Op 16 juni mochten wij gebruikers van onze dienst de MBO Onderwijsscan in Nuenen ontvangen. Het werd een boeiende bijeenkomst waarin ervaringen, adviezen en wensen uitgewisseld werden.

De MBO Onderwijsscan is bij veel scholen inmiddels een vast onderdeel van de kwaliteitscyclus en wordt als instrument vooral gewaardeerd om de 360 graden feedback onder alle stakeholders samengevat in één scan en om het positieve uitgangspunt van het goede gesprek. De MBO Onderwijsscan is geen afrekening, maar wordt ervaren als een dynamische, verbindende mogelijkheid om als team stappen te zetten in de kwaliteit van het onderwijs.

De verschillende opties van uitvoering van de MBO Onderwijsscan zijn aan bod gekomen, van volledig uitbesteed aan de Onderwijsspiegel tot volledig in eigen beheer uitgevoerd.

Data ontsluiten

De mogelijkheid om de resultaten van de MBO Onderwijsscan te ontsluiten in een dashboard als Qlikview en PowerBI wordt als een meerwaarde gezien. Evenals de mogelijkheid om een instellingsbreed rapport samen te stellen en op korte termijn een rapport met een interne vergelijking op cluster-, opleidings- en teamniveau.

Referentiewaardenmodel Kwaliteitsnetwerk MBO

De toenemende dynamiek in het MBO Onderwijs vraagt om een voortdurend kwaliteitsbesef en om vanuit eigenaarschap opleidingen van hoogwaardige kwaliteit te bieden. We hebben gesproken over het referentiewaardenmodel van Kwaliteitsnetwerk MBO. Het Referentiewaardemodel komt tot zijn recht als er vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de kwaliteit van onderwijs. Daarbij is het principieel dat de verschillende stakeholders in dialoog met elkaar vanuit meerdere perspectieven de kwaliteit weten verder te brengen. Dat sluit naadloos aan bij de doelstelling van de MBO Onderwijsscan en men verwacht dat de Onderwijsscan een belangrijk instrument kan zijn in de realisatie van het referentiewaardenmodel.

In een volgende klankbordbijeenkomst zullen wij hier verder over spreken.

Meer weten?

Wil je ook deelnemen aan de klankbordbijeenkomsten, of heb je vragen over de MBO Onderwijsscan neem dan contact op met de Onderwijsspiegel: sonja@onderwijsspiegel.nl

Deelnemers, hartelijk dank voor jullie waardevolle bijdrage tijdens de Klankbordbijeenkomst.