De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk.

Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen.

Criteria voor Data Cleaning

Data Cleaning is instelbaar conform de volgende criteria:

  • minimaal 40% van de verplichte vragen ingevuld
  • minimale invultijd = 5 minuten
  • toegestane hoeveelheid gelijke antwoorden in gehele enquête 85%

Bij toepassen van de cleaning krijg je te zien welke instelling heeft geleid tot hoeveel ongeldigheidsmarkeringen.
De Data Cleaning geldt zowel voor de rapportage als voor de Exports naar SPSS en Excel.

Meer weten?

Lees meer over onze enquêtetool

Voor meer informatie over onze methodiek kunt u contact opnemen met onze helpdesk.