De Onderwijsspiegel is partner van LAKS en Vensters en wij hebben een rechtstreekse koppeling voor de upload van de resultaten.

Vanaf medio oktober 2021 zijn de vragenlijsten van LAKS en Vensters beschikbaar in de VOspiegel.

LAKS

De afnameperiode van de LAKS-monitor loopt van 22 oktober 2021 t/m 18 februari 2021.

Alle deelnemende scholen aan de LAKS-monitor doen automatisch mee aan Scholen op de Kaart (Venstersvragen) van de VO-raad. De wettelijk verplichte vragen van Vensters zijn in de monitor opgenomen. Daarnaast bevat de vragenlijst 20 LAKS vagen.

Sociale veiligheid: In de LAKS-monitor zijn vragen opgenomen over sociale veiligheid op school. De vragen zijn in samenspraak met de VO-raad en de Inspectie van het Onderwijs geformuleerd. Door mee te doen aan de LAKS-monitor voldoet je school dus aan wettelijke verplichting om de veiligheid te meten.

De Onderwijsspiegel biedt bovendien de mogelijkheid om kosteloos optionele vragen toe te voegen.

Vensters

De afnameperiode van de Vensters enquêtes start op 1 november 2021. De deadline voor het invullen van de vragenlijsten is nog niet vastgesteld.

In de Venstersvragenlijst is de gevalideerde en wettelijk verplichte vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid opgenomen.  Via Vensters kun je je monitoringsgegevens sociale veiligheid leveren aan de inspectie.

Ook aan de Vensters vragenlijsten kun je kosteloos vragen toevoegen en daarmee extra school specifieke informatie ophalen.

Wij verzorgen zowel de upload van de afzonderlijke Vensters vragen als die van de LAKS vragen.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.