Na uitvoering van de Bestuursscan bij SKOD, Noorderbasis en MBO Terra hebben wij in de afgelopen periode de Bestuursscan doorontwikkeld.

Spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie

De Bestuursscan geeft een goed beeld van de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en verantwoording en start de dialoog daarover. De Bestuursscan noemen we daarom ook wel een spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie.

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij (of zij) de kwaliteit van de diverse opleidingen goed in beeld heeft. En daarbij inzicht heeft in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en de verantwoording en dialoog daarover. Met de Bestuursscan krijg je dit als bestuurder scherp in beeld.

Doordat alle lagen in de organisatie worden bevraagd, wordt ook helder hoe de verschillende geledingen binnen de instelling hierover denken.

Bestuur-gericht toezicht

De Bestuursscan sluit naadloos aan bij het bestuur-gericht toezicht in het nieuwe inspectiekader.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Bestuursscan?  Neem dan contact op met onze helpdesk of rechtstreeks met sonja@onderwijsspiegel.nl.