De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. De overheid heeft een investeringsprogramma ontwikkeld om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen, het zogenoemde NPO (Nationaal Programma Onderwijs).

Nationaal Programma Onderwijs

Van scholen wordt verwacht dat zij een analyse maken van wat er op leerling- en schoolniveau aan ondersteuning nodig is. Op basis daarvan kunnen scholen een schoolprogramma ontwikkelen, waarbij er veel ruimte is in hoe ze deze analyse vormgeven.

Vragenlijst in het kader van het NPO

In het kader van het NPO heeft de Onderwijsspiegel in samenwerking met het Jan van Brabant College een korte vragenlijst voor de leerlingen ontwikkeld. De vragenlijst geeft inzicht in een mogelijke achterstand in cognitieve, sociaal- emotionele en executieve vaardigheden en kan deel uitmaken van je schoolanalyse.

De vragenlijst

De vragenlijst staat in het overzicht van sjablonen op je profielscherm.

Meer weten?

De medewerkers van onze helpdesk vertellen je graag alles over de vragenlijst voor het NPO. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kwaliteitszorg in het Voortgezet Onderwijs

De Onderwijsspiegel is een specialist in het online enquêteren in het onderwijs. Veel scholen in het voortgezet onderwijs maken gebruik van feedback voor het voortgezet onderwijs van de Onderwijsspiegel, voor kwaliteitsmetingen en tevredenheidsonderzoeken om hun onderwijskwaliteit te verbeteren.