• Klankbordbijeenkomst MBO Onderwijsscan

  Op 16 juni mochten wij gebruikers van onze dienst de MBO Onderwijsscan in Nuenen ontvangen. Het werd een boeiende bijeenkomst waarin ervaringen, adviezen en wensen uitgewisseld werden. De MBO Onderwijsscan is bij veel scholen inmiddels een vast onderdeel van de kwaliteitscyclus en wordt als instrument vooral gewaardeerd om de 360 graden [...]

  Lees meer
 • Tips uit het VO, MBO en HBO om beter te enquêteren

  Zó zorg je voor meer respons op je enquête Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen je enquête invullen? Het is immers erg teleurstellend als het responspercentage te laag is om conclusies te trekken uit de opgehaalde informatie. De Onderwijsspiegel sprak met Masja van Hoof (kwaliteitszorgmedewerker HAN), Lizette [...]

  Lees meer
 • Een vliegwiel voor onderwijskwaliteit

  De MBO Onderwijsscan bij het Hoornbeeck College Er moest snel geschakeld worden. Vanaf ‘groen licht’ begin februari 2021 tot vlak na de zomervakantie zou de MBO Onderwijsscan uitgevoerd worden bij alle 46 teams van het Hoornbeeck College. En dat is gelukt! Vanaf het creëren van draagvlak binnen het [...]

  Lees meer
 • VO Onderwijsscan en Bestuursscan aangepast aan nieuwe waarderingskader

  Het vernieuwde waarderingskader Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur én een voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat [...]

  Lees meer
 • LAKS en Vensters

  De Onderwijsspiegel is partner van LAKS en Vensters en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten. Vanaf medio oktober 2021 zijn de vragenlijsten van LAKS en Vensters beschikbaar in de VOspiegel. LAKS De afnameperiode van de LAKS-monitor loopt van 22 oktober 2021 t/m 18 februari [...]

  Lees meer
 • Nieuwe vragenlijst: HBO/WO Instroomenquête

  Studiesucces en introductie hebben met elkaar te maken. De student krijgt snel kennis van hoe de hbo of universiteit ‘werkt’. Hij ontmoet docenten en begeleiders en veel medestudenten en maakt kennis met de sfeer van de opleiding. Dat is belangrijk voor hun sociale en professionele netwerk. Instroomenquête Met deze [...]

  Lees meer
 • Nieuwe vragenlijst: Minor Tevredenheidsonderzoek

  Minor Tevredenheidsonderzoek In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben wij het Minor Tevredenheidsonderzoek ontwikkeld. De minorevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de minor. De vragen zijn gericht op het verzamelen van informatie [...]

  Lees meer
 • Nieuwe vragenlijst: Welzijn Studenten

  Welzijn studenten Het welzijn van jongeren staat onder druk waarschuwde het RIVM in 2018. De Staat van Onderwijs (2019) concludeerde dat het studierendement van jongeren achteruitgaat. Recente studies wijzen uit dat het er met het welzijn van leerlingen niet goed voor staat en dat leerlingen steeds vaker met (psychische) [...]

  Lees meer
 • Voordelen koppeling MBO Onderwijsscan en Managementinformatiesysteem

  Qlikview De Onderwijsspiegel faciliteert een rechtstreekse koppeling tussen de MBO Onderwijsscan en managementinformatiesystemen als Qlikview. De resultaten van de Onderwijsscan inzichtelijk op een dashboard biedt vele voordelen: De resultaten zijn direct en op elk gewenst moment inzichtelijk voor verschillende niveaus binnen een instelling. Door gebruik te maken van labels/autorisatie [...]

  Lees meer
 • MBO Onderwijsscan en Bestuursscan aangepast aan nieuwe waarderingskader

  Het vernieuwde waarderingskader Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur én een voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat [...]

  Lees meer
 • Haal meer uit je evaluatie met sjablonen!

  Onze online enquêtetool biedt niet alleen de mogelijkheid om eenvoudig zelf enquêtes op te stellen, maar ook om gebruik te maken van sjablonen. De sjablonen van de Onderwijsspiegel zijn kant-en-klare vragenlijsten en ook een ideale inspiratie voor je eigen vragenlijst. Daarnaast kan een als sjabloon opgeslagen vragenlijst gebruikt worden als [...]

  Lees meer
 • Zo bereid je je voor op het nieuwe waarderingskader van de Onderwijsinspectie

  Krijg je binnenkort bezoek van de Onderwijsinspectie, maar weet je niet of je hier wel goed op voorbereid bent? Vind je het lastig om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en je sterke en zwakke punten te herkennen? Speciaal voor deze, veel voorkomende uitdaging in het [...]

  Lees meer
 • Wat is Passend Onderwijs? Onderwijs op maat voor iedereen.

  Leerlingen in Nederland hebben niet alleen te maken met een leerplicht, maar vooral ook met een leerrecht; zij hebben recht op onderwijs dat is ingericht op hun niveau en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is dit geregeld via passend onderwijs.  Wat is Passend Onderwijs? Het doel van Passend Onderwijs is [...]

  Lees meer
 • Docentevaluaties: zó betrek je leerlingen bij je professionele ontwikkeling

  Docentenevaluaties worden gebruikt om leerlingen (en studenten) feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel worden handreikingen gegeven op welke manier docenten leerlingen meer kunnen betrekken bij hun eigen professionele ontwikkeling. Daarbij zal de docentenevaluatie centraal staan. Meer weten over [...]

  Lees meer
 • Vragenlijst 360 graden Feedback Onderwijsleiders

  Elke sterke onderwijsleider investeert in persoonlijke ontwikkeling en weet hoe feedback van anderen bijdraagt aan die ontwikkeling. 360 graden Feedback Juist feedback zorgt voor groei en daarmee ook het effect van de professional op het onderwijs. In de 360 graden feedback wordt een compleet beeld geschetst door meerdere betrokken [...]

  Lees meer
 • Vragenlijst voor leerlingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs

  De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. De overheid heeft een investeringsprogramma ontwikkeld om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen, het zogenoemde NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Nationaal Programma Onderwijs Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat er op leerling- en [...]

  Lees meer
 • De LAKS-monitor nu ook af te nemen met de Onderwijsspiegel

  In het schooljaar 2021-2022 wordt weer de tweejaarlijkse LAKS-monitor in het Voortgezet Onderwijs uitgevoerd. Partner Laks Monitor De Onderwijsspiegel is partner geworden van LAKS en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten gerealiseerd. Via de resultatenpagina bij LAKS is precies te zien hoe tevreden de [...]

  Lees meer
 • Nieuwe functionaliteit: vragenlijst invullen met QR-code

  Vragenlijst invullen met QR-codeEen vragenlijst invullen op een mobiele telefoon is nu nog eenvoudiger door het gebruik van de QR-code.Start de vragenlijst op met een QR-codeJe kunt aan respondenten een QR-code verstrekken om de vragenlijst in te vullen.Hoe werkt het?Maak via het tabblad "Enquêteren" een of meerdere groepen aan.Klik op [...]

  Lees meer
 • Vragenlijst Leesklimaat in het MBO

  Vragenlijst Leesklimaat in het MBO Uit onderzoek blijkt dat het leesklimaat op school studenten enorm kan stimuleren om te gaan lezen. Hoe meer jongeren lezen, hoe beter hun leesniveau wordt. Leesklimaat De laatste PISA-onderzoeken (dec. 2019) tonen helaas aan dat Nederland van alle aan het onderzoek deelnemende landen (90) [...]

  Lees meer
 • Vragenlijst voor Leesklimaat in het VO

  Vragenlijst voor Leesklimaat in het VO Uit onderzoek blijkt dat het leesklimaat op school leerlingen enorm kan stimuleren om te gaan lezen. Hoe meer jongeren lezen, hoe beter hun leesniveau wordt. Leesklimaat De laatste PISA-onderzoeken (dec. 2019) tonen helaas aan dat Nederland van alle aan het onderzoek deelnemende landen [...]

  Lees meer
 • Het gaat om lol hebben in het leveren van kwaliteit

  ‘Kwaliteit leveren, vind ik het belangrijkste wat er is’, start Marten Beeftink het gesprek met mij. ‘Inhoudelijke kwaliteit staat voorop, maar het gaat ook om de vormgeving van wat je levert. Iets moet er goed uitzien. Dat mogen we niet vergeten.’ "Je mag de mooie kanten laten zien" Marten zit [...]

  Lees meer