Met de Onderwijsspiegel kunt u eenvoudig de onderzoeken van Vensters uitzetten.

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen met Vensters laten zien wat zij doen en waar zij voor staan. De Onderwijsspiegel is partner van Vensters. Wij kunnen – kosteloos – op
geautomatiseerde wijze de resultaten van uw onderzoeken uitwisselen met Vensters.

U kunt de onderzoeken van Vensters op eenvoudige wijze zelfstandig uitzetten met de Onderwijsspiegel. Dat scheelt u heel veel werk!
Daarnaast bieden wij een ontzorgpakket aan. Kiest u voor ontzorging, dan nemen wij u – als u de respondentgegevens aanlevert – álle werkzaamheden uit handen.

Beschikbare Vensters vragenlijsten in de Onderwijsspiegel

Voor het PO:

  • PO Vensters Leerlingen 2018-2019
  • PO Vensters Ouders 2018-2019
  • PO Vensters Medewerkers 2018-2019

Voor het VO:

  • VO Vensters Leerlingen 2018-2019
  • VO Vensters Ouders 2018-2019
  • VO Vensters Leerlingen Praktijkonderwijs 2018-2019
  • VO Vensters Sociale Veiligheid Leerlingen *

*Vensters Sociale Veiligheid

In de enquêtes van Vensters zijn de verplichte vragen met betrekking tot Sociale Veiligheid
opgenomen. Op verzoek van klanten worden deze vragen in de VOspiegel ook als afzonderlijke
sjabloonenquête aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid om een onderzoek enkel over Sociale Veiligheid uit te zetten.
Let wel: de resultaten van deze verkorte enquête worden door Vensters niet meer geplaatst op
Scholen op de Kaart. Voor plaatsing dient de gehele vragenlijst (2018-2019) afgenomen te worden.

De afnameperiode voor de Vensters vragenlijsten is van 1 november 2018 tot 30 april 2019.

Volledig ontzorgt

Het team van de Onderwijsspiegel ontzorgt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek over afstandsleren, toetsing, welbevinden leerlingen, pestgedrag, leesmotivatie of personeelstevredenheid