Onderwijsscan VO

Na de Onderwijsscan MBO is nu ook de Onderwijsscan VO ontwikkeld.

De Onderwijsscan VO is een zelfevaluatie voor teams op basis van het inspectiekader. Deze nieuwe aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de VO-scholen Bonhoeffer, Dollard, Etty Hillesum, Gomarus en Salland.

Vorig jaar is door de Onderwijsspiegel een pilot uitgevoerd bij het Dollard College. De reacties van de deelnemers waren heel positief:

“geeft veel inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs”

“veel gedaan in korte tijd bij deze teambespreking”

Meer weten?

Lees meer over de onderwijsscan VO

Voor meer informatie over de onderwijsscan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

VO Onderwijsscan

De Onderwijsscan is een zelfevaluatie en 360graden feedback van je school, locatie of onder-, bovenbouw op basis van het inspectiekader. Je weet direct wat de sterke punten van je onderwijs zijn en waar de ontwikkelpunten liggen. De Onderwijsscan bestaat uit gevalideerd vragenlijsten voor alle betrokkenen bij de school.

VO Onderwijsscan