Hoe staan we er als team voor als de inspectie nu op de stoep zou staan? Wat gaat er goed in ons team en wat kan er beter? Wat worden de verbeteracties? Dit zijn de vragen waar de Onderwijsscan antwoord op geeft.

De onderwijsscan voor zelfevaluatie voor teams in het MBO

De Onderwijsscan  is een vertaling van het Onderzoekskader van de onderwijsinspectie naar vragen voor onder andere studenten, docenten, management, examencommissie en werkveld. De enquêteresultaten van deze verschillende betrokkenen komen samen in één heldere rapportage. Ze worden vervolgens op een interactieve wijze besproken met het betreffende onderwijsteam.
Doel is om per kwaliteitsgebied een onderbouwd inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat de ontwikkelpunten zijn, inclusief verbeteracties en eventuele onderzoeksvragen.

Zelfevaluatie van teams in het onderwijs

De komende maanden testen we de aanpak in verschillende pilots in het MBO.  We bespreken de voortgang in een klankbordgroep met zes ROC ‘s.  Vanaf maart is deze nieuwe dienst gereed.

Meer weten?

Lees meer over de onderwijsscan

Of neem contact op met de Onderwijsspiegel.