Minor Tevredenheidsonderzoek

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben wij het Minor Tevredenheidsonderzoek ontwikkeld.

De minorevaluatie is een belangrijk instrument in het inzichtelijk maken, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de minor. De vragen zijn gericht op het verzamelen van informatie waarmee ook daadwerkelijk gestuurd kan worden op verbetering. Evaluatie van het minoronderwijs vraagt naar de ervaringen en meningen van degenen voor wie het onderwijs is bedoeld: de studenten zelf.

Minorevaluatie

De minorevaluatie omvat de volgende aspecten:

  • Cursusinformatie
  • Samenhang studieprogramma
  • Totaaloordeel over de minor
  • Onderwijskwaliteit van de betrokken docent(en)
  • Onderwijs-/werkvorm(en)
  • Toetsing
  • Niveau/moeilijkheidsgraad
  • Studielast
  • Sterke, resp. zwakke punten; overige opmerkingen

De vragenlijst kan naar wens aangepast worden en worden afgestemd op de actuele situatie, specifieke vragen en doelstellingen die op een bepaald moment spelen.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.