Welzijn studenten

Het welzijn van jongeren staat onder druk waarschuwde het RIVM in 2018. De Staat van Onderwijs (2019) concludeerde dat het studierendement van jongeren achteruitgaat. Recente studies wijzen uit dat het er met het welzijn van leerlingen niet goed voor staat en dat leerlingen steeds vaker met (psychische) gezondheidsproblemen kampen. De vragenlijst Welzijn Studenten geeft inzicht in de (mentale) gezondheid, het welzijn en de leefstijl van je studenten.

De volgende thema’s komen in de vragenlijst Welzijn Studenten aan bod:

  • (Mentale) Gezondheid
  • Welzijn op school
  • Welzijn algemeen
  • Omgaan met moeilijkheden
  • Stress ervaren
  • Social media/gamen

De scores op de thema’s kunnen in de rapportage in een radar- of staafdiagram worden weergegeven, zodat in één oogopslag duidelijk is waar de knelpunten in het welzijn van de studenten zich bevinden.

De vragenlijst is gebaseerd op de gevalideerde vragenlijsten Uwes van Schaufeli (2004) en de Dutch Self-efficacy Scale van R. Schwarzer (1994), in combinatie met de Gezondheidsmonitor van GGD en RIVM. De Onderwijsspiegel heeft deze vragenlijsten gecombineerd en aangepast voor het onderwijs.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.