Veel MBO-scholen zijn druk in de weer om de kwaliteitsafspraken 2024-2027 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in te dienen.

Zijn er wellicht nog doelstellingen waarvoor je op zoek bent naar indicatoren?
Zoals bijvoorbeeld bij stagediscriminatie of bij burgerschap?
Met de Onderwijsspiegel ondersteunen we je daar graag bij.

Zo hebben we een gevalideerde vragenlijst over stagediscriminatie. Zie hieronder nadere informatie over deze vragenlijst.

Op verzoek van klanten zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een vragenlijst op het gebied van burgerschap.
En natuurlijk staan we ervoor open om desgewenst meer nieuwe vragenlijsten te ontwikkelen.

Deze vragenlijsten zijn kosteloos te gebruiken door scholen die een licentie hebben op de Onderwijsspiegel. Inclusief een benchmark met andere deelnemende scholen.

Wil je meer weten? Bel of mail ons. 040-2906078/ helpdesk@onderwijsspiegel.nl

Info over de vragenlijst Stagediscriminatie

Het aanpakken en voorkomen van stagediscriminatie is een belangrijk thema binnen MBO/HBO- instellingen, nu ook als doelstelling in de werkagenda en het bijbehorende stagepact voor het MBO 2024-2027. De Onderwijsspiegel wil een bijdrage leveren aan de scholen rondom het aanpakken en voorkomen van stagediscriminatie door vragenlijsten te bieden die scholen kunnen helpen een beeld te krijgen van stagediscriminatie.

We hebben twee vragenlijsten beschikbaar:

  1. Stagediscriminatie – studenten
    Bron: Deze gevalideerde vragenlijst is gebaseerd op een enquête van het onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. Met deze vragenlijst kan worden gemeten of, wanneer en hoe studenten discriminatie ervaren bij zowel de zoektocht naar een stageplek als tijdens de stage zelf. Daarnaast wordt er gemeten hoe vaak er een melding wordt gemaakt van stagediscriminatie en waar deze melding gedaan wordt.
  2. Stagediscriminatie – BPV-begeleiders
    Deze vragenlijst kan worden ingezet om bij te houden hoe studenten worden begeleid in hun zoektocht naar een stageplek en tijdens de stage zelf; hoe vaak er signalen van stagediscriminatie worden gegeven; wat er met deze signalen wordt gedaan en of er extra begeleiding wordt geboden aan doelgroepen waarvan bekend is dat ze moeilijker aan een stageplek komen. De vragenlijst is door de Onderwijsspiegel ontwikkeld op basis van de vragenset over stagediscriminatie voor studenten.

Beide vragenlijsten vind je onder ‘Sjablonen’ op je profielscherm.

Meer weten?

Heeft u nog vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of interesse in wat de Onderwijsspiegel u te bieden heeft? Neem dan contact met ons op.