window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VDEMHCSKYW');

Nieuw: Tekst e-mailuitnodiging per groep

Wij hebben een optie toegevoegd aan het versturen van de e-mailuitnodigingen met een link naar de vragenlijst.

Behalve een tekst die voor alle groepen geldt, is het nu ook mogelijk per groep een tekst in te stellen. Dat is handig wanneer in één enquête meerdere doelgroepen bevraagd worden. Een uitnodigingstekst naar docenten kan er anders uitzien dan die bijvoorbeeld naar leerlingen of ouders.

De optie om teksten per doelgroep in te stellen vindt u onder het tabblad Enquêteren, bij de groep.

In de handleiding op uw profielscherm wordt de werkwijze uitgelegd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de e-mailteksten neem dan contact op met onze helpdesk: helpdesk@onderwijsspiegel.nl / 040-2906078.

Zó zorg je voor meer respons op je enquête

Tips uit het VO, MBO en HBO om beter te enquêteren

Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen je enquête invullen? Het is immers erg teleurstellend als het responspercentage te laag is om conclusies te trekken uit de opgehaalde informatie.
De Onderwijsspiegel sprak met Masja van Hoof (kwaliteitszorgmedewerker HAN), Lizette den Haan (medewerker Bureau Informatie en Evaluatie bij het Grafisch Lyceum Rotterdam) en Doriene Boezelman (adviseur Onderwijs & Kwaliteit bij Stichting Carmelcollege) en zette hun tips op een rijtje.

Lees meer »

Spiegelbijeenkomst Onderwijsspiegel

De ervaringen van onze gebruikers zijn voor ons belangrijke input.

Wij vinden het fijn als u wilt meedenken en uitwisselen over het verder ontwikkelen van de Onderwijsspiegel.

Daarom organiseren wij op 19 mei in Utrecht een Spiegelbijeenkomst.

Het thema van de bijeenkomst is “Wat betekent nieuw (hybride/flexibeler/maatwerk) onderwijs voor scholen en wat betekent dat voor de Onderwijsspiegel?

Wij horen graag of u wilt deelnemen aan de Spiegelbijeenkomst. U kunt zich aanmelden via onze helpdesk: helpdesk@onderwijsspiegel.nl / 040-2906078.

Nieuw: Afdrukvoorbeeld vragenlijst

De Onderwijsspiegel biedt de optie vragenlijsten in pdf af te drukken om bijvoorbeeld een collega even te laten meekijken naar de vragenlijst.

De vormgeving van het afdrukvoorbeeld is vernieuwd en ook inleidende teksten worden nu weergegeven.

Nieuwe vragenlijst: Wat vinden de leerlingen op jouw school van hun mentor?

Nu de docentevaluatie door leerlingen/studenten op veel scholen is ingebed in de kwaliteitscyclus ontstond ook de vraag naar een vragenlijst voor het evalueren van de mentor.

Een mentor vervult een belangrijke rol voor leerlingen/studenten. De mentor begeleidt en adviseert waar dit nodig is, houdt de studievoortgang van zijn of haar leerlingen/studenten in de gaten en is het eerste aanspreekpunt in het geval van persoonlijke, studie-gerelateerde kwesties.

Werken aan professionalisering van mentoren is daarom van belang.

De vragenlijst is ontwikkeld in een samenwerking tussen de Onderwijsspiegel, het Carmel College Salland en Scholengemeenschap Canisius. U vindt de vragenlijst onder het kopje Sjablonen op uw profielscherm.

Workshop

Wil je de mogelijkheden van onze enquêtetool (nog) beter leren kennen? Neem dan eens deel aan een workshop. Privé, samen met collega’s of met gebruikers van andere scholen? Op locatie of liever online?
We horen graag wat je tijdens een workshop wilt leren en hoe je deze georganiseerd zou willen zien.
Neem contact op met onze helpdesk om je wensen door te spreken.

De korte online workshops over de onderwerpen “Basisfunctionaliteiten” en “Labels en Rapportages” verzorgen we op open inschrijving.

07-04-2022 Online, Workshop Basisfunctionaliteiten Onderwijsspiegel

10-05-2022 Online, Workshop Labels en Rapportages

De actuele workshops vind je op je profielscherm.
Wil je deelnemen, meld je dan aan via de link op je profielscherm of bij de helpdesk tel: 040-2906078

Ga naar de bovenkant