Tevredenheidsonderzoek SWV VO

Voor een samenwerkingsverband passend onderwijs is het belangrijk om regelmatig informatie te krijgen over de tevredenheid van de VO-scholen over het functioneren van het samenwerkingsverband.

Bijvoorbeeld over wat de scholen vinden van de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband of over de kwaliteit van de relatie met de VO-scholen. De input van de VO-scholen is van belang bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een inspectiebezoek, overleg met gemeentes en het opstellen van (ondersteunings-)plannen.

De Onderwijsspiegel heeft een online enquête ontwikkeld om de tevredenheid van de scholen van een samenwerkingsverband passend onderwijs op een vlotte en effectieve wijze in kaart te brengen. Met het tevredenheidsonderzoek komen de sterke en zwakke punten en de ontwikkelpunten snel in beeld. Een mooi startpunt voor een goed gesprek met de betrokken VO-scholen.

Neem contact met ons op

Download de flyer Samenwerkingsverband VO of neem contact op met onze adviseurs.

Hoe werkt de VO onderzoek Samenwerkingsverband Passend Onderwijs?

Ontzorgen

Wij ontzorgen je bij het hele proces: van intake en uitvoering tot en met een overzichtelijke rapportage naar wens.

Wat zijn de voordelen voor uw samenwerkingsverband?

 • Je wordt geheel ontzorgd

 • Volledig afgestemd op je wensen

 • Heldere rapportage met resultaten

 • Transparant: je hebt tijdens de afname real time inzicht in de voortgang

 • De uitslag van de enquête is snel beschikbaar

 • Conform de nieuwe privacy-wetgeving

Wat levert het je op?

 • Gemak! Je kunt je helemaal richten op je kerntaken.

 • Concrete input voor je ondersteuningsplan, activiteitenplan of visitatiegesprekken

Hoe ziet de VO onderzoek SWV Passend Onderwijs eruit?

Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen die van belang zijn voor het goed functioneren van het samenwerkingsverband. Denk aan:

 • de ondersteuning door het samenwerkingsverband
 • de communicatie in het samenwerkingsverband
 • de toeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeftes
 • visie en ambitie van het samenwerkingsverband

De enquête wordt – afhankelijk van de interne organisatie – binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs uitgezet bij directieleden, leidinggevenden, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders en bouwcoördinatoren.

Maatwerk bij het VO onderzoek SWV Passend Onderwijs

In de enquête is het onderdeel ‘Eigen vragen van dit samenwerkingsverband’  toegevoegd. Zo kan ieder samenwerkingsverband eigen accenten in het onderzoek leggen.

Uitdagingen van de scholen goed in beeld

Ik heb erg prettig samengewerkt met de Onderwijsspiegel. Ik vind ze erg klantgericht: ze zijn flexibel en denken mee in oplossingen. Ook zijn ze snel met hun terugkoppelingen. De aanpak van het onderzoek was passend op maat. We hadden invloed op de vragenlijsten en er wordt meegedacht over de organisatie van het onderzoek. De rapportages komen snel en zijn overzichtelijk. En ook hier wordt weer maatwerk geleverd. Door het onderzoek weten we beter hoe het passend onderwijs wordt ervaren door mensen die dagelijks met de leerlingen bezig zijn. We hebben nu een goed zicht op de uitdagingen die de scholen voelen!

Ilse Dewael, Directeur SWV VO 3101

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

Download onze flyer

Download onze flyer