Meer informatie? Bel 040 29 06 078

Actueel

05 december 2019

Zo verbeter je snel de kwaliteit van je MBO-onderwijs

De #Onderwijsscan MBO slaat aan. Na een pilotperiode is sinds september de Onderwijsscan MBO live. We zijn er trots op dat inmiddels meer dan 50 MBO-teams de Onderwijsscan gebruiken. Met de Onderwijsscan – gebaseerd op het Inspectiekader – krijgen teams direct inzicht in de kwaliteit van hun opleiding. In de rapportage staat de input van…

05 december 2019

Onderwijsscan VO

Na de Onderwijsscan MBO hebben we nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld. De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland. Op 3 december hebben we een pilot uitgevoerd bij het Dollard College….

05 september 2019

De Onderwijsscan in beeld

Wil je een indruk krijgen van de Onderwijsscan MBO, de zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader? Bekijk dan dit filmpje met fragmenten van de uitvoering van de scan bij het team Duale Trajecten van het Albeda-college. Meer informatie over wat de scan voor jullie kan betekenen? https://www.onderwijsspiegel.nl/onderwijsscan-mbo-inspectiekader/ of neem direct contact op…

13 juni 2019

Data Cleaning Onderwijsspiegel

De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk. Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen. Criteria voor Data Cleaning Data Cleaning is instelbaar conform de volgende criteria: • minimaal 40% van de verplichte vragen ingevuld • minimale invultijd = 5 minuten • toegestane hoeveelheid gelijke antwoorden in…

28 mei 2019

Onderwijsscan MBO

Zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen…

24 januari 2019

Vensters en de Onderwijsspiegel

Met de Onderwijsspiegel kunt u eenvoudig de onderzoeken van Vensters uitzetten. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen met Vensters laten zien wat zij doen en waar zij voor staan. De Onderwijsspiegel is partner van Vensters. Wij kunnen – kosteloos – op geautomatiseerde wijze de resultaten van uw onderzoeken uitwisselen met Vensters. U kunt…

10 januari 2019

Onderwijsscan voor het MBO

Hoe staan we er als team voor als de inspectie nu op de stoep zou staan? Wat gaat er goed in ons team en wat kan er beter? Wat worden de verbeteracties? Dit zijn de vragen waar de Onderwijsscan antwoord op geeft. De Onderwijsscan  is een vertaling van het Onderzoekskader van de onderwijsinspectie naar vragen…

20 december 2018

Geslaagde bijeenkomst over Docentevaluaties

In november vond er in Utrecht een bijeenkomst over Docentevaluaties plaats met gebruikers van de Onderwijsspiegel. Het werd een boeiende uitwisseling over onder andere het evalueren van docenten, van vakken, van OOP. We hebben gesproken over gecombineerde vragenlijsten en over de wens om competenties van docenten te koppelen aan prestaties van leerlingen. Ook het begeleiden…

25 oktober 2018

Qlikview en Onderwijsspiegel gekoppeld

Qlikview biedt de gebruiker nog sneller inzicht in de resultaten van de Onderwijsspiegel. In samenwerking met het Hoornbeeckcollege en TIG hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de Onderwijsspiegel en Qlikview. Op 13 september hebben we de voordelen van deze koppeling laten zien aan een groep van ongeveer 25 relaties in de mooie kapel van het…

01 juli 2018

E-mails versturen geautomatiseerd

De Onderwijsspiegel werkt doorlopend aan het gebruikersgemak van de enquêtetool. Vanaf nu is het mogelijk enquêtes van tevoren zodanig in te richten dat u er geen omkijken meer naar heeft: de hele enquêteprocedure is nu geautomatiseerd! Vragenlijst klaar? Dan kunt u direct de respondenten invoeren, de tekst van de e-mailuitnodiging en de herinneringsmail klaarzetten én…