Feedback voor het voortgezet onderwijs

voor kwaliteitszorg in het VO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van feedback voor het voortgezet onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het onderwijs.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het voortgezet onderwijs.

Feedback op alle niveaus in het voortgezet onderwijs

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het voortgezet onderwijs zijn de onderzoeken naar oudertevredenheid, medewerkerstevredenheid, formatief evalueren, docentevaluatie, leerlingtevredenheid, werkdruk, welbevinden en betrokkenheid van leerlingen. Ook de vragenlijsten voor de Vensters voor Verantwoording VO kunnen via Onderwijsspiegel eenvoudig worden afgenomen. De enquêtetool kan tevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld het online kiezen van de MR.

De enquêtetool kan makkelijk gekoppeld worden aan het bestaande leerlinginformatiesysteem zoals Magister en SOM.

Online feedback in het voortgezet onderwijs

Voor kwaliteitszorg in het VO

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de leerlingen via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Wij kunnen u hierbij volledig ontzorgen en maatwerk leveren.

Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een zelfevaluatie en 360graden feedback van je school, locatie of onder-, bovenbouw op basis van het inspectiekader. Je weet direct wat de sterke punten van je onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerd vragenlijsten voor alle betrokkenen bij de school.

Bestuursscan

De Bestuursscan is een 360graden feedback voor je gehele onderwijsinstelling. De scan biedt inzicht in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en start de dialoog daarover.

Training beeldcoaching
Feedback in beeld

Voor begeleiders in het onderwijs die leraren willen begeleiden met beeldmateriaal is de training ‘Beeldcoaching: feedback in beeld’ ontwikkeld. Een korte, krachtige training waarin je leert gericht naar beelden te kijken en ontwikkelingsgerichte gesprekken met beeld te voeren. Tijdens de training begeleid je één of meer leraren met beeldmateriaal.

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het voortgezet onderwijs.

Scan SWV

Met het onderzoek Samenwerkingsverband krijg je op een snelle en effectieve wijze zicht op de tevredenheid van alle scholen van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Een mooi startpunt voor een goed gesprek met de betrokken scholen. De uitkomst biedt tevens concrete input voor je ondersteuningsplan, activiteitenplan of visitatiegesprekken.

Consultancy

Onze consultants hebben hun sporen verdiend op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs. Ze hebben ervaring met inspectie-onderzoeken en met alle aspecten van de PDCA-cyclus. Hun aanpak is vraaggericht, onderzoekend en resultaatgericht. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een verbetercultuur binnen je bovenbouw.

Meer weten?

Onze adviseurs vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren bij de Onderwijsspiegel.

CSG Comenius

De Spiegel is een vaste waarde binnen ons onderwijs

Voor tevredenheidsonderzoek in het kader van Vensters VO bijvoorbeeld. Ook zetten we het instrument in voor 360° feedback: een manier waarop we onze docenten evalueren. Verder gebruiken we de spiegel voor incidentele onderzoeken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de positie van het Fries op school. De spiegel is zeer gebruiksvriendelijk.

Meine Luimstra, stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, CSG Comenius, Leeuwarden

Feedback voor het Voortgezet Onderwijs

302, 2023

Nieuw: PRO Onderwijsscan

3 februari 2023|Nieuws, Onderwijsscan|

Op verzoek van en in samenwerking met Dunamare Onderwijsgroep hebben wij de PRO Onderwijsscan ontwikkeld. Voor Dunamare voeren wij bij verschillende scholen de VO Onderwijsscan uit en deelname van ook Praktijkscholen was wenselijk. [...]