In maart en april organiseerden wij onze jaarlijkse klankbordbijeenkomst, bij wijze van proef voor elke onderwijssector afzonderlijk. Een geslaagd experiment dat we willen voortzetten, want wij zien terug op drie zeer vruchtbare klankbordbijeenkomsten. 

Het doel

Het doel van de bijeenkomsten – het verzamelen en bespreken van verbetersuggesties om de Onderwijsspiegel te optimaliseren en uitwisseling tussen scholen onderling – was dit keer gericht op de thema’s:

de recente vernieuwingen van de Onderwijsspiegel

  • koppeling met ELO en Qlikview
  • de docent als enquêteur
  • ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten

Wij ontvingen van de deelnemers per onderwijssoort veel en gerichte input en suggesties, die wij meenemen bij het verder innoveren van de Onderwijsspiegel. De deelnemers gaven aan de klankbordbijeenkomsten als zeer zinvol ervaren te hebben en dat het leerzaam is om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit een overeenkomstige onderwijssector.

Hartelijk dank!

Bij deze willen wij de deelnemers nogmaals hartelijk danken voor hun waardevolle bijdrage.

Wilt u ook aansluiten bij een klankbordbijeenkomst? Laat het onze helpdesk weten.

Enquêtetool

Met de enquêtetool kun je heel eenvoudig tevredenheidsonderzoeken maken en uitzetten. Je kunt gebruik maken van beproefde kant-en-klare enquêtes, maar je kunt ook  zelf enquêtes maken en organiseren.

Enquêtetool