Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijs inspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur en één voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat de besturing van een ROC en de sturing op een opleiding sterk van elkaar verschillen (zie afbeelding). De Onderwijsspiegel heeft met de recent ontwikkelde Bestuursscan en de Onderwijsscan effectieve hulpmiddelen om je gedegen voor te bereiden op een inspectiebezoek.

 Neem contact met ons op!

Benieuwd naar hoe wij uw school perfect kunnen voorbereiden op het bezoek van de onderwijsinspectie? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Waarderingskader voor opleidingen:
de Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een 360-graden feedbackscan die volledig gebaseerd is op het waarderingskader van de inspectie. Met de scan wordt op een effectieve wijze het waarderingskader van de inspectie doorgelicht. De resultaten van de scan worden in één overzichtelijk rapport verwerkt. Zo weet je als opleiding/school meteen hoe je ervoor staat.

Voorbereiding op het bezoek van de Onderwijsinspectie

De Onderwijsscan is dus heel goed in te zetten ter voorbereiding van het inspectiebezoek, bij voorkeur een jaar ervoor om nog tijd te hebben voor het werken aan verbeteringen. Zo kan er een ritme ontstaan van afwisselend de beoordeling van de Onderwijsinspectie en de afname en bespreking van de Onderwijsscan. Je komt zo niet meer voor verrassingen te staan en alle betrokkenen raken bovendien bekend met het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Zo weet iedereen van de opleiding hoe het op het gebied van onderwijskwaliteit voorstaat.
Daarnaast kan de Onderwijsscan veel input generen voor het teamplan/jaarplan. De opleiding/school kan er ook voor kiezen om de Onderwijsscan te gebruiken ter voorbereiding op ‘een goed gesprek over onderwijskwaliteit’ met verschillende geledingen van de organisatie.

Er zijn Onderwijsscans voor het VO, MBO en het VAVO.

Waarderingskader voor het bestuur:
de Bestuursscan

De Bestuursscan bestaat uit een gevalideerde, online vragenlijst voor alle stakeholders die betrokken zijn bij het onderwijs. Denk hierbij aan CvB, directie, coördinatoren, docenten, staf, studentenraad, vertegenwoordigers uit het beroepenveld en desgewenst ouders. De uitkomsten geven een zeer betrouwbaar beeld van het kwaliteitssysteem, de kwaliteitscultuur en de verantwoording & dialoog daarover. Uit de overzichtelijke rapportage is hierdoor direct op te maken wat er goed gaat en wat er beter kan.

Voorbereiding op het bezoek van de Onderwijsinspectie

Door het uitvoeren van de Bestuursscan ben je goed voorbereid op het Inspectiebezoek. Omdat de scan op alle niveaus van de organisatie is uitgevoerd en besproken wordt er draagvlak gecreëerd voor verbeteracties. Zo kan er doelgericht worden samengewerkt aan de verbetercultuur.

Er is een Bestuursscan voor het PO, VO en MBO.