Hoe bevalt leren op afstand?

Hoe bevalt leren op afstand? Gebruik onze nieuwe vragenlijst!

Les op afstand is een oplossing om onderwijs te verzorgen nu veel studenten/leerlingen niet meer naar school kunnen. Het gaat in veel gevallen om een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Voor velen een nieuwe vorm van lesgeven en les krijgen.

Vragenlijst: Leren op afstand

Op basis van het Stappenplan van Kennisnet.nl voor Leren op Afstand en in samenwerking met enkele docenten en leerlingen heeft de Onderwijsspiegel een vragenlijst geformuleerd waarmee de tevredenheid over het Leren op Afstand door docenten en studenten/leerlingen gemeten kan worden.

Deze basisvragenlijst kan bewerkt en aangevuld worden met school specifieke vragen, zoals tevredenheidsvragen over de tool die op uw school gebruikt wordt voor het realiseren van Leren op Afstand.

Meer weten?

Je vindt de vragenlijst op je profielscherm, onder ‘Sjablonen’/‘Leren op afstand’.

Voor meer informatie over onze enquêtetool kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.