• Voordelen koppeling MBO Onderwijsscan en Managementinformatiesysteem

  Qlikview De Onderwijsspiegel faciliteert een rechtstreekse koppeling tussen de MBO Onderwijsscan en managementinformatiesystemen als Qlikview. De resultaten van de Onderwijsscan inzichtelijk op een dashboard biedt vele voordelen: De resultaten zijn direct en op elk gewenst moment inzichtelijk voor verschillende niveaus binnen een instelling. Door gebruik te maken van labels/autorisatie [...]

 • MBO Onderwijsscan en Bestuursscan aangepast aan nieuwe waarderingskader

  Het vernieuwde waarderingskader Vanaf augustus 2021 werkt de Onderwijsinspectie met het vernieuwde waarderingskader. Opvallend hierbij is dat er voor het eerst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen besturen en opleidingen. Er is vanaf 2021 dus een waarderingskader voor het bestuur én een voor de opleidingen. De reden hiervoor is dat [...]

 • Haal meer uit je evaluatie met sjablonen!

  Onze online enquêtetool biedt niet alleen de mogelijkheid om eenvoudig zelf enquêtes op te stellen, maar ook om gebruik te maken van sjablonen. De sjablonen van de Onderwijsspiegel zijn kant-en-klare vragenlijsten en ook een ideale inspiratie voor je eigen vragenlijst. Daarnaast kan een als sjabloon opgeslagen vragenlijst gebruikt worden als [...]

 • Zo bereid je je voor op het nieuwe waarderingskader van de Onderwijsinspectie

  Krijg je binnenkort bezoek van de Onderwijsinspectie, maar weet je niet of je hier wel goed op voorbereid bent? Vind je het lastig om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en je sterke en zwakke punten te herkennen? Speciaal voor deze, veel voorkomende uitdaging in het [...]

 • Wat is Passend Onderwijs? Onderwijs op maat voor iedereen.

  Leerlingen in Nederland hebben niet alleen te maken met een leerplicht, maar vooral ook met een leerrecht; zij hebben recht op onderwijs dat is ingericht op hun niveau en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is dit geregeld via passend onderwijs.  Wat is Passend Onderwijs? Het doel van Passend Onderwijs is [...]

 • Docentevaluaties: zó betrek je leerlingen bij je professionele ontwikkeling

  Docentenevaluaties worden gebruikt om leerlingen (en studenten) feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel worden handreikingen gegeven op welke manier docenten leerlingen meer kunnen betrekken bij hun eigen professionele ontwikkeling. Daarbij zal de docentenevaluatie centraal staan. Meer weten over [...]

 • Vragenlijst 360 graden Feedback Onderwijsleiders

  Elke sterke onderwijsleider investeert in persoonlijke ontwikkeling en weet hoe feedback van anderen bijdraagt aan die ontwikkeling. 360 graden Feedback Juist feedback zorgt voor groei en daarmee ook het effect van de professional op het onderwijs. In de 360 graden feedback wordt een compleet beeld geschetst door meerdere betrokken [...]

 • Vragenlijst voor leerlingen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs

  De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. De overheid heeft een investeringsprogramma ontwikkeld om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen, het zogenoemde NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Nationaal Programma Onderwijs Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat er op leerling- en [...]

 • De LAKS-monitor nu ook af te nemen met de Onderwijsspiegel

  In het schooljaar 2021-2022 wordt weer de tweejaarlijkse LAKS-monitor in het Voortgezet Onderwijs uitgevoerd. Partner Laks Monitor De Onderwijsspiegel is partner geworden van LAKS en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten gerealiseerd. Via de resultatenpagina bij LAKS is precies te zien hoe tevreden de [...]

 • Nieuwe functionaliteit: vragenlijst invullen met QR-code

  Vragenlijst invullen met QR-codeEen vragenlijst invullen op een mobiele telefoon is nu nog eenvoudiger door het gebruik van de QR-code.Start de vragenlijst op met een QR-codeJe kunt aan respondenten een QR-code verstrekken om de vragenlijst in te vullen.Hoe werkt het?Maak via het tabblad "Enquêteren" een of meerdere groepen aan.Klik op [...]

 • Vragenlijst Leesklimaat in het MBO

  Vragenlijst Leesklimaat in het MBO Uit onderzoek blijkt dat het leesklimaat op school studenten enorm kan stimuleren om te gaan lezen. Hoe meer jongeren lezen, hoe beter hun leesniveau wordt. Leesklimaat De laatste PISA-onderzoeken (dec. 2019) tonen helaas aan dat Nederland van alle aan het onderzoek deelnemende landen (90) [...]

 • Vragenlijst voor Leesklimaat in het VO

  Vragenlijst voor Leesklimaat in het VO Uit onderzoek blijkt dat het leesklimaat op school leerlingen enorm kan stimuleren om te gaan lezen. Hoe meer jongeren lezen, hoe beter hun leesniveau wordt. Leesklimaat De laatste PISA-onderzoeken (dec. 2019) tonen helaas aan dat Nederland van alle aan het onderzoek deelnemende landen [...]

 • Het gaat om lol hebben in het leveren van kwaliteit

  ‘Kwaliteit leveren, vind ik het belangrijkste wat er is’, start Marten Beeftink het gesprek met mij. ‘Inhoudelijke kwaliteit staat voorop, maar het gaat ook om de vormgeving van wat je levert. Iets moet er goed uitzien. Dat mogen we niet vergeten.’ "Je mag de mooie kanten laten zien" Marten zit [...]

 • Nieuwe toezichtkader inspectie MBO stuurt aan op meer interne dialoog over goed onderwijs

  Naar aanleiding van het vernieuwd inspectiekader spreek ik met Klaas Reinders, consultant bij de Onderwijsspiegel. Klaas is een onderwijsmens in hart en nieren. Hij is gestart in het VO en vervolgens actief geweest in het MBO en HBO. ‘Ik ben aldoor aan het leren’, zegt hij herhaaldelijk in ons gesprek. Verandering van [...]

 • Docentevaluaties: zó geef je studenten een stem

  Docentevaluaties worden gebruikt om studenten feedback te laten geven op de kwaliteit van de docenten. In dit artikel wordt ingegaan op de randvoorwaarden om tot een kwalitatief goede evaluatie te komen. De laatste jaren wordt er steeds meer waarde gehecht aan docentevaluaties waarin studenten* (met ‘studenten’ worden in dit [...]

 • Krachtgericht coachen met beeldopnamen

  Beeldbegeleiding is een effectieve vorm van coaching van leraren en leerlingen. Door je bewust te worden van wie je bent als leraar en wat voor effect je gedrag heeft op leerlingen, kun je je verder ontwikkelen. De aanpak ‘krachtgericht coachen’ biedt begeleiders handvatten om hun coaching te verdiepen. Dit [...]

 • 10 tips voor de beste enquêtevragen

  In het boekje De Enquête schreef ik dat je de term enquête op drie manieren kunt opvatten. De eerste opvatting is die van een vragenlijst, dat wil zeggen als een lijst met vragen, sec. Niet meer en niet minder. De tweede opvatting van een enquête is die als een [...]

 • Adviezen voor een goede enquête

  Het ontwikkelen van een goede enquête is nog een hele kunst. Hieronder vind je een aantal tips voor het maken en afnemen van een enquête. Met deze tips hoop ik dat je een aantal veelvoorkomende valkuilen weet te vermijden. 1 Iedere enquête begint met een inleiding Je kunt niet [...]

 • 10 tips voor een goede docentevaluatie

  Zorg dat de docentevaluatie ingebed wordt in het kwaliteitszorgsysteem. Betrek docenten en studenten bij het gehele proces. Zorg voor een stappenplan waarin het proces volledig uitgewerkt is. Communiceer de tijdsplanning en afspraken tijdig met de docenten. Bedenk of de enquête-uitslag wordt vergeleken met enquêtes die de komende jaren gaan [...]

 • Een heldere spiegel voor een optimale kwaliteitsontwikkeling

  "Bij Gilde Opleidingen staat kwaliteitsborging bovenaan" Het is onze ambitie dat jij je opleiding met een diploma afsluit en klaar bent voor het échte werk. ‘Het echte werk’ is de slogan van Gilde Opleidingen. Gilde doet er alles aan om goed en uitdagend onderwijs te verzorgen dat aansluit op [...]

 • Met de Bestuursscan sluiten we aan bij het onderzoekskader van de onderwijsinspectie

  Onderzoek naar Kwaliteitszorg en ambitieMet de Bestuursscan wordt de ‘ Kwaliteitszorg en ambitie’ zoals beschreven in het onderzoekskader van de inspectie onderzocht. Het gaat daarbij om de kwaliteitszorg (KA1), de kwaliteitscultuur (KA2) en de verantwoording en dialoog (KA3). De vragen in de bestuursscan zijn direct afgeleid van KA1,2,3.Met de scan [...]