De Onderwijsscan MBO

In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen – on line – enquêtes in over onderwerpen uit het inspectiekader.

Inzicht in opleidingskwaliteit

In een heldere rapportage staan de uitkomsten uit de enquêtes overzichtelijk bij elkaar, waardoor een opleiding direct inzicht krijgt in de opleidingskwaliteit. Vervolgens wordt deze rapportage op een activerende wijze besproken in het betreffende onderwijsteam. In diverse pilots hebben de Onderwijsscan uitgeprobeerd en verder verfijnd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze aanpak?

Lees meer over onze dienst Onderwijsscan MBO

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk (alle werkdagen bereikbaar), of download onze flyer voor meer informatie.

MBO Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een zelfevaluatie en 360graden feedback van je opleiding op basis van het inspectiekader. Je weet direct wat de sterke punten van je onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerd vragenlijsten voor alle betrokkenen bij een opleiding.

MBO Onderwijsscan