Onze online enquêtetool biedt niet alleen de mogelijkheid om eenvoudig zelf enquêtes op te stellen, maar ook om gebruik te maken van sjablonen. De sjablonen van de Onderwijsspiegel zijn kant-en-klare vragenlijsten en ook een ideale inspiratie voor je eigen vragenlijst. Daarnaast kan een als sjabloon opgeslagen vragenlijst gebruikt worden als interne benchmark om resultaten te vergelijken. Op deze manier kun je met een sjabloon van de Onderwijsspiegel je eigen resultaten afzetten tegen de gemiddelde resultaten van andere gebruikers van deze sjabloon. Zo bieden sjabloonenquêtes tal van mogelijkheden binnen de Onderwijsspiegel.

Wat is een sjabloonenquête?

Een sjabloonenquête is een vooraf ingerichte enquête die voor meerdere gebruikers toegankelijk is. Deze enquêtes kunnen als kant-en-klare enquête over een bepaald onderwerp gebruikt worden, maar kunnen ook als voorbeeld enquête dienst doen als inspiratie bij het opstellen van een eigen enquête. In dat geval heb je als gebruiker zelf in de hand in welke mate je gebruikmaakt van de sjabloonenquête: je kunt de enquête overnemen en naar gelieve aanpassen, of alleen enkele vragen van de enquête kopiëren. Op deze manier kan er met een sjabloonenquête direct een enquête worden uitgezet, en zorgen sjabloonenquêtes voor ondersteuning bij het zelf opstellen van een enquête.

3 toepassingen van sjabloonenquêtes

Sjabloonenquêtes kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet, waaronder:

  • Een sjabloonenquête kan een voorbeeldenquête zijn die naar eigen inzicht aan te passen is.

  • Een sjabloonenquête kan een kant-en-klare enquête zijn over een bepaald onderwerp

  • Een sjabloonenquête kan gebruikt worden voor het creëren van een benchmark

Landelijke sjabloonenquêtes

In de online enquêtetool van de Onderwijsspiegel heb je als gebruiker de beschikking over een groot aantal landelijke sjabloonenquêtes. Dit kunnen gevalideerde vragenlijsten zijn over specifieke onderwerpen en sjablonen die worden ontwikkeld door het team van de Onderwijsspiegel , door onze partners of in samenwerking met collega-instellingen. Hierdoor kunnen de landelijke sjabloonenquêtes geraadpleegd worden bij het zoeken naar kwalitatief goede vragen over een bepaald onderwerp.

Zelf een Sjabloonenquête maken

Naast het gebruikmaken van een landelijke sjabloonenquête als kant-en-klare vragenlijst of voor inspiratie is het ook mogelijk om een zelf gemaakte enquête als sjabloon te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je voor verschillende opleidingen meerdere enquêtes wilt maken, maar de verschillen tussen enquêtes maar klein zijn: per opleiding kan de sjabloonenquête dan naar gelieve worden aangepast.

Daarnaast geeft het opslaan van een enquête als sjabloon de mogelijkheid om deze enquête te gebruiken als benchmark. Bijvoorbeeld wanneer je de tevredenheid van de studenten van alle opleidingen meten en de scores van de verschillende opleidingen in één rapport met elkaar wilt vergelijken. Stel dan een algemene vragenlijst samen en maakt daarvan een sjabloon. De verschillende opleidingen kunnen van deze sjabloonenquête een kopie maken en onder hun studenten uitzetten. Bij het samenstellen van het rapport van een opleiding heeft men dan de optie om de scores te vergelijken met de totale score van alle opleidingen samen. Je zet dan de tevredenheid van de studenten van één opleiding af tegen de gemiddelde score van de studenten van alle opleidingen samen.

Veel gebruikte en actuele sjablonen in de Onderwijsspiegel

In de Onderwijsspiegel beschik je als gebruiker over een uitgebreide keuze aan sjabloonenquêtes over veel gekozen onderwerpen. Een overzicht van actuele sjabloonenquêtes per onderwijssoort.

PO/VO

“Leren op afstand”

“Vensters PO/VO”

“Kwaliteitsmanagement PO/VO”

“Docentevaluaties

MBO 

“Kwaliteitsmanagement quick scan”

“Motivatie studenten”

“Welzijn studenten”

“Formatief toetsen”

HBO/WO

“Instroom studenten”

“Minorevaluatie”

“Vragenlijst docenten HBO/WO”

“Studenttevredenheid”