Feedback voor het hoger onderwijs

voor kwaliteitszorg in het HBO en WO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van feedback voor het hoger onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het hoger onderwijs.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het hoger onderwijs.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het voortgezet onderwijs zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid, formatief evalueren, docentevaluatie, les- en module-evaluatie, studenttevredenheid, tevredenheid stagebedrijven, alumni.
De enquêtetool kan makkelijk gekoppeld worden aan de bestaande elektronische leeromgeving (ELO).

Online feedback in het hoger onderwijs

Aanvullende diensten voor kwaliteitszorg in het HBO – WO

Opleidingsscan

Zelfevaluatie en doorontwikkeling op basis van het NVAO-kader. Om als team effectief en met een beperkte tijdsinvestering gestructureerd te reflecteren op de kwaliteit van de opleiding en verbeterpunten op te sporen, is de HBO Opleidingsscan ontwikkeld.

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de studenten via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Resultaten uit de docentevaluatie zijn realtime beschikbaar en kunnen meteen besproken worden met de respondenten. Wij kunnen u desgewenst volledig ontzorgen en maatwerk leveren.

Consultancy

De consultants van de Onderwijsspiegel ondersteunen hoger onderwijsinstellingen, afdelingen en teams om de kwaliteit te verhogen, zodanig dat studenten daar profijt van hebben.

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het HBO en WO.

Voor kwaliteitszorg in het HBO / WO

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gebruiksvriendelijk

“De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks worden meerdere evaluaties uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op de inhoud van de onderwijseenheden, modules, de kwaliteit van de docenten, het lesmateriaal en de faciliteiten (gebouw, parkeermogelijkheden, ICT, secretariaatsondersteuning). Ook worden er enquêtes voor alumni en studiereizen uitgezet. Een nieuwe tendens is dat we studenten steeds meer betrekken bij het opstellen van de vragenlijsten. Het gaat namelijk om de kwaliteit van hun onderwijs!”

Sybille van Haarlem, Secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties voor de masteropleidingen van de HAN

Meer informatie over feedback voor het hoger onderwijs

1406, 2024

Nieuwe eigenaar Onderwijsspiegel

14 juni 2024|Nieuws|

Bedankt! Na negen mooie en boeiende jaren heb ik besloten om de leiding van mijn dierbare bedrijf “De Onderwijsspiegel” over te dragen aan de volgende generatie. Ik ben heel dankbaar voor de ontwikkeling die [...]

2411, 2023

Nieuwsbrief Vernieuwingen in de Onderwijsspiegel

24 november 2023|Nieuwsbrief|

Sinds de zomer van dit jaar hebben we een aantal vernieuwingen in de Onderwijsspiegel aangebracht. Hieronder volgt een overzicht. Geavanceerde functies voor alle gebruikers. Een aantal functies die voorheen [...]