Feedback voor primair onderwijs

voor kwaliteitszorg in het PO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel scholen in het primair onderwijs maken gebruik van feedback voor het primair onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het onderwijs.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het primair onderwijs.

Online feedback in het primair onderwijs

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het primair onderwijs zijn de onderzoeken naar oudertevredenheids, leerlingtevredenheid, medewerkertevredenheid, werkdruk. Ook de vragenlijsten voor de Vensters voor Verantwoording PO kunnen via Onderwijsspiegel eenvoudig worden afgenomen. De enquêtetool kan tevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld het online kiezen van de MR.

Online feedback in het PO

Aanvullende diensten voor kwaliteitszorg in het primair onderwijs

Bestuursscan

De Bestuursscan is een 360graden feedback voor je gehele onderwijsinstelling. De scan biedt inzicht in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en start de dialoog daarover. De Bestuursscan sluit nauw bij het kwaliteitsgebied ‘kwaliteitszorg en ambitie’ van het inspectiekader.

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het primair onderwijs.

Consultancy

Onze consultants hebben hun sporen verdiend op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs. Ze hebben ervaring met inspectie-onderzoeken en met alle aspecten van de PDCA-cyclus. Hun aanpak is vraaggericht, onderzoekend en resultaatgericht. Denk bijvoorbeeld aan een school met een onvoldoende inspectie-beoordeling of een school die met verbetercultuur aan de slag wil gaan.

Scan SWV PO

Het onderzoek Samenwerkingsverband is een online enquête om de tevredenheid van de scholen van een samenwerkingsverband passend onderwijs op een vlotte en effectieve wijze in kaart te brengen. Met het tevredenheidsonderzoek komen de sterke en zwakke punten en de ontwikkelpunten snel in beeld. Een mooi startpunt voor een goed gesprek met de betrokken scholen. De uitkomst biedt tevens concrete input voor je ondersteuningsplan, activiteitenplan of visitatiegesprekken.

Training Beeldcoaching
Feedback in beeld

Voor begeleiders in het onderwijs die leraren willen begeleiden met beeldmateriaal is de training ‘Beeldcoaching: feedback in beeld’ ontwikkeld. Een korte, krachtige training waarin je leert gericht naar beelden te kijken en ontwikkelingsgerichte gesprekken met beeld te voeren. Tijdens de training begeleid je één of meer leraren met beeldmateriaal.

Meer weten?

Onze adviseurs vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren bij de Onderwijsspiegel.

Super!

“We werken uitstekend samen met de Onderwijsspiegel. De helpdesk neemt ons veel werk uit handen. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en bereid om mee te denken en zaken te regelen. Kortom: we zijn super tevreden over de Onderwijsspiegel.

Er vallen twintig scholen onder ons schoolbestuur. Jaarlijks vullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in. We vragen de leerlingen naar hun mening over het onderwijs. Hiervoor gebruiken we de tool van de Onderwijsspiegel. Daarnaast gebruiken we de tool voor een tevredenheidsonderzoek bij alle teamleden en ouders.

Dit onderzoek voeren we iedere twee jaar uit. Met dank aan de Onderwijsspiegel!”

Jan de Boer, Bestuurder algemeen directeur VCO Midden- en Oost-Groningen

Meer informatie over feedback
voor Primair Onderwijs