onderwijsspiegel kunnen de docentevaluatie of lesevaluatie zelfstandig afnemen. Bij het opstellen van de online enquête kan je een van onze gevalideerde vragenlijsten gebruiken, maar de opleiding kan ook zelf een vragenlijst samenstellen. Hiervoor staan in de tool allerlei soorten enquêtevragen.
Voor het invullen van de docentevaluatie MBO ontvangt de docent een code die hij deelt met zijn studenten. De studenten vullen de enquête in en de resultaten zijn desgewenst realtime beschikbaar.

Docent feedback MBO

Het volledig geautomatiseerde proces van een docentevaluatie bestaat uit drie fases. Scholen met een licentie op de Onderwijsspiegel kunnen de lesevaluatie zelfstandig afnemen, of kiezen voor maatwerk of extra ondersteuning vanuit ons. Zo heb je het proces van je lesevaluatie volledig in eigen hand!

Maatwerk docent feedback in het MBO of zelf alles regelen?

De Onderwijsspiegel biedt maatwerk bij de opzet, invoering en uitvoering van docentevaluaties en lesevaluaties.

Interesse? Neem dan contact met ons op.

 

Maatwerk
 • Ondersteuning bij de interne communicatie over docent feedback MBO

 • Realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij docenten

 • Creëren van een veilige sfeer voor docenten (de rapportage wordt – indien – gewenst uitsluitend aan de docent verstrekt)

 • Opstellen van een op de onderwijsinstelling afgestemde vragenlijst

 • Organisatie van de enquête; de afnameprocedure, een snelle en heldere rapportage, het uitvoeren van pilots

 • Hulp bij structurele inbedding in het professionaliseringsbeleid

Meer weten over docentevaluatie?

Download onze folder of neem contact op met onze adviseurs. Zij vertellen je graag alles over docent feedback in het MBO.

De voordelen van Docent feedback in het MBO

 • Het volledige proces, van afname tot en met rapportage, is geautomatiseerd

 • Wij stemmen het proces en product af op je wensen

 • Enquêtes kunnen op afgesproken tijdstippen afgenomen worden, maar ook gedurende een schooljaar openstaan

 • Tijdens de afname ontvang je ‘real time’ inzicht in de voortgang

 • Privacy is gegarandeerd

Wat levert het je op?

 • Feedback over het functioneren van docenten op didactisch, pedagogisch en organisatorisch gebied

 • Inzicht in de waardering van studenten voor docenten

 • Input voor de verdere ontwikkeling van docenten

 • Betrokkenheid studenten bij de opleiding

 • Op opleidingsniveau: een goed beeld van de tevredenheid van studenten over het onderwijs. De basis voor kwaliteitszorg

Hoe zit het met mijn privacy als docent bij docent feedback MBO?

De docentevaluatie of lesevaluatie neem je in eerste instantie af om als docent direct feedback te krijgen in wat de mening van studenten over jouw functioneren als leraar en over je lessen is. Je kunt de resultaten direct of op een later moment met je studenten delen en samen in gesprek gaan over hoe jullie het onderwijs ervaren en wat er sterk aan is en wat er anders kan.
Op opleidingsniveau maak je afspraken over hoe jullie omgaan met de privacy van de docent, zoals wie het recht heeft de uitslag in te zien. De enquêtetool van de Onderwijsspiegel biedt mogelijkheden om de privacy van docenten volledig te waarborgen. Ook hierin is maatwerk mogelijk.

Workshop / Training
Vergroot de impact van de docent feedback MBO

Steeds vaker bespreken docenten de ontvangen feedback en de daaruit voortkomende ontwikkelpunten met hun studenten. Zo worden studenten actief betrokken bij de feedbackcultuur in hun school.

Wil je vast meer lezen over hoe je de impact van de docent feedback kunt vergroten, lees dan het artikel Docentevaluatie: betrekken van leerlingen bij je ontwikkeling.

Of neem contact met ons op.

Beeldcoaching:
feedback in beeld

Beeldcoaching

Ben je begeleider in het onderwijs en wil je – evt naar aanleiding van een docentenevaluatie of zelfevaluatie – leraren leren begeleiden met beeldmateriaal, dan is de training Beeldcoaching: feedback in beeld, vast iets voor jou.
De training Beeldcoaching is een zeer effectieve én inspirerende training voor begeleiders die willen leren werken met opnames in het onderwijs.
Na deze kennismakingstraining kun je beeldmateriaal op een krachtige manier inzetten bij de coaching van leraren. Je kunt ontwikkelingsgericht werken met beeld en verdiepende begeleidingsgesprekken voeren.
Het is mogelijk om deze training met een groep collega’s op je eigen locatie volgen.

Lees meer over beeldcoaching; feedback in beeld

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

ROC van Twente

Hier wordt iedereen beter van

“Voor ons is de docentevaluatie een van de belangrijkste onderwerpen van de afgelopen jaren. Dit is echt iets om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Niet stroperig, niet omdat Den Haag het wil. Dit gaat over het nu, over ons allemaal. Hier wordt iedereen beter van.” aldus Ruben Wegstapel, voorzitter van de Centrale Deelnemers Raad in het blad van het ROC van Twente.”

Bij het ROC van Twente is de docent-evaluatie geleidelijk ingevoerd voor uiteindelijk alle docenten.”

Ruben Wegstapel, Voorzitter centrale deelnemersraad / Student ROC van Twente

Maak docent feedback tot een succes

Training Docentevaluatie

Download onze flyer

Workshop Docentevaluatie

Download onze flyer

Docentevaluatie

Download onze flyer