Feedback voor het hoger onderwijs

voor kwaliteitszorg in het HBO en WO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van feedback voor het hoger onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het hoger onderwijs.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het hoger onderwijs.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het voortgezet onderwijs zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid, formatief evalueren, docentevaluatie, les- en module-evaluatie, studenttevredenheid, tevredenheid stagebedrijven, alumni.
De enquêtetool kan makkelijk gekoppeld worden aan de bestaande elektronische leeromgeving (ELO).

Enquêtetool

Online feedback in het hoger onderwijs

Aanvullende diensten voor kwaliteitszorg in het hoger onderwijs

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de studenten via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Resultaten uit de docentevaluatie zijn realtime beschikbaar en kunnen meteen besproken worden met de respondenten. Wij kunnen u desgewenst volledig ontzorgen en maatwerk leveren.

Docentevaluatie

Consultancy

De consultants van de Onderwijsspiegel ondersteunen hoger onderwijsinstellingen, afdelingen en teams om de kwaliteit te verhogen, zodanig dat studenten daar profijt van hebben.

Consultancy voor het hoger onderwijs

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het HBO en WO.

Onderzoek in het hoger onderwijs

Voor kwaliteitszorg in het HBO / WO

Neem contact op
Onze klanten
Testimonials
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gebruiksvriendelijk

“De HBO-Spiegel wordt binnen de masteropleidingen van HMP zeer intensief gebruikt. Wekelijks worden meerdere evaluaties uitgezet. De vragenlijsten hebben betrekking op de inhoud van de onderwijseenheden, modules, de kwaliteit van de docenten, het lesmateriaal en de faciliteiten (gebouw, parkeermogelijkheden, ICT, secretariaatsondersteuning). Ook worden er enquêtes voor alumni en studiereizen uitgezet. Een nieuwe tendens is dat we studenten steeds meer betrekken bij het opstellen van de vragenlijsten. Het gaat namelijk om de kwaliteit van hun onderwijs!”

Sybille van Haarlem, Secretariaatsmedewerker en verzorgt de evaluaties voor de masteropleidingen van de HAN

Meer informatie over feedback voor het hoger onderwijs

107, 2022

Nieuwsbrief Juli 2022

1 juli 2022|Nieuwsbrief|

Zomernieuws van de Onderwijsspiegel Klankbordbijeenkomst ‘Onderwijs van Morgen’ Op 19 mei vond er weer een geslaagde klankbordbijeenkomst met gebruikers van de Onderwijsspiegel plaats. Onze klankbordbijeenkomsten zijn interactieve sessies waarin we lopende [...]

104, 2022

Nieuwsbrief April 2022

1 april 2022|Nieuwsbrief|

Nieuw: Tekst e-mailuitnodiging per groep Wij hebben een optie toegevoegd aan het versturen van de e-mailuitnodigingen met een link naar de vragenlijst. Behalve een tekst die voor alle groepen geldt, is het [...]

1001, 2022

Nieuwsbrief MBO Januari 2022

10 januari 2022|Nieuwsbrief|

Een vliegwiel voor onderwijskwaliteit De MBO Onderwijsscan bij het Hoornbeeck CollegeEen vliegwiel voor onderwijskwaliteitEr moest snel geschakeld worden. Vanaf ‘groen licht’ begin februari 2021 tot vlak na de zomervakantie zou de MBO [...]