Feedback voor het voortgezet onderwijs

voor kwaliteitszorg in het VO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van feedback voor het voortgezet onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het onderwijs.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het voortgezet onderwijs.

Feedback op alle niveaus in het voortgezet onderwijs

Meld je nu aan

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het voortgezet onderwijs zijn de onderzoeken naar oudertevredenheid, medewerkerstevredenheid, formatief evalueren, docentevaluatie, leerlingtevredenheid, werkdruk, welbevinden en betrokkenheid van leerlingen. Ook de vragenlijsten voor de Vensters voor Verantwoording VO kunnen via Onderwijsspiegel eenvoudig worden afgenomen. De enquêtetool kan tevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld het online kiezen van de MR.

De enquêtetool kan makkelijk gekoppeld worden aan het bestaande leerlinginformatiesysteem zoals Magister en SOM.

Enquêtetool

Online feedback in het voortgezet onderwijs

Voor kwaliteitszorg in het VO

Neem contact op

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de leerlingen via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Wij kunnen u hierbij volledig ontzorgen en maatwerk leveren.

Docentevaluatie VO

Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een zelfevaluatie en 360graden feedback van je school, locatie of onder-, bovenbouw op basis van het inspectiekader. Je weet direct wat de sterke punten van je onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerd vragenlijsten voor alle betrokkenen bij de school.

Onderwijsscan VO

Bestuursscan

De Bestuursscan is een 360graden feedback voor je gehele onderwijsinstelling. De scan biedt inzicht in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en start de dialoog daarover.

Bestuursscan VO

Training beeldcoaching
Feedback in beeld

Voor begeleiders in het onderwijs die leraren willen begeleiden met beeldmateriaal is de training ‘Beeldcoaching: feedback in beeld’ ontwikkeld. Een korte, krachtige training waarin je leert gericht naar beelden te kijken en ontwikkelingsgerichte gesprekken met beeld te voeren. Tijdens de training begeleid je één of meer leraren met beeldmateriaal.

Training Beeldcoaching

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het voortgezet onderwijs.

Onderzoek VO

Scan SWV

Met het onderzoek Samenwerkingsverband krijg je op een snelle en effectieve wijze zicht op de tevredenheid van alle scholen van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Een mooi startpunt voor een goed gesprek met de betrokken scholen. De uitkomst biedt tevens concrete input voor je ondersteuningsplan, activiteitenplan of visitatiegesprekken.

Scan SWV VO

Consultancy

Onze consultants hebben hun sporen verdiend op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs. Ze hebben ervaring met inspectie-onderzoeken en met alle aspecten van de PDCA-cyclus. Hun aanpak is vraaggericht, onderzoekend en resultaatgericht. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een verbetercultuur binnen je bovenbouw.

Consultancy VO

Meer weten?

Onze adviseurs vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren bij de Onderwijsspiegel.

Neem Contact met ons op
Onze klanten
Testimonials
CSG Comenius

De Spiegel is een vaste waarde binnen ons onderwijs

Voor tevredenheidsonderzoek in het kader van Vensters VO bijvoorbeeld. Ook zetten we het instrument in voor 360° feedback: een manier waarop we onze docenten evalueren. Verder gebruiken we de spiegel voor incidentele onderzoeken, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de positie van het Fries op school. De spiegel is zeer gebruiksvriendelijk.

Meine Luimstra, stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, CSG Comenius, Leeuwarden

Feedback voor het Voortgezet Onderwijs

1310, 2021

LAKS en Vensters

13 oktober 2021|Enquête Software voor het onderwijs|

De Onderwijsspiegel is partner van LAKS en Vensters en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten. Vanaf medio oktober 2021 zijn de vragenlijsten van LAKS en Vensters beschikbaar in de [...]