• Nieuwe eigenaar Onderwijsspiegel

  Bedankt! Na negen mooie en boeiende jaren heb ik besloten om de leiding van mijn dierbare bedrijf “De Onderwijsspiegel” over te dragen aan de volgende generatie. Ik ben heel dankbaar voor de ontwikkeling die we als bedrijf, samen met onze klanten en collega’s, hebben door mogen maken. Ons motto [...]

 • Automatisch koppelen met andere databronnen en IT-systemen.

  Verzenden van uitnodigingen. Het verzenden van uitnodigingen aan respondenten via e-mail levert nog wel eens problemen op. Met name door het strenge IT-beveiligingsbeleid van scholen, komt e-mail niet altijd aan. Het koppelen van IT-systemen, zodat o.a. uitnodigingen via de ELO plaatsvinden, kunnen hier een oplossing voor zijn. Inlog [...]

 • Zó willen studenten feedback geven!

  Hoe kunnen we de respons/feedback van studenten verhogen? Hebben studenten zelf misschien ideeën die buiten de gebaande paden liggen? Deze vraag werd ons gesteld door ROC Rivor, nadat de MBO Onderwijsscan schoolbreed was uitgevoerd. ROC Rivor was bereid studenten voor interviews met de Onderwijsspiegel beschikbaar te stellen. Wij werden [...]

 • Zo maak je de kwaliteitsafspraken MBO compleet!

  Veel MBO-scholen zijn druk in de weer om de kwaliteitsafspraken 2024-2027 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in te dienen. Zijn er wellicht nog doelstellingen waarvoor je op zoek bent naar indicatoren? Zoals bijvoorbeeld bij stagediscriminatie of bij burgerschap? Met de Onderwijsspiegel [...]

 • Klanttevredenheid 2023

  Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek 2023 Wij zijn blij met de uitkomsten van ons klanttevredenheidsonderzoek. Hartelijk bedankt voor jullie feedback. Wij genieten van de TOPS en nemen de TIPS mee bij de verdere ontwikkeling van de enquêtetool.

 • De MBO Onderwijsscan bij Gilde Opleidingen

  “Dit gaat over onderwijs en verbinding, niet over individuele belangen” Vaak liep het gesmeerd, soms was er veerkracht nodig. Altijd was er bevlogenheid, verbinding en bereidheid om samen tot resultaat te komen. Bij alle betrokkenen. En dan ontstaat er een krachtige impuls voor de onderwijskwaliteit. Het is Gilde Opleidingen [...]

 • Studentparticipatie: vragenlijst beschikbaar

  Uit evaluaties en gesprekken klinkt regelmatig het geluid dat studenten weinig behoefte hebben aan meepraten over het onderwijs. Is dat feitelijk zo? En zo ja, wat is daarvan de oorzaak? We vragen het aan Edith Wanschers, beleidsmedewerker bij ROC van Twente. Edith heeft in samenwerking met het practoraat [...]

 • Opslag van oude enquêtegegevens

  Mede in verband met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, hebben wij ons beleid ten aanzien van de opslag van gegevens aangepast. AVG bewaartermijn De AVG vereist een maximum bewaartijd voor (persoons)gegevens. Aangezien enquêtes persoonsgegevens kunnen bevatten zijn wij genoodzaakt een maximum bewaartijd in te [...]

 • Online workshop voor VO-scholen

  Hoe organiseer je de inrichting en afname van de Tevredenheidsonderzoeken van Vensters met de VOspiegel? In deze online workshop voor VO-scholen laten wij zien hoe je de Venster vragenlijsten inricht en uitzet onder leerlingen en ouders. In de workshop wordt ook aandacht besteed aan de afname van de [...]

 • Nieuw: PRO Onderwijsscan

  Op verzoek van en in samenwerking met Dunamare Onderwijsgroep hebben wij de PRO Onderwijsscan ontwikkeld. Voor Dunamare voeren wij bij verschillende scholen de VO Onderwijsscan uit en deelname van ook Praktijkscholen was wenselijk. De PRO Onderwijsscan De PRO Onderwijsscan is een 360-graden feedback instrument voor teams in het [...]

 • De Bestuursscan doorontwikkeld

  Na uitvoering van de Bestuursscan bij SKOD, Noorderbasis en MBO Terra hebben wij in de afgelopen periode de Bestuursscan doorontwikkeld. Spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie De Bestuursscan geeft een goed beeld van de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en verantwoording en start de dialoog [...]

 • Nieuw: HBO Opleidingsscan

  Zouden jullie misschien ook een Opleidingsscan voor het hbo kunnen ontwikkelen die de accreditatiestandaarden afdekt? Deze prikkelende vraag vanuit het HBO was niet aan dovemansoren gericht. Wij zijn trots op de MBO Onderwijsscan en de VO Onderwijsscan die inmiddels een vaste plek binnen veel onderwijsinstellingen hebben, en hoe mooi [...]

 • 20 Jaar De Onderwijsspiegel

  Is het wereldnieuws? Welnee. Is het leuk en de moeite waard? Zeker weten! De Onderwijsspiegel bestaat dit jaar 20 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want wij zijn er trots op dat we met onze focus op ‘Inzicht in beter’ een wezenlijke bijdrage leveren [...]

 • Klankbordbijeenkomst MBO Onderwijsscan

  Op 16 juni mochten wij gebruikers van onze dienst de MBO Onderwijsscan in Nuenen ontvangen. Het werd een boeiende bijeenkomst waarin ervaringen, adviezen en wensen uitgewisseld werden. De MBO Onderwijsscan is bij veel scholen inmiddels een vast onderdeel van de kwaliteitscyclus en wordt als instrument vooral gewaardeerd om de 360 graden [...]

 • Tips uit het VO, MBO en HBO om beter te enquêteren

  Zó zorg je voor meer respons op je enquête Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen je enquête invullen? Het is immers erg teleurstellend als het responspercentage te laag is om conclusies te trekken uit de opgehaalde informatie. De Onderwijsspiegel sprak met Masja van Hoof (kwaliteitszorgmedewerker HAN), Lizette [...]

 • Een vliegwiel voor onderwijskwaliteit

  De MBO Onderwijsscan bij het Hoornbeeck College Er moest snel geschakeld worden. Vanaf ‘groen licht’ begin februari 2021 tot vlak na de zomervakantie zou de MBO Onderwijsscan uitgevoerd worden bij alle 46 teams van het Hoornbeeck College. En dat is gelukt! Vanaf het creëren van draagvlak binnen het [...]

 • VO Onderwijsscan en Bestuursscan aangepast aan nieuwe waarderingskader

  Het vernieuwde waarderingskader Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur én een voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat [...]

 • LAKS en Vensters

  De Onderwijsspiegel is partner van LAKS en Vensters en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten. Vanaf medio oktober 2021 zijn de vragenlijsten van LAKS en Vensters beschikbaar in de VOspiegel. LAKS De afnameperiode van de LAKS-monitor loopt van 22 oktober 2021 t/m 18 februari [...]

 • Nieuwe vragenlijst: HBO/WO Instroomenquête

  Studiesucces en introductie hebben met elkaar te maken. De student krijgt snel kennis van hoe de hbo of universiteit ‘werkt’. Hij ontmoet docenten en begeleiders en veel medestudenten en maakt kennis met de sfeer van de opleiding. Dat is belangrijk voor hun sociale en professionele netwerk. Instroomenquête Met deze [...]

 • Nieuwe vragenlijst: Minor Tevredenheidsonderzoek

  Minor Tevredenheidsonderzoek In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben wij het Minor Tevredenheidsonderzoek ontwikkeld. De minorevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de minor. De vragen zijn gericht op het verzamelen van informatie [...]

 • Nieuwe vragenlijst: Welzijn Studenten

  Welzijn studenten Het welzijn van jongeren staat onder druk waarschuwde het RIVM in 2018. De Staat van Onderwijs (2019) concludeerde dat het studierendement van jongeren achteruitgaat. Recente studies wijzen uit dat het er met het welzijn van leerlingen niet goed voor staat en dat leerlingen steeds vaker met (psychische) [...]