Actueel

Actueel

Nieuwe vragenlijst: HBO/WO Instroomenquête

13 oktober 2021|Categories: Enquête Software voor het onderwijs|Tags: , , |

Studiesucces en introductie hebben met elkaar te maken. De student krijgt snel kennis van hoe de hbo of universiteit ‘werkt’. Hij ontmoet docenten en begeleiders en veel medestudenten en maakt kennis met de [...]

Nieuwe vragenlijst: Minor Tevredenheidsonderzoek

13 oktober 2021|Categories: Enquête Software voor het onderwijs|Tags: , , , |

Minor Tevredenheidsonderzoek In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben wij het Minor Tevredenheidsonderzoek ontwikkeld. De minorevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en [...]

VO Onderwijsscan en Bestuursscan aangepast aan nieuwe waarderingskader

13 oktober 2021|Categories: Bestuursscan, Onderwijsscan|Tags: , , , , , |

Het vernieuwde waarderingskader Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 [...]

Voordelen koppeling MBO Onderwijsscan en Managementinformatiesysteem

13 oktober 2021|Categories: Onderwijsscan|Tags: , |

Qlikview De Onderwijsspiegel faciliteert een rechtstreekse koppeling tussen de MBO Onderwijsscan en managementinformatiesystemen als Qlikview. De resultaten van de Onderwijsscan inzichtelijk op een dashboard biedt vele voordelen: De resultaten zijn direct en op [...]

Docentevaluaties: zó betrek je leerlingen bij je professionele ontwikkeling

22 juni 2021|Categories: Docent feedback, Nieuws|Tags: , , , , , |

Docentenevaluaties worden gebruikt om leerlingen (en studenten) feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel worden handreikingen gegeven op welke manier docenten leerlingen meer kunnen betrekken bij hun [...]

Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem

20 maart 2021|Categories: Docent feedback|Tags: , , , , |

Docentevaluaties worden gebruikt om studenten feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel wordt ingegaan op de randvoorwaarden om tot een kwalitatief goede evaluatie te komen. De laatste [...]

Ga naar de bovenkant