Studiesucces en introductie hebben met elkaar te maken. De student krijgt snel kennis van hoe de hbo of universiteit ‘werkt’. Hij ontmoet docenten en begeleiders en veel medestudenten en maakt kennis met de sfeer van de opleiding. Dat is belangrijk voor hun sociale en professionele netwerk.

Instroomenquête

Met deze vragenlijst verzamel je feedback van je studenten op de voorlichting, de introductie en hun eerste weken op de opleiding. Wat hebben de ingestroomde studenten als goed ervaren en wat kan er beter? De vragenlijst bevat de thema’s:

  • Informatie
  • Voorlichting
  • Contact
  • Open dag

Hij kan naar wens bewerkt en gepersonaliseerd worden.

De vragenlijst is ontwikkeld in een samenwerking van de Onderwijsspiegel met AERES Hogeschool Dronten.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.