Feedback voor het MBO

voor kwaliteitszorg in het MBO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel ROC’s maken gebruik van feedback voor het MBO van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Met de Onderwijsspiegel is het eenvoudig om feedback te generen voor alle betrokkenen rondom het MBO. Denk aan docenten, studenten, het werkveld, ouders, de OR, het bestuur.
Naast de enquêtetool bieden we meerdere aanvullende diensten aan rondom kwaliteitszorg en de verbetercultuur in het onderwijs. Zo werken we mee aan een krachtige impuls voor kwaliteitszorg in het MBO.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de mogelijkheden van online enquêteren voor feedback in het MBO.

Feedback op alle niveaus in het MBO

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je op een eenvoudige wijze tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Zo krijg je op een snelle manier feedback over de kwaliteit van je school. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren. Enkele voorbeelden van veelgebruikte enquêtes in het MBO zijn de docentevaluatie, lesevaluatie, studenttevredenheid, afstandsleren. Ook kan de enquêtestool gebruikt worden voor het online kiezen van bv de OR. De tool biedt een grote variatie aan vraagtypes en voorbeeldvragen. De beproefde sjablonen zijn geschikt voor benchmarking. De enquêtetool kan makkelijk gekoppeld worden aan het bestaande leerlinginformatiesysteem en aan Qlikview of PowerBi.

Online feedback in het MBO

Aanvullende diensten voor kwaliteitszorg in het MBO

Docentevaluatie

Bij een docentevaluatie geven de studenten via een online enquête feedback aan de docent over zijn functioneren. Wij kunnen je hierbij volledig ontzorgen en maatwerk leveren.

Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een zelfevaluatie en 360graden feedback van je opleiding op basis van het inspectiekader. Je weet direct wat de sterke punten van je onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerd vragenlijsten voor alle betrokkenen bij een opleiding.

Bestuursscan

De Bestuursscan is een 360graden feedback voor je gehele onderwijsinstelling. De scan biedt inzicht in de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur. De uitkomsten uit de Bestuursscan bieden een goede basis voor kwaliteitsverbetering.

Onderzoek uitbesteden

Het team van de Onderwijsspiegel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen, uitzetten en verwerken van een onderzoek, zoals een tevredenheidsonderzoek binnen het MBO.

Consultancy

De consultants van de Onderwijsspiegel ondersteunen MBO onderwijsinstellingen, afdelingen en teams om de kwaliteit te verhogen, zodanig dat studenten daar profijt van hebben.

BPV Enquête

Met de BPV-enquête kun je tijdens het eindgesprek tussen de stagebegeleider en de praktijkopleider de stage evalueren.

Wil je meer weten over online feedback in het MBO?

Alfa-college

Zorgvuldige ondersteuning en up to date

“We hebben een abonnement op de ROC-spiegel en enquêtes die we regelmatig uitvoeren organiseren we zelf. Maar bij wat andere enquêtes is het fijn om de expertise van de Helpdesk in te kunnen schakelen. Ze zijn erg gemakkelijk te bereiken: vragen worden snel en deskundig beantwoord. Onlangs wilden we een meer specifieke enquête uitzetten. Het was prettig dat medewerkers van de Spiegel langs zijn gekomen om de verschillende mogelijkheden te bespreken en voorbeelden te tonen van andere ROC’s. We zijn zeer tevreden over de ROC-Spiegel.”

Gert-Jan Oude Wesselink, Regisseur Planning & control / Alfa-college
SG De Rooi Pannen

Hoge respons op BPV-enquêtes

“Ik gebruik de ROC-Spiegel voor allerlei kwaliteitsonderzoeken. Bij het opstellen van de vragen houd ik vaak al rekening met de eisen van de Inspectie. Zo helpen de enquêtes ons de kwaliteit van de opleiding hoog te houden. We voeren beleidsaanpassingen uit naar aanleiding van de uitslag van de enquêtes. Het prettige van de enquêtetool is dat de resultaten heel snel zichtbaar zijn. En door de rubricering krijg ik gemakkelijk inzicht in hoeverre we bv in het Inspectiekader scoren. Het opstellen van de vragenlijsten gaat ook heel gemakkelijk en als ik er niet uitkom, neem ik contact op met de Helpdesk.”

Marie-Cecile Bouwens, SG De Rooi Pannen Tilburg Vormgeving

Meer informatie over feedback
in het MBO

2111, 2023

Zó willen studenten feedback geven!

21 november 2023|Onderwijsscan|

Hoe kunnen we de respons/feedback van studenten verhogen? Hebben studenten zelf misschien ideeën die buiten de gebaande paden liggen? Deze vraag werd ons gesteld door ROC Rivor, nadat de MBO Onderwijsscan schoolbreed was uitgevoerd. [...]

505, 2023

De MBO Onderwijsscan bij Gilde Opleidingen

5 mei 2023|Onderwijsscan|

“Dit gaat over onderwijs en verbinding, niet over individuele belangen” Vaak liep het gesmeerd, soms was er veerkracht nodig. Altijd was er bevlogenheid, verbinding en bereidheid om samen tot resultaat te komen. Bij alle [...]