VO Onderwijsscan

Zelfevaluatie en 360 graden feedback voor het voortgezet onderwijs

De VO Onderwijsscan is ontwikkeld voor kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs. De Onderwijsscan is gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie.

Met de scan wordt op een effectieve wijze het onderwijs snel 360-graden doorgelicht. Alle betrokkenen bij de school geven input over verschillende aspecten van het waarderingskader. De resultaten van het onderzoek worden tot één overzichtelijke rapport verwerkt. Je weet direct wat de sterke kanten van het onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Zo bieden we scholen gereedschap om hun onderwijs een krachtige kwaliteitsimpuls te geven. Voor het VAVO geldt een ander Inspectiekader. Vandaar dat voor deze opleiding de VAVO Onderwijsscan is ontwikkeld.

Wie doen er mee aan de VO Onderwijsscan?

De VO Onderwijsscan is een 360 graden feedback instrument voor het voortgezet onderwijs. We nemen – online – gevalideerde vragenlijsten af bij leerlingen, docenten, zorg-coördinatoren, ouders, managers en de examensecretaris. Het werkveld benaderen we telefonisch. Wij zorgen ervoor dat van alle groepen een representatief aantal deelneemt aan het onderzoek. De verschillende invalshoeken vormen een gedegen zelfevaluatie van de school.

Hoe werkt de VO onderwijsscan?

VO Onderwijs scan: Zelfevaluatie en 360 graden feedback voor je team in het voortgezet onderwijs.

De VO Onderwijsscan bestaat per school uit een intake met de directie/teamleider, het onderzoek en het teamgesprek. Het is ook mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren.

Neem contact met ons op!

Download de flyer Onderwijsscan VO of neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je graag alles over de VO Onderwijsscan.

360 graden feedback

Bij de 360 graden feedback worden gevalideerde vragenlijsten gebruikt. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. Dit waarderingskader voortgezet onderwijs bevat zes kwaliteitsgebieden. Het gaat daarbij om de beantwoording van de volgende drie vragen:

 1. Leren de leerlingen genoeg? (Onderwijsresultaten)
 2. Krijgen de leerlingen goed les? (Onderwijsproces)
 3. Voelen de leerlingen zich veilig op school? (Schoolklimaat)

Voorwaardelijk voor de onderwijskwaliteit zijn de terreinen Kwaliteitszorg en Financieel beheer. De VO Onderwijsscan dekt alle kwaliteitsgebieden. De verschillende perspectieven komen samen in één rapportage.

Betrouwbaar beeld van de school

Door de gevalideerde vragenlijsten en de 360 graden feedback geven de uitkomsten van de Onderwijsscan een betrouwbaar beeld op welke aspecten het onderwijs goed is ingericht en op welke aspecten er werk aan de winkel is. In de rapportage wordt per inspectiestandaard de waardering weergegeven van de verschillende groepen respondenten.

Daarnaast wordt er een totaalwaardering weergegeven op de kwaliteitsgebieden en de standaarden van het inspectiekader. Deze zelfevaluatie biedt veel handvatten waar je als schoolteam concreet mee vooruit kan. Bijvoorbeeld input voor het opstellen of verder uitwerken van het teamjaarplan.

De spiegelsessie

Samen met het schoolteam worden de uitkomsten van het onderzoek besproken. Deze spiegelsessie wordt begeleid door een ervaren teambegeleider. Het team is tijdens deze bijeenkomst zelf aan zet: de teamleden analyseren de uitkomsten en bepalen wat zij belangrijke aspecten vinden om te verbeteren of om juist te bestendigen. Vervolgens worden er concrete acties geformuleerd.

Het eindresultaat is input waar je als team direct mee aan de slag kunt. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de communicatie met ouders, het verhogen van het schoolplezier of het beter afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Soms is eerst vervolgonderzoek nodig voordat er daadwerkelijke acties uitgevoerd kunnen worden.

Door het samenwerken in de spiegelsessie raken alle leraren bekend met het waarderingskader van de inspectie, weten ze allemaal waar hun prioriteiten liggen voor de komende periode en kan het teamplan een toegevoegde waarde krijgen.

De voordelen van de VO Onderwijsscan

 • Waarderingskader Inspectie is een betrouwbare basis

 • 360 graden input over de onderwijskwaliteit

 • Gevalideerde set vragen – digitale afname – korte vragenlijsten

 • Mogelijkheid tot toevoegen van eigen vragen

 • Onderdeel kwaliteitsbeleid

 • Team is eigenaar van kwaliteitsverbetering

 • Volledige ontzorging

 • Het is mogelijk om onderdelen in eigen beheer uit te voeren

Een groot aantal scholen neemt al deel aan onze onderwijsscan. Zo zorgen we samen voor een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs!
Dollard College

Onderwijsscan maakt inspectiekader duidelijk voor docenten

De Onderwijsscan voor het voortgezet onderwijs is een mooie 360° feedback en zet teamleden aan het denken. Op een speelse manier wordt voor de docenten duidelijk waar het inspectiekader over gaat.

Ik zou de Onderwijsscan VO zeker aanbevelen aan andere scholen.

Mark Duijf, Coördinator en docent op het Dollard College

Onderwijsscan VO indrukwekkend instrument

De VO Onderwijsscan, gebaseerd op het waarderingskader van de Inspectie, is als pilot uitgevoerd bij de onderbouw Havo/Vwo-tto.

De resultaten van het onderzoek worden door het team als indrukwekkend ervaren: de feedback op de onderwijskwaliteit, van alle betrokken doelgroepen naast elkaar, is gedegen input voor verbeteringen. De respons van de leerlingen, docenten, ouders, het management en de zorgcoördinatoren was hoog en weerspiegelt de betrokkenheid van de respondenten; iedereen van het team voelt dan ook de verantwoordelijkheid om met de resultaten aan de slag te gaan.

De heldere rapportage is onder leiding van teambegeleiders van de Onderwijsspiegel met het voltallige team besproken in een intensieve, fijne teamsessie. Juist de begeleiding door een ‘buitenstaander’ van de Onderwijsspiegel bracht het goede gesprek op gang en zorgde ervoor dat het eigenaarschap bij het team bleef.

Ik zou de VO Onderwijsscan zeker aanbevelen aan andere scholen.

Gerard Ypenga, Teamleider bij het Gomarus College

Download onze flyer

VO Onderwijsscan

Download onze flyer

VAVO Onderwijsscan

Download onze flyer

Online Enquêtetool