1. Zorg dat de docentevaluatie ingebed wordt in het kwaliteitszorgsysteem.
  2. Betrek docenten en studenten bij het gehele proces.
  3. Zorg voor een stappenplan waarin het proces volledig uitgewerkt is. Communiceer de tijdsplanning en afspraken tijdig met de docenten.
  4. Bedenk of de enquête-uitslag wordt vergeleken met enquêtes die de komende jaren gaan plaatsvinden. Dat zou namelijk betekenen dat de vragen in de enquête gedurende die periode niet veranderd kunnen worden.
  5. Gebruik de enquête-uitslag als ondersteuning bij de professionalisering van docenten en niet als beoordelingsinstrument.
  6. Bespreek en communiceer helder wie wel/niet inzage krijgt in de uitslag van de enquête.
  7. Lees de adviezen en tips over het opstellen van een goede vragenlijst onder het tabblad enquêtetool.
  8. Stel de vragenlijst op of doe dit samen met een deskundige van de Onderwijsspiegel.
  9. Voer een kleine pilot met de enquête uit om te controleren of de enquête voldoet.
  10. Zorg – mede naar aanleiding van de enquête – samen met de docent voor een passend professionaliseringsplan. Denk bv aan beeldcoaching.

Bestel

De leraar in beeld

Bouwhuis (2016)

Of lees meer:
Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem. 

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de leerlingen via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Wij kunnen u hierbij volledig ontzorgen en maatwerk leveren.