20 Jaar De Onderwijsspiegel

Is het wereldnieuws? Welnee. Is het leuk en de moeite waard? Zeker weten!

De Onderwijsspiegel bestaat dit jaar 20 jaar. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Want wij zijn er trots op dat we met onze focus op ‘Inzicht in beter’ een wezenlijke bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit in Nederland. Dat doen we niet alleen. Dat doen we al 20 jaar samen met jullie. En dat verdient best een beetje aandacht, vinden wij. Dus wordt vervolgd!

De MBO bestuursscan doorontwikkeld

Na uitvoering van de Bestuursscan bij SKOD, Noorderbasis en MBO Terra hebben wij in de afgelopen periode de Bestuursscan doorontwikkeld.

De Bestuursscan geeft een goed beeld van de werking van het kwaliteitssysteem, de verbetercultuur en verantwoording en start de dialoog daarover. De Bestuursscan noemen we daarom ook wel een spiegel voor het sturen op kwaliteit en ambitie.

Lees meer »

Opslag van oude enquêtegegevens

Mede in verband met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, hebben wij ons beleid ten aanzien van de opslag van gegevens aangepast.

Lees meer »

Grote aantallen e-mails versturen

Voor zowel de handmatige als geplande e-mailverzending van grote aantallen (> 2000 e-mails) stellen wij voor dit met onze helpdesk te delen/overleggen. De helpdesk stelt desgewenst de planning in en controleert de uiteindelijke verzending. Door vooraf inzicht in de verzending van grote aantallen e-mails te hebben kunnen we eventuele vertraging voorkomen. Gelijktijdige verzending van meer dan 10.000 e-mails komt normaal gesproken niet vaker dan 4 á 5 keer per jaar voor en de spreiding hiervan is dus goed te regelen.

De handmatige verzending is in de Onderwijsspiegel al opgedeeld in delen van 500 e-mails. Na 500 verzonden e-mails dient de gebruiker de opdracht te geven de volgende batch van 500 te versturen. Op deze wijze dient de gebruiker de verzending in de gaten te houden.

Tenslotte willen wij erop te wijzen dat wij verzending (of beter ontvangst door de geadresseerde) op een specifiek tijdstip niet 100% kunnen garanderen. De Office 365 e-mailservers, gebruikt door vele onderwijsinstellingen, zijn vaak zodanig ingesteld dat ze, in verband met het weren van spam, slechts 500 e-mails in een bepaald tijdsbestek van dezelfde verzender (bijvoorbeeld VOspiegel.nl) accepteren.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze helpdesk.

Vernieuwd: Respondenten importeren

Het invoeren van respondenten in een groep is vernieuwd. De methode is gelijk gebleven maar er zijn wat aanpassingen aangebracht om de import te versnellen.

Het importeren van grote aantallen is nu geen bezwaar meer. 10.000 respondenten worden in 2 á 3 minuten geïmporteerd. Tijdens het importeren zijn geen andere acties mogelijk en staan de pagina’s ‘stil’. Bovenin het scherm, bij het kruimelpad, wordt de voortgang van de bewerking weergegeven.

Zowel bij het invoerscherm als bij het weergavescherm van de respondenten is een snelle zoekfunctie toegevoegd. Ingevoerde respondenten worden meteen in de database opgenomen. Je hoeft dus niet meer op de knop opslaan te klikken.

Helpdeskvraag van de maand

Kunnen jullie voor mij een nieuwe schaalsoort aanmaken en de optie ‘Weet ik niet’ toevoegen als antwoordoptie?

In de Onderwijsspiegel vind je een groot bestand aan schaalsoorten (antwoordopties op een schaalvraag).

Wil je een schaalsoort gebruiken die niet aangeboden wordt, dan kan de helpdesk die voor je toevoegen.

De antwoordoptie ‘Weet ik niet’ voegen wij nooit toe aan een schaalsoort, omdat die geen inhoudelijke waarde heeft en wel als score wordt opgeteld bij het berekenen van de gemiddelde score van alle antwoorden.

Wij adviseren daarom de betreffende vraag optioneel te maken. Een vraag maak je optioneel door het vinkje in het ‘overslaan’-pictogram te verwijderen. De respondent ziet nu onder de vraag de knop ‘Weet ik niet/Overslaan.  Wanneer je een matrixvraag optioneel maakt kan achter elke verdiepingsvraag door de respondent ‘Weet ik niet/Overslaan’ aangevinkt worden. Als een respondent hiervoor kiest wordt zijn/haar antwoord niet meegeteld. Ook niet als ‘overgeslagen’ of ‘geen mening’.

Workshop

Wil je de mogelijkheden van onze enquêtetool (nog) beter leren kennen? Neem dan eens deel aan een workshop. Privé, samen met collega’s of met gebruikers van andere scholen? Op locatie of liever online?
We horen graag wat je tijdens een workshop wilt leren en hoe je deze georganiseerd zou willen zien.
Neem contact op met onze helpdesk om je wensen door te spreken.

16-02-2023 Online, Workshop Basisfunctionaliteiten Onderwijsspiegel

07-03-2023 Online Workshop Labels en Rapportages

19-04-2023 Online Workshop Basisfunctionaliteiten

De actuele workshops vind je op je profielscherm.
Wil je deelnemen, meld je dan aan via de link op je profielscherm of bij de helpdesk tel: 040-2906078

Ga naar de bovenkant