Zomernieuws van de Onderwijsspiegel

Klankbordbijeenkomst ‘Onderwijs van Morgen’

Op 19 mei vond er weer een geslaagde klankbordbijeenkomst met gebruikers van de Onderwijsspiegel plaats.

Onze klankbordbijeenkomsten zijn interactieve sessies waarin we lopende en geplande vernieuwingen rondom de Onderwijsspiegel met onze klanten bespreken en waarbij we verbetersuggesties vragen aan onze gebruikers. Uw feedback is erg waardevol voor ons.

Aan een klankbordbijeenkomst verbinden we een thema. Het thema was deze keer “Onderwijs van Morgen”.

Wat betekent nieuw (hybride/flexibel/gepersonaliseerd) onderwijs voor scholen en wat betekent dat voor de Onderwijsspiegel? Wat hebben onze gebruikers van ons nodig?
In subgroepjes per onderwijssoort hebben de deelnemers over dit thema gebrainstormd, en vervolgens hun ideeën gepresenteerd aan de andere groepjes. Wij ontvingen van de deelnemers veel input en suggesties, die wij meenemen bij het verder innoveren van de Onderwijsspiegel. De deelnemers lieten ons weten dat ze de bijeenkomst als erg prettig en zinvol hebben ervaren. Het ontmoeten van collega’s van andere scholen was voor hen ook van toegevoegde waarde.

Dankjewel aan alle deelnemers voor jullie enthousiasme en betrokkenheid.

Van de bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt waarin alle ideeën en wensen worden genoemd.
Heeft u interesse in dit verslag, stuur dan een mailtje naar helpdesk@onderwijsspiegel.nl

Klankbordbijeenkomst MBO Onderwijsscan

Onderwijsscan

Op 16 juni mochten wij gebruikers van onze dienst de MBO Onderwijsscan in Nuenen ontvangen.

Het werd een boeiende bijeenkomst waarin ervaringen, adviezen en wensen uitgewisseld werden.

De MBO Onderwijsscan is bij veel scholen inmiddels een vast onderdeel van de kwaliteitscyclus en wordt als instrument vooral gewaardeerd om de 360 graden feedback onder alle stakeholders samengevat in één scan en om het positieve uitgangspunt van het goede gesprek. De MBO Onderwijsscan is geen afrekening, maar wordt ervaren als een dynamische, verbindende mogelijkheid om als team stappen te zetten in de kwaliteit van het onderwijs.

De verschillende opties van uitvoering van de MBO Onderwijsscan zijn aan bod gekomen, van volledig uitbesteed aan de Onderwijsspiegel tot volledig in eigen beheer uitgevoerd.

Lees meer »

Nieuw: Resultaten exporteren met een filter op label

De resultaten van een enquête zijn te exporteren naar Microsoft Excel en SPSS.

Bij het tabblad ‘Resultaten’ staat onder het resultatenoverzicht de optie ‘Exporteer’. Wanneer je kiest voor de optie ‘Resultaten’ worden de resultaten direct geëxporteerd naar Excel, waarin per vraag de gemiddelde score en standaarddeviatie te zien is.

Wanneer je kiest voor de optie ‘Ruwe data’ kun je vervolgens kiezen voor een export naar Excel of SPSS.

Was het eerder alleen mogelijk de Ruwe Data te filteren op een label, sinds kort kun je ook onder de optie ‘Resultaten’ – met de gemiddelde scores en standaarddeviatie – filteren op labels.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze helpdesk.

Nieuw: Alle vrije teksten per groep instelbaar

Onlangs hebben we gerealiseerd dat er per groep een uitnodigingstekst geformuleerd kan worden. Dat is handig als je in één enquête verschillende doelgroepen wilt benaderen, zoals studenten en docenten. Het is vanaf nu mogelijk om ook de inleidende tekst, de instructie, de afsluitende tekst en zelfs het logo op een groep af te stemmen.

De werkwijze: selecteer de groep, klik onderaan op “Respondenten” en kies voor “Vrije tekst”. Kies de vrije tekst die je wilt bewerken via het betreffende tabblad. Kies voor Bewerken en plaats een vinkje bij “Groep”.

In ontwikkeling PO Onderwijsscan

Op verzoek van onze relaties in het basisonderwijs ontwikkelen wij samen met deskundigen de PO Onderwijsscan.

Net zoals de MBO, VO en VAVO Onderwijsscan is de PO Onderwijsscan een instrument om gemakkelijk een 360 graden beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit. Hoe doen we het als school? En hoe doen we het bovenschools als Stichting? De Onderwijsscan is gebaseerd op het nieuwe waarderingskader van de inspectie (2021) voor het primair onderwijs. Alle betrokkenen bij de school – leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiding – geven input over verschillende aspecten van het waarderingskader. De resultaten van het onderzoek worden tot één overzichtelijk rapport verwerkt. Je weet direct wat de sterke kanten van het onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. Zo bieden we scholen gereedschap om hun onderwijs een krachtige kwaliteitsimpuls te geven.

Wil je meer weten over de PO Onderwijsscan kijk dan eens op onze pagina voor kwaliteitszorg in het onderwijs, of neem contact op met de Onderwijsspiegel: sonja@onderwijsspiegel.nl

Zomervakantie

Binnenkort is het schooljaar 2021-2022 afgerond.

Wij willen onze klanten hartelijk danken voor de plezierige samenwerking en de waardevolle input die we mochten ontvangen.

Tijdens de zomervakantie is onze helpdesk gesloten van 23-07-2022 t/m 21-08-2022.

Wij wensen je een fijne zomer en zien ernaar uit om in het nieuwe schooljaar weer met je samen te werken.

Workshop

Wil je de mogelijkheden van onze enquêtetool (nog) beter leren kennen? Neem dan eens deel aan een workshop. Privé, samen met collega’s of met gebruikers van andere scholen? Op locatie of liever online?
We horen graag wat je tijdens een workshop wilt leren en hoe je deze georganiseerd zou willen zien.
Neem contact op met onze helpdesk om je wensen door te spreken.

14-09-2022 Online, Workshop Labels en Rapportages

05-10-2022 Online, Workshop Basisfunctionaliteiten Onderwijsspiegel

De actuele workshops vind je op je profielscherm.
Wil je deelnemen, meld je dan aan via de link op je profielscherm of bij de helpdesk tel: 040-2906078

Ga naar de bovenkant