HBO Opleidingsscan

Zelfevaluatie en doorontwikkeling op basis van het NVAO-kader

Om als team effectief en met een beperkte tijdsinvestering gestructureerd te reflecteren op de kwaliteit van de opleiding en verbeterpunten op te sporen, is de HBO Opleidingsscan ontwikkeld.

De HBO Opleidingsscan bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, studenten, alumni, de examencommissie, het beroepenveld en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de NVAO af. De vragen worden (met uitzondering van het beroepenveld) digitaal afgenomen en verwerkt en het invullen kost weinig tijd. De uitkomsten geven een betrouwbaar beeld op welke aspecten de opleiding goed is (ingericht) en op welke aspecten er werk aan de winkel is.

In een gestructureerd gesprek met het volledige team en een vertegenwoordiging van studenten worden de resultaten geanalyseerd en verbeteracties geformuleerd. Het eindresultaat is een teamplan waar je als team concreet mee vooruit kunt en een effectieve en efficiënte voorbereiding op bijvoorbeeld de midterm review of visitatie.

Wie doen er mee aan de HBO Opleidingsscan?

De HBO Opleidingsscan is een 360 graden feedback instrument. We nemen – online – gevalideerde enquêtes af bij studenten, docenten, managers en de examencommissie. De stagebedrijven en desgewenst de alumni benaderen we telefonisch. Wij zorgen ervoor dat van alle groepen een representatief aantal deelneemt aan het onderzoek. De verschillende invalshoeken vormen een gedegen zelfevaluatie van de opleiding.

Hoe werkt de HBO Opleidingsscan?

Bekijk een spiegelsessie van de HBO Opleidingsscan

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacybeleid.
Ik Accepteer

De voordelen van de HBO Opleidingsscan

  • De HBO Opleidingsscan is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Een mooie opmaat naar of stevige tijdswinst in de voorbereiding op bijvoorbeeld de midterm review of visitatie.

  • Een gevalideerde set van vragen die digitaal in korte tijd kunnen worden ingevuld.

  • Input vanuit de meeste stakeholders (docenten, studenten, alumni, examencommissie, werkveld, management).

  • Een effectieve teambespreking die leidt tot inzicht en verbeteracties.

  • Het hele team doet mee en is eigenaar van de kwaliteitsverbetering.

  • Het waarderingskader van de NVAO vormt de basis.

  • Mogelijkheid om eigen beleidsvragen toe te voegen.

Neem contact met ons op!

Download de flyer HBO Opleidingsscan of neem contact op met onze adviseurs, zij vertellen je graag alles over de HBO Opleidingsscan.

Deelname aan onze HBO Opleidingsscan: 

Download onze flyer

HBO Opleidingsscan

Download onze flyer

Online Enquêtetool