Tevredenheidsonderzoek SWV PO

Voor een samenwerkingsverband passend onderwijs is het belangrijk om met regelmaat gegevens te verzamelen over mate van tevredenheid over het functioneren van het samenwerkingsverband. Denk aan de kwaliteit van de relatie met de scholen in het primair onderwijs en de opvattingen van de scholen over de ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Hun input is van belang bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een inspectiebezoek, overleg met gemeentes en het opstellen van (ondersteunings-)plannen.

De Onderwijsspiegel heeft een online enquête ontwikkeld om de tevredenheid van de scholen van een samenwerkingsverband passend onderwijs op een vlotte en effectieve wijze in kaart te brengen. Met het tevredenheidsonderzoek komen de sterke en zwakke punten en de ontwikkelpunten snel in beeld. Een mooi startpunt voor een goed gesprek met de betrokken scholen.

Neem contact met ons op

Download de flyer Samenwerkingsverband PO of neem contact op met onze adviseurs.

Hoe werkt het PO onderzoek Samenwerkingsverband Passend Onderwijs?

Ontzorgen

Wij ontzorgen je bij het hele proces: van intake en uitvoering tot en met een overzichtelijke rapportage naar wens.

Wat zijn de voordelen voor uw samenwerkingsverband?

 • Je wordt geheel ontzorgd

 • Volledig afgestemd op je wensen

 • Heldere rapportage met resultaten

 • Transparant: je hebt tijdens de afname real time inzicht in de voortgang

 • De uitslag van de enquête is snel beschikbaar

 • Conform de nieuwe privacy-wetgeving

Wat levert het je op?

 • Gemak! Je kunt je helemaal richten op je kerntaken.

 • Concrete input voor je ondersteuningsplan, activiteitenplan of visitatiegesprekken

Hoe ziet het PO onderzoek SWV Passend Onderwijs eruit?

Het tevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal onderdelen die van belang zijn voor het goed functioneren van het samenwerkingsverband. Denk aan;

 • de toeleiding van kinderen met ondersteuningsbehoefte,
 • de ondersteuning door het samenwerkingsverband,
 • de communicatie in het samenwerkingsverband,
 • visie en ambitie van het samenwerkingsverband.

De enquête wordt binnen het primair en speciaal onderwijs uitgezet bij directieleden, leidinggevenden en IB’ers.

Maatwerk bij het PO onderzoek SWV Passend Onderwijs

Ieder samenwerkingsverband vult de opdracht ‘zorg dragen voor een passende onderwijsplaats voor alle leerlingen’ weer op een andere manier in. Daarom is er in de enquête het onderdeel ‘Eigen vragen van dit samenwerkingsverband’  toegevoegd.

Klantgericht en volledige ontzorging

“Ik heb de Onderwijsspiegel ervaren als een klantgericht bedrijf. Ik heb prima ondersteuning van hen gehad bij het opzetten van een passende bestuursmonitor met goed leesbare rapportages die het samenwerkingsverband inzicht geeft in de onderlinge samenwerking. De Onderwijsspiegel zorgt voor volledige ontzorging en neemt het werk uit handen zonder daarbij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.”

Erik Wissink, Directeur samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland

Download onze flyer

Download onze flyer