• Klanten zeer tevreden over de Onderwijsspiegel

  Ieder jaar voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit naar de diensten van de Onderwijsspiegel. Net als andere jaren scoort de Helpdesk weer bijzonder hoog: de bereikbaarheid en de supersnelle service worden expliciet genoemd. Een verbeterpunt was de opmaak van de rapportage. Daarom zijn we blij dat we net een vernieuwde [...]

 • Rapportage Onderwijsspiegel vernieuwd

  De vormgeving van de rapportage van de Onderwijsspiegel is vernieuwd. Deze vernieuwing hebben we in samenwerking met een groep gebruikers kunnen realiseren. Naast een frissere uitstraling zijn er nu ook meer mogelijkheden om de rapportage naar wens vorm te geven. Zo krijgen gebruikers nog beter inzicht in de resultaten. [...]

 • Docentevaluaties, ook tijdens de Coronacrisis

  Stem van de leerling blijft belangrijk!De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de docent voor de klas.Maar niet alleen voor de klas, het valt of staat nu óok met de docent op afstand. De stem van studenten en leerlingen blijft daarom belangrijk, ook tijdens de Coronacrisis.Bij een docentevaluatie [...]

 • Kosteloos Online Trainingen voor gebruikers van de Onderwijsspiegel

  Deelname aan een training over de Onderwijsspiegel op locatie is op dit moment niet wenselijk. Op dit moment worden de trainingen via Zoom aangeboden. Online training Een online training duurt ongeveer een uur. Tijdens de training wordt een thema/functionaliteit van de Onderwijsspiegel behandeld. Er kunnen vragen gesteld worden in een [...]

 • Leren op afstand. Gebruik nieuwe online-vragenlijst

  Hoe bevalt leren op afstand?Hoe bevalt leren op afstand? Gebruik onze nieuwe vragenlijst!Les op afstand is een oplossing om onderwijs te verzorgen nu veel studenten/leerlingen niet meer naar school kunnen. Het gaat in veel gevallen om een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere [...]

 • Zo verbeter je snel de kwaliteit van je MBO-onderwijs

  Onderwijsscan MBO De Onderwijsscan MBO slaat aan. Na een pilotperiode is sinds september de Onderwijsscan MBO live. We zijn er trots op dat inmiddels meer dan 50 MBO-teams de Onderwijsscan gebruiken. Met de Onderwijsscan – gebaseerd op het Inspectiekader – krijgen teams direct inzicht in de kwaliteit van hun [...]

 • Zelfevaluatie voor teams in het voortgezet onderwijs

  Onderwijsscan VO Na de Onderwijsscan MBO is nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld. De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland. Vorig jaar is door de [...]

 • De Onderwijsscan in beeld

  Wil je een indruk krijgen van de Onderwijsscan MBO, de zelfevaluatie voor je team op basis van het inspectiekader? Bekijk dan dit filmpje met fragmenten van de uitvoering van de scan bij het team Duale Trajecten van het Albeda-college. Onderwijsscan MBO Meer weten?Meer informatie [...]

 • Data Cleaning Onderwijsspiegel

  De Onderwijsspiegel maakt Data Cleaning mogelijk. Om een valide en betrouwbare uitkomst te realiseren is het soms nodig data cleaning toe te passen. Criteria voor Data Cleaning Data Cleaning is instelbaar conform de volgende criteria: minimaal 40% van de verplichte vragen ingevuld minimale invultijd = 5 minuten toegestane hoeveelheid [...]

 • Zelfevaluatie voor teams in het onderwijs

  De Onderwijsscan MBO In samenwerking met zes ROC’s hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de zelfevaluatie van teams in het MBO: de Onderwijsscan MBO. Bij deze aanpak hebben we het inspectiekader vertaald naar vragen voor diverse stakeholders: studenten, docenten, stagebedrijven, examencommissie en het management. De verschillende stakeholders vullen [...]

 • Vensters en de Onderwijsspiegel

  Met de Onderwijsspiegel kunt u eenvoudig de onderzoeken van Vensters uitzetten.Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen met Vensters laten zien wat zij doen en waar zij voor staan. De Onderwijsspiegel is partner van Vensters. Wij kunnen – kosteloos – opgeautomatiseerde wijze de resultaten van uw onderzoeken uitwisselen met [...]

 • Zelfevaluatie voor teams in het MBO

  Hoe staan we er als team voor als de inspectie nu op de stoep zou staan? Wat gaat er goed in ons team en wat kan er beter? Wat worden de verbeteracties? Dit zijn de vragen waar de Onderwijsscan antwoord op geeft. De onderwijsscan voor zelfevaluatie voor teams in [...]

 • Geslaagde bijeenkomst over Docentevaluaties

  In november vond er in Utrecht een bijeenkomst over Docentevaluaties plaats met gebruikers van de Onderwijsspiegel. Het werd een boeiende uitwisseling over onder andere het evalueren van docenten, van vakken, van OOP. We hebben gesproken over gecombineerde vragenlijsten en over de wens om competenties van docenten te koppelen aan [...]

 • Qlikview en Onderwijsspiegel gekoppeld

  Qlikview biedt de gebruiker nog sneller inzicht in de resultaten van de Onderwijsspiegel. Koppeling Onderwijsspiegel en Qlikview In samenwerking met het Hoornbeeckcollege en TIG hebben we een koppeling gerealiseerd tussen de Onderwijsspiegel en Qlikview. Op 13 september hebben we de voordelen van deze koppeling laten zien aan een groep van ongeveer 25 relaties in de [...]

 • Geautomatiseerd e-mails versturen

  De Onderwijsspiegel werkt doorlopend aan het gebruikersgemak van de enquêtetool.De gehele enquêteprocedure nu geautomatiseerdVanaf nu is het mogelijk enquêtes van tevoren zodanig in te richten dat u er geen omkijken meer naar heeft: de hele enquêteprocedure is nu geautomatiseerd! Vragenlijst klaar? Dan kunt u direct de respondenten invoeren, de tekst van [...]

 • De docent als enquêteur

  We hebben een mogelijkheid ontwikkeld waarbij docenten met behulp van een speciale docentcode zelf enquêtes kunnen uitzetten en afnemen. Zij kunnen daarbij een keuze maken uit een set vragenlijsten en deze uitzetten, zonder dat zij in het bezit zijn van een gebruikersaccount op de Onderwijsspiegel. De docent kiest een vragenlijst, [...]

 • Klankbordbijeenkomst Onderwijsspiegel

  In maart en april organiseerden wij onze jaarlijkse klankbordbijeenkomst, bij wijze van proef voor elke onderwijssector afzonderlijk. Een geslaagd experiment dat we willen voortzetten, want wij zien terug op drie zeer vruchtbare klankbordbijeenkomsten.  Het doel Het doel van de bijeenkomsten – het verzamelen en bespreken van verbetersuggesties om de [...]

 • Voorleesondersteuning

  Handig voor respondenten die moeite hebben met lezen!  Bij de Onderwijsspiegel is het nu ook mogelijk om gebruik te maken van “voorleesondersteuning”. Bij aanvang van het invullen van de vragenlijst kan de respondent op het luidsprekertje kiezen. De vragen uit de enquête worden dan voorgelezen. EnquêtetoolMet [...]

 • Samenwerking Onderwijsspiegel met TIG

  De Onderwijsspiegel heeft een partnerschap gesloten met The Implementation Group (TIG). QlikView TIG heeft bij diverse scholen “QlikView’ geïntroduceerd. QlikView biedt de mogelijkheid om data uit diverse bronnen te combineren tot nieuwe stuurinformatie. Samen met TIG hebben we de QlikView-connector ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om enquêtegegevens heel eenvoudig [...]

 • AVG – Privacyverklaring Onderwijsspiegel

  Privacyverklaring Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar dat we passende maatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Deze maatregelen zijn ook conform de eisen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. De AVG gaat in per mei 2018. Zie ook de verklaring in de [...]

 • Docentevaluaties: bent u er al mee gestart?

  Het eerste gedeelte van dit schooljaar zit er al weer op. Studenten en docenten zijn inmiddels aan elkaar gewend. Dit is het juiste moment om een docentevaluatie uit te zetten. Zijn de studenten tevreden over de manier van lesgeven? Wat kan er verbeterd worden? Feedback van studenten De feedback [...]