Leerlingen in Nederland hebben niet alleen te maken met een leerplicht, maar vooral ook met een leerrecht; zij hebben recht op onderwijs dat is ingericht op hun niveau en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is dit geregeld via passend onderwijs. 

Wat is Passend Onderwijs?

Het doel van Passend Onderwijs is om alle leerlingen het onderwijs te bieden waar ze recht op hebben. Voor alle leerlingen moet onderwijs op het juiste niveau beschikbaar zijn. Daarnaast moeten leerlingen die behoefte hebben aan extra zorg en ondersteuning dit ook kunnen ontvangen. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs betekent dit dat ze moeten voldoen aan de zorgplicht: de school is ervoor verantwoordelijk dat alle kinderen die op de school zitten en worden aangemeld, op een plek zitten waar de juiste ondersteuning kan worden geboden. Dit kan de school zelf aanbieden, maar kan ook in overleg met de ouders een andere (speciale) school zijn. Op deze manier worden leerlingen niet van school naar school gestuurd en is passend onderwijs voor iedereen beschikbaar.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Om voldoende ondersteuning voor alle leerlingen te kunnen waarborgen, zijn alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit zowel reguliere scholen als scholen voor speciaal onderwijs in een bepaalde regio. In een ondersteuningsplan maakt het samenwerkingsverband onderling afspraken over bijvoorbeeld de basisondersteuning in de regio en het budget extra begeleiding. Zo zorgen de samenwerkingsverbanden er samen voor dat passend onderwijs voor elke leerling in Nederland toegankelijk is.

Ondersteuning voor uw samenwerkingsverband!

Voor een samenwerkingsverband passend onderwijs is het belangrijk om de kwaliteit van het geboden onderwijs te kunnen blijven waarborgen. Naast de geleverde diensten en maatwerk aan de individuele scholen in het primair en voortgezet onderwijs biedt de Onderwijsspiegel daarom ook ondersteuning aan samenwerkingsverbanden aan. Onze Scan SWV PO en Scan SWV VO zijn speciaal ontwikkeld om de tevredenheid van de scholen van een samenwerkingsverband op een vlotte en effectieve wijze in kaart te brengen.