Zouden jullie misschien ook een Opleidingsscan voor het hbo kunnen ontwikkelen die de accreditatiestandaarden afdekt?

Deze prikkelende vraag vanuit het HBO was niet aan dovemansoren gericht. Wij zijn trots op de MBO Onderwijsscan en de VO Onderwijsscan die inmiddels een vaste plek binnen veel onderwijsinstellingen hebben, en hoe mooi zou het zijn om daar een 360-graden feedback instrument voor teams in het HBO aan toe te kunnen voegen?

In samenwerking met NHL Stenden hebben wij daarom in de afgelopen periode de HBO Opleidingsscan ontwikkeld.

De HBO Opleidingsscan

De HBO Opleidingsscan is een vertaling van de accreditatiestandaarden naar vragen voor alle bij het onderwijs betrokken doelgroepen: Studenten (S), Alumni (A), Docenten (D), Examencommissie (E), Management (M) en Werkveld ((W).

Behalve helder inzicht in de kwaliteit van een opleiding betekent de HBO Opleidingsscan mooie input voor je mid-term review en/of voorbereiding op accreditatie.

Afbeelding Fragment uit rapport HBO Opleidingscan
Afbeelding Fragment uit rapport HBO Opleidingscan

Pilot HBO Opleidingsscan

De eerste pilot bij NHL Stenden is afgerond. Het team van Integrale Veiligheid heeft de HBO Opleidingsscan als zeer positief ervaren. De tweede pilot vindt op dit moment plaats bij de opleiding Bouwkunde en de derde staat in de planning.

Wij bedanken de betrokkenen van NHL Stenden voor de waardevolle bijdragen en plezierige samenwerking.

Meer weten?

Wil je meer weten over de HBO Opleidingsscan? Neem dan contact op met onze helpdesk of rechtstreeks met sonja@onderwijsspiegel.nl.