Onderzoek uitbesteden in het VO

a

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt voortgezet onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek over afstandsleren, toetsing, welbevinden leerlingen, pestgedrag, leesmotivatie of personeelstevredenheid.

Tevredenheidsonderzoek uitbesteden in het VO?

Wanneer je ervoor kiest een onderzoek volledig aan ons uit te besteden, dan stemmen we de uitvoering af op je wensen. We geloven in maatwerk. Samen verkennen we in een intake de doelstellingen van het onderzoek. Vervolgens stellen we een vragenlijst samen, nemen we het onderzoek af en verwerken we de resultaten in een rapportage op maat. Desgewenst presenteren we de eindresultaten.

Wat levert het je op?

Gemak! Geen zorgen over de organisatie van het onderzoek en het samenstellen van de vragenlijst. En tal van mogelijkheden om vragenlijsten te combineren of samen te voegen en visuele verslaglegging naar wens.

Neem contact met ons op

Ingrid de Loos
Ingrid de LoosAdviseur
Sonja van Orsouw
Sonja van OrsouwAdviseur

Hoe werkt onderzoek uitbesteden in het VO?

Wat levert een onderzoek uitbesteden in het VO op?

Wij doen waar wij goed in zijn, zodat jij kunt doen waar jij goed in bent:
de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en goed onderwijs bieden.

Hoe ontzorgt de Onderwijsspiegel je met onderzoek in het VO

Wij ondersteunen je met het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek in het onderwijs.

Wanneer je ervoor kiest een onderzoek volledig aan ons uit te besteden, dan stemmen we de uitvoering volledig af op jouw wensen.

De voordelen van Onderzoek in het VO

 • Deskundige begeleiding van onze adviseurs en onderwijskundigen

 • Betrouwbaar onderzoek

 • Afgestemd op uw wensen

 • Gemak: geen werk aan of zorgen over het onderzoek

 • De resultaten zijn snel beschikbaar

Jan van Brabant College

Heel veel mogelijkheden

We maken pas sinds dit schooljaar gebruik van de Spiegel. We hebben zelf al een aantal enquêtes opgesteld en afgenomen. De tool is overzichtelijk en het is fijn dat je er zo gemakkelijk zelf mee aan de slag kunt.

Daarnaast leverde De Onderwijsspiegel ook maatwerk rondom de docentevaluaties. Daar zijn we erg tevreden over. We wilden namelijk graag dat uit iedere klas enkele leerlingen de docentevaluatie voor een bepaalde docent invulden. Het voordeel is dat de docent input vanuit verschillende klassen krijgt en de leerlingen niet van iedere docent een enquête in hoeven te vullen. Bij het organiseren van het maatwerk is door De Onderwijsspiegel steeds afgestemd op onze wensen. Ook de uitvoering verliep soepel. De rapporten waren overzichtelijk. Leuk om te merken dat ook de docenten tevreden waren met het resultaat.

Al met al een aan te bevelen programma: het is overzichtelijk, biedt veel mogelijkheden en de resultaten zijn gemakkelijk af te lezen.

Miriam Verhees, medewerker kwaliteitszorg en docente geschiedenis, Jan van Brabant College Helmond

Wat typeert onze aanpak?

 • We stemmen zorgvuldig af

 • We werken vanuit meerdere perspectieven; 360gradenaanpak

 • Combinatie van input (data) en het goede (spiegel)gesprek

 • Eigenaarschap is uitgangspunt

 • Evidence based

 • Leerlingen merken het effect

Download onze flyer

VO Bestuursscan

Download onze flyer

Docentevaluatie

Download onze flyer

VO Onderwijsscan