Onderwijsscan MBO

De Onderwijsscan MBO slaat aan. Na een pilotperiode is sinds september de Onderwijsscan MBO live. We zijn er trots op dat inmiddels meer dan 50 MBO-teams de Onderwijsscan gebruiken. Met de Onderwijsscan – gebaseerd op het Inspectiekader – krijgen teams direct inzicht in de kwaliteit van hun opleiding. In de rapportage staat de input van alle stakeholders overzichtelijk bij elkaar (stagebedrijven, studenten, docenten, examencommissie, alumni, management).

Reacties

Dit zijn de eerste reacties:

‘brengt inzicht en overzicht’,

‘mooie opmaat voor het teamplan’,

‘effectieve en energieke teambespreking’

Zie voor meer reacties op de Onderwijsscan

Meer weten?

Wil je ook snel de kwaliteit van je MBO-onderwijs verbeteren? Lees hier meer over de MBO onderwijsscan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Feedback voor het MBO

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het MBO. Veel ROC’s maken gebruik van onze diensten, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Met de Onderwijsspiegel is het eenvoudig om feedback te generen voor alle betrokkenen rondom het MBO. Denk aan docenten, studenten, het werkveld, ouders, de OR, het bestuur.

Lees hier meer over onze aanvullende diensten voor kwaliteitszorg in het MBO.

Feedback voor het MBO